Maurits van Dantzig

emmausgangers
Van Meegeren, Emmaüsgangers

Maurits Michiel van Dantzig werd op 4 juni 1903 in Rotterdam geboren als zoon van Machiel van Dantzig, bankdirecteur, en Adele Hilsum en overleed op 19 januari 1960 in Amsterdam.

In eerste instantie was het de bedoeling dat Mau in de voetsporen van zijn vader zou treden, maar zijn belangstelling voor de kunst was veel groter.
In 1928 koos hij schilderen als beroep, tot verontwaardiging van zijn familie. Hij volgde lessen aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunsten en in 1929 ging hij naar Berlijn om daar een opleiding te volgen.
In deze periode ontstond zijn belangstelling voor vervalsingen, door een Vlaamse primitief (Madonna in de Rosenhof) dat van recenter datum bleek én door een proces in Berlijn rond een aantal Van Gogh-vervalsingen.
In 1932 vestigde hij zich in Amsterdam.
In 1939 ontdekte hij dat het in 1938 door museum Boymans van Beuningen aangekochte schilderij “De Emmaüsgangers” een vervalsing was in plaats van een echte Vermeer – door het uitbreken van de oorlog kon hij dit niet publiceren; de publicatie volgde in 1947.
Dat schilderijen vervalsingen waren ontdekte hij vaker, en hij gebruikte daarbij een door hem ontwikkelde vragenlijst. Zijn methode werd door kunsthistorici fel aangevochten, tegenwoordig worden de onderzoeken naar de psychologische aspecten van de kunstenaar die in het kunstwerk te zien zijn veel meer geaccepteerd.
In 1942 doken Mau en zijn vrouw Ella (Ella Rosy Celestine) van Bergh (Rotterdam, 14 juli 1907) onder; in deze periode maakte Maurits valse persoonsbewijzen. Dit werd ontdekt en Mau en Ella konden zich in veiligheid brengen. Het echtpaar heeft een dochter, die kunst restaureert, en een zoon.

 

bron:
www.heemraadsingel.nl,
instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
Stadsarchief Rotterdam, gezinskaart NL-RtGAR_494-03_851-093_0099537R.jpg

gepubliceerd:
28 februari 2016

laatst bijgewerkt:
7 augustus 2021