Lusthofstraat

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-4021 Lusthofstraat, gezien vanaf de Voorschoterlaan, 1905. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

De Lusthofstraat is een winkelstraat in de wijk Kralingen. Deze straat ontleent haar naam aan de vroegere buitenplaats Lusthof en lag ten oosten van de Adamshoflaan aan de Beneden-Oostzeedijk en strekte zich uit tot aan de Groene Wetering. Deze grote buitenplaats komt in de bronnen reeds voor in de 18e eeuw.

Lusthofstraat – bloemenhal La Fleur
Deze bloemenhal, waarvan mej. R. Wurms mede-eigenaresse was, was hier rond 1938 gevestigd.

Lusthofstraat 6 – Aviso
In november 1945 adverteerde dit bedrijf vanaf dit adres. Het bedrijf werd geleid door Dr. Wormser en F. de Sinclair. Het bedrijf adverteerde vanaf 1944, ook in andere media dan het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Lusthofstraat 43 – optiek M. van Os
Deze opticien was hier rond 1929 gevestigd en adverteerde in De Joodsche Stem.

Lusthofstraat 57 – W. H. Verduyn & Zoon
Jarenlang adverteerde deze tabakshandel met verschillende vestigingen in de stad in Het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen.

Lusthofstraat 64 – banketbakker L. Cohen
In september 1940 werd hier L. Cohen’s banketbakkerij geopend, een zaak die tot het bombardement op de Gedempte Slaak was gevestigd. De ondrneming kon na de oorlog worden voortgezet en de laatste advertentie van het bedrijf werd op 13 oktober 1970 in Het Vrije Volk geplaatst.

Lusthofstraat 95 – boekhandel
In 1920 was hier een boekhandel gevestigd en in een annonce het Nieuw Israëlietisch Weekblad werd gezocht naar een gezin die een meisje als hun eigen dochter wilde opvoeden. Brieven konden bij deze boekhandel worden achtergelaten.

Lusthofstraat 96a – gezin Van Creveld
Philip Jacob van Creveld (Rotterdam, – Auschwitz, 

Lusthofstraat 107 – Gebouw De Unie
Hier was in 1925 Gebouw De Unie gevestigd. Ook Rotterdams-Joodse organisaties hielden hier bijeenkomsten.

Lusthofstraat 135a – gezin Wijnberg
In 1923 woonde op dit adres A. Ph. Wijnberg en zijn vrouw H. de Wit die in een advertentie ieder  bedankte voor de belangstelling bij hun huwelijk. Dit waren Heintje Wijnberg – De Wit (Rotterdam, – Auschwitz, 

Lusthofstraat 144 – herenmodemagazijn Nieuw Engeland
Dit herenmodemagazijn van de katholieke Anton Lemm was hier rond 1938 gevestigd. De zaak werd in de Joodse pers aangeprezen.

Lusthofstraat 179 – Jacob Salomon Cats
Dit was een van de woonadressen van Jacob Salomon Cats, de opzichter van de Joodse begraafplaats aan de Dijkstraat.

 

 

bron:
“Advertentie boekhandel”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1920/11/26 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 06-10-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859811:mpeg21:p007
“Advertentie Wijnberg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1923/12/07 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 06-10-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872459:mpeg21:p007
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Wijnberg-De Wit (geraadpleegd 6 oktober 2019).
Stadsarchief Rotterdam, gezinskaart Abraham Philip Wijnberg NL-RtGAR_494-03_851-089_0095353R.jpg
M van Os, De joodsche stem, 1929, no 1, 1929. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005796001:00001
Nieuw Engeland, Ha’ischa; orgaan van de joodsche vrouwenraden in Nederland, jrg 10, 1938, no 8, 01-08-1938. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMATR01:001890008:00001
La Fleur, Ha’ischa; orgaan van de joodsche vrouwenraden in Nederland, jrg 10, 1938, no 11, 01-11-1938. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMATR01:001890011:00001
Verduyn, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 52, 1921, no 33, 19-08-1921. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005422032:00001.
L. Cohen, Advertentie. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 13-09-1940, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002456:mpeg21:p012.
L. Cohen, Advertentie. “Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad”. Rotterdam, 13-10-1970, p. 18. Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010957360:mpeg21:p018.

illustratie:
“Advertentie Wijnberg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1923/12/07 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 06-10-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872459:mpeg21:p007
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-4021 Lusthofstraat, gezien vanaf de Voorschoterlaan, 1905. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.
M van Os, De joodsche stem, 1929, no 1, 1929. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005796001:00001
Verduyn, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 52, 1921, no 33, 19-08-1921. Geraadpleegd op Delpher op 19-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005422032:00001.
L. Cohen, Advertentie. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 13-09-1940, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 22-08-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002456:mpeg21:p012.

gepubliceerd:
25 augustus 2019

laatst bijgewerkt:
22 augustus 2022