Magere Varkenssteeg

Een poëtische straatnaam in Rotterdam. Deze straat liep aan de zuidgrens van de Zandstraatbuurt en in 1836 is de straat op een kaart te zien. De naam werd tot 1860 gebruikt en herinnerde aan de Magere Varkensmarkt die lag op de plek waar het Schielandhuis gebouwd werd. Naast het Schielandhuis was er ook nog een tijd een Varkensdriversgang en die naam refereerde ook aan de markt.
Na 1860 werd de straat op de plaats van de Magere Varkenssteeg Boijmansstraat genoemd, vernoemd naar Frans Jacob Otto Boijmans (1767-1847), kunstverzamelaar. Zijn collectie vormde de basis van het naar hem vernoemde museum. In 1942 werd de naam Boijmansstraat gewijzigd in Bulgersteyn.

Magere Varkenssteeg – Politiebureau
Volgens een krantenbericht uit 1855 was in deze steeg een politiebureau gevestigd.

Magere Varkenssteeg 5-7 – J. E. C. Touval
In 1847 was op dit adres J. E. C. Touval gevestigd en genoemd in de Joodse media. Johannes Elias Conrad Touval werd geboren op 18 februari 1802. Johannes was uitdrager van beroep, kwam uit Duitsland en was Evangelisch.

Magere Varkenssteeg 5-8 – J. van Beek Cz.
J. van Beek had een agentschap van ’s Rijks Schatkist en woonde op deze locatie.

 

Bron:
Stadsarchief Rotterdam, straatnamen Magere Varkenssteeg via http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/straatnamen-overzicht/magere-varkenssteeg (geraadpleegd 7 januari 2019).
“Policie.”. “Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad”. Rotterdam, 03-04-1855. Geraadpleegd op Delpher op 07-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010114804:mpeg21:a0013
Stadsarchief Rotterdam, adresboek 1847
Stadsarchief Rotterdam, J E C Touval NL-RtGAR_494-03_23_0009.jpg

gepubliceerd:
7 januari 2019

laatst bijgewerkt:
4 februari 2023