Ida Heijermans

heijermansidaHerman Heijermans, de redacteur van de Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC) had meerdere beroemde kinderen. Naast Herman Heijermans, de toneelschrijver, was ook zijn oudere zus Ida (Rotterdam, 9 december 1866 – Amsterdam, 8 april 1943) beroemd. Ze was een gematigde feministe, sympathiseerde met de sociaaldemocratie en ze publiceerde op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Het gezin Heijermans had tien kinderen. Ida was de vijfde. Het was een niet echt rijk gezin, maar Ida kon wel naar de Middelbare Meisjesschool. Daarna haalde ze in één jaar tijd door zelfstudie de onderwijzersakte. Ze ging in 1884 werken aan de Industrieschool voor Meisjes in Rotterdam, een school die in dat jaar geopend werd. Ze bleef er lesgeven tot 1927, het jaar van haar pensionering. Ze werd in deze periode enthousiast voor onderwijsvernieuwingen en introduceerde op de Industrieschool het Daltononderwijs.
Daarnaast was ze een begaafd publicist en hoofdredactrice van het blad De Vrouw en ze schreef in tal van andere publicaties, waaronder ‘Onze taal op de lagere school’ in: De Gids. Jaargang 1897 (1897) ‘Belgische en Hollandsche onderwijstoestanden’ in: De Gids. Jaargang 1896 (1896) en ‘Kinderen en scholen’ in: De Gids. Jaargang 1896 (1896).
Veel van haar werk was op de jeugd gericht, zoals het schrijven van sprookjes maar ook publicaties op het gebied van opvoeding. Ze ging ervan uit dat men leerlingen optimaal moest ontplooien en dat het aanleren van gemeenschapszin tot een betere maatschappij moest leiden. Zij liet zich in haar pedagogische opvattingen inspireren door tal van vernieuwende pedagogen zoals Ligthart en Maria Montessori.

In het begin van haar leven voelde Ida zich vanwege haar Joodse achtergrond en uiterlijk vaak minderwaardig, maar dit veranderde in de loop van haar leven. In haar publicaties speelt haar achtergrond geen rol en verwijzingen zijn ook niet te vinden. Haar leven lang streefde ze naar assimilatie. De Duitse bezetting maakte een eind hieraan en registratie en vervolging kwamen op haar pad. Aan het eind van haar leven verbleef ze in een rusthuis in Amsterdam. Daar overleed ze op 8 april 1943, onder onbekende omstandigheden.

 

 

bron:
Ida Sarah Heijermans, Joods Biografisch Woordenboek. http://www.jodeninnederland.nl/id/P-507.
Ida Sarah Heijermans, wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_Heijermans.

gepubliceerd:
5 maart 2016

laatst bijgewerkt:
18 december 2022