Houttuin

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-3171 Houttuin vanuit het oosten. Links de toren van rooms-katholieke Sint-Laurentiuskerk op nummer 42. 1903. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

De Houttuin was een straat tussen de Hoogstraat en de Nieuwehaven en liep parallel aan deze twee straten. Voor het bombardement van 14 mei 1940 liep de straat van de Hoofdsteeg naar de Oostmolenstraat. Bij besluit van Burgemeester & Wethouders van 30 juni 1942 werd de naam ingetrokken.
De naam Houttuin is naar analogie van de oudere Rijstuin gegeven. In het einde van de vijftiende eeuw komt de Houttuin voor. Ze werd toen nog grotendeels ingenomen door de scheepsmakerijen, waarvoor het hout daar opgestapeld was.

Houttuin 1 – Jacques Goudsmit
Rond 1888 woonde koopman in manufacturen Jacques (Jacob) Goudsmit (Brielle, 22 juli 1860 – Utrecht, ) met zijn echtgenote Louisa de Jongh (Schijndel, – Utrecht, ) op dit adres.
Zij hadden de volgende kinderen: Geertruida (Rotterdam, – Hellendoorn, ), Maurits (Rotterdam, – Auschwitz, ) en Roza Marie Anna (Rotterdam, – Utrecht, ).

Houttuin 7 – Benjamin Hijmans
Rond 1907 had Benjamin Hijmans (Amsterdam, – Auschwitz, ) op dit adres zijn onderneming. Ten tijde van de oorlog woonde Benjamin op de Waalstraat 44-1 te Amsterdam met zijn vrouw Sara Blog (Amsterdam, – Auschwitz, ).

Houttuin 17 – S. Hausdorff
S. Hausdorff woonde rond 1890 op dit adres. Waarschijnlijk was de advertentie van Michael Saul Hausdorff (Wreschen, 31 maart 1854) en was dit het eerste adres waar de bekende familie Hausdorff in Rotterdam werd ingeschreven, voordat ze op de Westerstraat en later de Rochussenstraat woonden.

Houttuin 24 – meubelmaker S. Kok
Meubelmaker S. Kok was rond 1880 op dit adres gevestigd en hij adverteerde regelmatig in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen.

Houttuin 37 – Sal. I. Dreese
Sal I. Dreese vroeg in 1897 een ‘geroutineerde brilliantsnijder’ en dit adres was het adres waar men naartoe moest schrijven. De diamantindustrie is in Rotterdam nooit van de grond gekomen. Waarschijnlijk was dit Sal. I. Dreesde, waar dochter Debora zich in 1892 met S. L. de Reeder verloofde. In 1902 heette de onderneming van De Reeder ‘Hotel-restaurant Dreesde’.

Houttuin 37-39 – koosjer hotel-restaurant S. L. de Reeder
Dit hotel en koosjere restaurant was hier rond 1894 gevestigd. Koopman Salomon Levie de Reeder (Amsterdam, 12 januari 1804) was gehuwd met Feitje van Gelder (Waalwijk, 3 mei 1836) en zij hadden de volgende kinderen: Hartog Salomon (Almelo, 6 april 1868 – 1938), Samuel Salomon (Zutphen, – Auschwitz, ), Debora (Zutphen, 6 september 1871 – Rotterdam, 23 maart 1927), Leentje (Zutphen, – Sobibor, ) en Kaatje (Rotterdam, – Auschwitz, ). Op 22 oktober 1892 verloofde dochter Debora zich met Salomon Dreesde (Amsterdam, – Auschwitz, ). Lees verder.

Houttuin 52 – Restaurant Bristol
Rond 1925 was op dit adres restaurant Bristol gevestigd. Volgens de advertentie kon er ook koosjer gekookt worden. In een advertentie uit 1930 werd vermeld dat dit onder rabbinaal toezicht gebeurde.

 

bron:
S. Kok, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 10, 1879, no 34, 12-09-1879. Geraadpleegd op Delpher op 05-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005395034:00001
Goudsmit, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 19, 1888, no 14, 13-04-1888. Geraadpleegd op Delpher op 05-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404014:00001
Hausdorff, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 21, 1890, no 43, 31-10-1890. Geraadpleegd op Delpher op 05-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005405095:00001
Salomon Levie de Reeder, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 482.
B Hijmans, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 38, 1907, no 18, 03-05-1907. Geraadpleegd op Delpher op 05-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005417069:00001
Bristol, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 56, 1925, no 21, 22-05-1925. Geraadpleegd op Delpher op 05-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423074:00001
Bristol. Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 61, 1930, no 15, 11-04-1930. Geraadpleegd op Delpher op 05-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426015:00001
Dreese, Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 20-10-1893, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 06-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000566047:mpeg21:p00006
Hotel restaurant Dreesde Advertentie. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 11-07-1902, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 06-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000575019:mpeg21:p00005
Jacques Goudsmit, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 576.
Stadsarchief Rotterdam, Benjamin Hijmans, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 579.
Stadsarchief Rotterdam, Hausdorff, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-178.

illustratie:
S. Kok, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 10, 1879, no 34, 12-09-1879. Geraadpleegd op Delpher op 05-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005395034:00001
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-3171 Houttuin vanuit het oosten. Links de toren van rooms-katholieke Sint-Laurentiuskerk op nummer 42. 1903. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.
B Hijmans, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 38, 1907, no 18, 03-05-1907. Geraadpleegd op Delpher op 05-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005417069:00001
Bristol, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 56, 1925, no 21, 22-05-1925. Geraadpleegd op Delpher op 05-12-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423074:00001

gepubliceerd:
5 december 2021

laatst bijgewerkt:
11 december 2022