Louis Izaak Barmat

Louis Izaak Barmat met zijn ouders Bundesarchiv, Bild 102-05677 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5479699

Louis Izaak Barmat werd in Rotterdam geboren op 12 juni 1911. Hij was de zoon van Judko Barmat en Rosa de Winter (Eindhoven, 28 augustus 1886). Zijn vader werd in december 1889 in Umanj, Rusland, geboren, kwam naar de Maasstad en werd in februari 1910, naast andere activiteiten, directeur van een taal-instituut in Londen. In Rotterdam woonde het gezin op de Boompjes 52a en later op de Vijverhofstraat 133a.

Louis kon goed leren en werd advocaat en procureur. In 1962 werd hij benoemd tot Raadsheer plaatsvervanger aan het Amsterdamse Hof. In 1967 werd hij aan de UvA te Amsterdam hoogleraar internationaal privaatrecht. Naast deze functies was hij directeur van de Levensverzekeringsmaatschappij Aurora. Tijdens de oorlog was Louis adviseur voor de Joodsche Raad te Amsterdam en hij ging in onderduik. Zo overleefde hij, en zijn vrouw Gerda Kohn, met wie hij in 1937 huwde, die tijd, net zoals zijn moeder. Zijn vader overleed in 1938.
Gerda en Louis woonden sinds 1933 in Amsterdam, eerst op het Minervaplein 7 en vanaf april 1937 op de Zuider Amstellaan 58-2. Ze kregen drie kinderen, Eric Robert op 2 augustus 1939, op 16 januari 1941 Frank Roelof (overleed op 31 januari 1941) en op 2 april 1942 weer een Frank Roelof. Na de oorlog woonde het gezin in Bloemendaal, op de Sparrenlaan 25.

Op 3 februari 1948 werd bij Koninklijk Besluit bepaald Louis Izaak en zijn wettige kinderen ook de achternaam “De Winter” mochten gaan voeren. De reden waarom Julius dat wilde had wellicht niets te maken met de associatie van een ‘barmat’, maar meer met de context rond zijn vader.

Vanaf 1952 gebruikt hij die achternaam ook bij zijn wetenschappelijke publicaties, waaronder een groot aantal publicaties over Internationaal Privaatrecht. In 1957 werd Louis officier in de Orde Oranje-Nassau en in 1972 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In datzelfde jaar overleed Louis, op 14 november.

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, gezinskaart Judko Barmat
Stadsarchief Amsterdam, persoonkaart Louis Izaak Barmat

www.jodeninnederland.nl, lemma Barmat, Louis Izaak 1911 – 1972.

illustraties:
“GERECHTELIJKE AANKONDIGINGEN NAAMSVERANDERINGEN”. “Nederlandsche staatscourant“. Landelijk, 09-01-1947. Geraadpleegd op Delpher op 15-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000164972:mpeg21:a0008

gepubliceerd:
15 april 2017

laatst bijgewerkt:
17 februari 2022