Erasmiaans gymnasium – ter herinnering

Sinds 1946 werden jaarlijks op het Erasmiaans Gymnasium de namen herdacht van de Erasmianen die tijdens de oorlog zijn omgekomen. Toen de lijst 130 leerlingen telde waren daaronder waren 80 Joodse Erasmianen. Recent onderzoek heeft echter geleerd dat de lijst niet compleet was. De hieronder genoemde namen is de oorspronkelijke, niet gecorrigeerde lijst, samen met een toespraak van een van de herdenkingen.
Herdenking van de gevallen Erasmianen

Laten wij van onze vrijheid genieten. Laten we ons realiseren hoe makkelijk hele samenlevingen in een fuik van zinloos geweld terecht zijn gekomen.
Laten we onze vrijheid koesteren ook in deze tijden, waarin vele gevaren op de loer liggen, niet alleen in andere landen, maar ook dicht om ons heen.
We moeten uit durven komen voor onszelf en onze eigen mening. We moeten anderen én hun mening respecteren en op die manier van hun inzichten proberen te leren. We moeten zorgen dat we niet in redeloze systemen terecht komen en tegen beter weten in en uit angst deze in stand laten. We moeten deze situaties, waarin ongeest en mensverachting de boventoon voeren, proberen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te doorbreken.

Wij gedenken nu allen die gestorven zijn, die hoopten op een wereld die het waard was om in te leven, maar die zij in onvoldoende mate hebben gekend.
Wij gedenken in het bijzonder 101 Erasmianen, die de oorlog niet hebben overleefd. Erasmianen die gedurende het bombardement op Rotterdam stierven, Erasmianen die in kampen overleden of vermoord werden, Erasmianen die in het verzet zaten en omkwamen, Erasmianen die in militaire gevechten hun leven hebben gegeven.
Wij gedenken hen om ons te realiseren dat wij een leven hebben dat het waard is om te leven. Wij gedenken hen om ons te realiseren, dat wij de vrijheid moeten koesteren.

Wij gedenken……de gevallenen:
Enny (Jacqueline) Andriesse
Louis Asch
Robert Baelde
Mark van den Berg
Lucie van den Bergh
Jan Bettink
Moop Blijdenstijn
Hendrik Bood
Albert Borren
Max Bremer
Jan Hendrik Brunt
Hendrik Brusse
Henny van Cleeff
Herbert Cohen
Robbert Cohen
David Croll
Gustav Czopp
Joachim van Dantzig
Alfred Elias
Hermann Emanuel
Jan van Everdingen
Eveline Frank
Annet Fransman
Walter Gelber
Fie van Gelder
Herman Geleerd
Bob de Glopper
Gaab de Groot
Lientje de Haas
Emma Hartogs
Marinus van der Have
Leo Hertzberger
Ludwig Hofmann
Eduard Hollander
Bruns van Houten
Cornelis de Jong
Sonja de Jongh
Appie Kahn
Elsa Kattenburg
Rita Kattenburg
Mundi Kindler
Salo Kleinhaus
Siem Kleinkramer
Anthony Knottenbelt
Jus de Langen
Daniel Ledeboer
Lien van Leeuwen
Boy van Leeuwen
Kitty van Lier
James van Lier
Rob Logger
Sally Maarssen
Albert van Meeteren
Gesina Melamed
Heijman Moses
Zoetje Naaktgeboren
Theo Neuberger
Gerk Oberman
Bob Oosthoek
Henriëtte van Pels
Jeanne Polak
Mathilde Pool
Joost van Praag
Jons Rippe
Elisabeth Roos
Jack Rosenstiel
Bram Rutgers
Hugo Samkalden
Eva Sanders
Jook Sanders
Bernd Sanson
Frank Santman
Jan Sinnige
Claartje Slager
Joseph Slagter
Mo Slagter
Jet de Souza
Egon Stein
Joop Stein
Aafko Suringar
Gerard Suringar
Sonja Taub
Paul Tukker
Hendrik Valk
Dora van Veen
Adriaan van de Ven
Otto Verdoorn
Bertha Vles
Victor van Vriesland
Hans van Walsem
Jacq Weijl
Juda Weijl
Lea de Wied
Joseph Winkel
Siegfried Winkel
Jan Witkop
Charles van Witsen
David van Witsen
Mandus Wolfsbergen
Gerrit de Zeeuw
Henk Zwart