Hotel Coomans

uitsnede kaart 1897
Interieur van café-restaurant van Grand Hôtel Coomans aan de Hoofdsteeg. 1890 – 1910. Collectie Stadsarchief Rotterdam beeldbank 4006_G-0000-0401

Het was geen Joods hotel, maar het was wel tal van jaren een van de meest prestigieuze hotels van Rotterdam. Het weinig belovende adres van Hoofdsteeg 12 – 22 deed daar geen afbreuk aan. In feite was de locatie heel handig want die Hoofdsteeg heette wel zo maar was een gewone straat, het hotel lag niet ver van de havens en ook de stations waren binnen loopafstand. Toen het hotel in 1874 de deuren opende telde het 18 kamers en richtte zich vooral op zakenlieden. Binnen enkele jaren groeide het bedrijf uit tot 70 kamers. Het hotel bood toen al meer dan slapen, er was een luxe tearoom, de ‘Majestic’ bar en een restaurant.

De grootste bloei kende het hotel, nu inmiddels Grand Hotel Coomans genaamd, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het hotel had toen 210 kamers. Europa vocht, Nederland was neutraal en Rotterdam was de belangrijkste neutrale haven. De omslag van de haven nam toe en daarmee ook de vraag om hotelruimte van de zakenlieden. Het aantal hotels in de Maasstad steeg in die tijd tot bijna 60 en toen de oorlog in 1918 eindigde, keerde een deel van de economische bedrijvigheid terug naar andere Europese havensteden. Niet snel daarna ging het slechter met de economie en uiteindelijk brak de wereldwijde crisis uit. Ook Hotel Coomans kwam in dit verval terecht en op de Spaanschekade stond inmiddels een geduchte concurrent, Hotel Weimar. Weimar richt zich op het bovenlaagje van de clientèle, Coomans op de doorsnee zakenlieden en men wist het hotel toch nog uit te breiden tot 270 kamers rond 1930. Het hotel bleef bestaan tot 1940 en was op de 14e mei een van de bedrijven die bij het bombardement werd vernietigd.

Reclamekaart met het ex- en het interieur van Grand Hotel Coomans aan de Hoofdsteeg. 1900. Collectie Stadsarchief Rotterdam beeldbank 4029_PBK-1996-119

Hotel Coomans en Joods Rotterdam.
Hotel Coomans heeft een rol gespeeld in Joods Rotterdam. Zo was er in 1926 de suggestie gewekt dat het hotel een medewerker zou hebben ontslagen omdat deze Joods was. Het hotel reageerde als volgt:

‘Aan de Redactie van het Nieuw Israelietisch Weekblad, Amsterdam.
Mijne Heeren,
In het derde blad van Vrijdag 29 October J.l. onder de Ingezonden Stukken, van uw geëerd blad, treffen we een artikel aan, geteekend I. D. Hierop wenschen wij even te antwoorden en zien gaarne hiervan een rectificatie. De bedoelde D. is hier niet ontslagen, omdat hij Israëliet was, dit Is een pertinente onwaarheid. Bij het aannemen van personeel wordt bij ons nooit gevraagd nasar godsdienst of zoo iets. Wij hebben in ons Rest. Bristol ruim 2 jaren als Oberkellner gehad, ook een Israëliet, die op eigen verzoek ontslag heeft genomen. Verder hebben wij in ons bedrijf nog een paar Israëlieten, hetgeen ons onverschillig is, wanneer zij hun werk maar naar behooren verrichten.

Henri Louis Marie Holthausen (1872 – 1954) kwam met zijn vrouw Marie Anne Grabmeyer (1868 – 1942) als vluchteling tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland en had al snel de leiding over dit hotel. Zijn dochter Justine Sophie Henriëtte Holthauzen (1908 – 1982) was een kookgoeroe en schrijfster van kookboeken en behoorde tot de Rotterdamse elite

Bovengenoemde D. is hier voor 1 maand op proef aangenomen en is behoorlijk op tijd opgezegd.
Hoogachtend,
Maatschappij tot exploitatie van het Grand Hotel Coomans Café Restaurant te Rotterdam,
H. HOLTHAUSEN, Directeur.’

In mei 1936 had de vereniging Dowor Touf er een vergadering, in augustus van hetzelfde jaar het Rotterdamse Joodsche Gemeentebelang en in juni 1938 vergaderde laatstgenoemde er wederom, toen onder voorzitterschap van B. M. Slagter.

 

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, lemma Rotterdamse Hotels
www.engelfriet.nl.net, lemma Grand Hotel Coomans (geraadpleegd 1 april 2018)
“Ingezonden Stukken ROTTERDAM, 1 November 1926.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 05-11-1926. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858150:mpeg21:a0102
“BINNENLAND DOWOR TOUF”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 29-05-1936. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871347:mpeg21:a0075
“JOODSCH GEMEENTEBELANG”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1936. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871360:mpeg21:a0059
“BINNENLAND Joodsch Gemeentebelang”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 03-06-1938. Geraadpleegd op Delpher op 01-04-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874626:mpeg21:a0099
resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon, lemma Holthausen, Justine Sophie Henriëtte (1908 – 1982), geraadpleegd 1 april 2018.

illustratie:
Interieur van café-restaurant van Grand Hôtel Coomans aan de Hoofdsteeg. 1890 – 1910. Collectie Stadsarchief Rotterdam beeldbank 4006_G-0000-0401.
Reclamekaart met het ex- en het interieur van Grand Hotel Coomans aan de Hoofdsteeg. 1900. Collectie Stadsarchief Rotterdam beeldbank 4029_PBK-1996-119.
Uitsnede kaart 1897.
Uitsnede briefpapier met dank aan T. Franken (email 10 maart 2023)

gepubliceerd:
1 april 2018

laatst bijgewerkt:
10 maart 2023