Maurits, Wilhelmina en Herman van Coevorden

Maurits van Coevorden (Coevorden, 21 oktober 1892 – Rotterdam, 26 januari 1975) was textielagent. Hij huwde in 1922 met Wilhelmina Rosette van Emden (Culemborg, 24 juli 1898 – Rotterdam, 1975) en zij kregen een zoon, Herman (Rheden, 10 oktober 1924 – Enschede, 27 september 1944). Het gezin kwam in 1938 vanuit Den Bilt naar Rotterdam en woonde eerst op de Spoorsingel 51 en later op de Noordsingel 178a.

Joodsche Weekblad, 7 augustus 1942
Te Rotterdam is onder auspiciën van den Joodschen Raad voor Amsterdam opgericht een contactcommissie, die beoogt de belangen van handelsreizigers en handelsagenten, die door welke omstandigheden dan ook deze niet zelf kunnen behartigen, waar te nemen. Het secretariaat van de contactcommissie is gevestigd ten huize van den heer M. van Coevorden, Noordsingel 178a. Belanghebbenden gelieven zich ten spoedigste bij bovenstaand adres aan te melden.

Tijdens de bezetting kreeg Maurits een functie bij de Joodsche Raad voor Amsterdam, bureau Rotterdam en werd Secretaris Contactcommissie Handelsagenten en Handelsreizigers. Zoon Herman was nog druk met zijn opleiding bezig, had vier jaar MULO afgerond, een typediploma en was studerend voor een tuinbouwcursus (hachsjara?).

Herman was lid van de Rotterdamse afdeling van Haäwodah, de Zionistische Jeugdbeweging. Ook toen deze beweging verboden werd tijdens de bezetting kwamen de leden nog bijeen en werden er activiteiten georganiseerd. Zo was Herman degene die een revue op touw wilde zetten en deze moest worden opgevoerd voor het Weeshuis of het Oudeliedengesticht.

kaart Joodse Raad, Herman van Coevorden, via Arolsen Archives, 130270928, uitsnede

Herman werd medewerker in Loods 24, de verzamelplaats in Rotterdam voor de deportatie van Joden uit Rotterdam, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, en was ooggetuige van alles wat zich daar afspeelde. Dat hij daar werkte wordt op 31 juli 1942 al opgetekend door Carry Ulreich in haar dagboek. Op 23 februari 1943 wordt er over Herman op de kaart van de Joodse Raad aangetekend dat hij niet meer in de Loods werkte. Dat klopte, hij zat inmiddels in de onderduik in Hengelo in Overijssel. Het was Herman duidelijk geworden dat de Sperre die bij zijn werk in de Loods hoorde geen echte bescherming bood en …. wat de bedoeling was van de bezetter kon hij afleiden uit wat hij zag in de Loods.
Herman zat met drie anderen, Jacob Meijers, Jeanette Meijers-Spier en Eduard Denneboom, ondergedoken bij de familie Smienk aan de Spinnersweg 18 te Hengelo. Ze werden verraden en op 7 september 1944 bij een inval door de S.D. gearresteerd. Jacob Meijers werd bij de overval geraakt door een kogel en kwam in het ziekenhuis, waaruit hij wist te ontsnappen. Herman, Eduard Denneboom en Jeanette Meijers-Spier werden overgebracht naar het vliegveld Twente waar ze, samen met drie andere Joodse onderduikers, op 27 september werden gefusilleerd en begraven.

Pas drie jaar later, in oktober 1947, werd zijn stoffelijk overschot – samen met dat van elf andere gefusilleerden – op aanwijzingen van de in hechtenis genomen S.D. chef Schöber bij de bunkers op het Weerselose gedeelte van het vliegveld gevonden. Herman werd herbegraven op de Joodse begraafplaats aan het Toepad in Rotterdam.

opmerking
Volgens diverse bronnen is de datum van overlijden van Herman 1 september 1944, hier is de datum die volgt uit de arrestatie aangehouden.

OPROEP
Maurits en Wilhelmina overleefden de oorlog en hadden alleen Herman als zoon. Maar dat er foto’s moeten zijn van Herman lijkt hoogstwaarschijnlijk. Die zoeken we, ook voor het monument in Dinkelland. Reacties gaarne via deze mail.

 

bron:
Kaart Joodse Raad, Maurits van Coevorden, via Arolsen Archives, 130271004
kaart Joodse Raad, Wilhelmina R. van Coevorden van Emden, via Arolsen Archives, 130271087
kaart Joodse Raad, Herman van Coevorden, via Arolsen Archives, 130270928
Stadsarchief Rotterdam, Maurits van Coevorden, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-086, pagina 91455
“Familiebericht”. “NRC Handelsblad”. Rotterdam, 1975/01/28 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 18-01-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000032647:mpeg21:p014
Herman van Coevorden op www.oorlogsdodendinkelland.nl. https://oorlogsdodendinkelland.nl/slachtoffers/oude-gemeente-weerselo/coevorden-van-herman/ (geraadpleegd 18 januari 2021).
Het Joodsche weekblad. Geraadpleegd op Delpher op 18-01-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:020995018:00001
Carry Ulreich en Wallet, Bart, ’s Nachts droom ik van vrede. Oorlogsdagboek 1941 – 1945 (Zoetermeer 2016) 15, 26, 54,

illustratie:
kaart Joodse Raad, Herman van Coevorden, via Arolsen Archives, 130270928, uitsnede

laatst bijgewerkt:
18 januari 2021