Mauritsstraat

Deze straat is vernoemd naar Prins Maurits, 1567-1625, stadhouder van Holland 1585-1625. De Mauritsstraat heette voor 1876 Waschbleeklaan. Deze laan, waaraan zich verschillende washuizen en blekerijen bevonden, dateerde van omstreeks 1650. In 1660 komt ze reeds onder deze naam voor, in 1870 werd ze door de stad overgenomen.

Mauritsstraat 68 – Inlichtingenbureau Joodsche Vrouwenraad
In 1939 was in dit gebouw het voorlichtings- en inlichtingenbureau van de Joodsche Vrouwenraad gevestigd.

Mauritsstraat 68 – Nijverheidsschool voor Meisjes
Door de bezetter werd hier in februari 1942 de Nijverheidssschool voor Meisjes opgericht. De school telde 15 leerlingen. In juni 1942 probeerde men meer leerlingen te krijgen.

 

bron:
“Nijverheidsschool voor meisjes te Rotterdam”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 06-03-1942. Geraadpleegd op Delpher op 17-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318308:mpeg21:a0101
“Van den Joodschen Raad Rotterdam Practijk-examen Boekhouden”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 19-06-1942. Geraadpleegd op Delpher op 02-03-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318323:mpeg21:a0003
Ha’ischa; orgaan van de joodsche vrouwenraden in Nederland, jrg 11, 1939, no 5, 01-05-1939. Geraadpleegd op Delpher op 06-03-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMATR01:001890017:00001
Stadsarchief Rotterdam, straatnamen

illustratie:
“Van den Joodschen Raad Rotterdam Practijk-examen Boekhouden”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 19-06-1942. Geraadpleegd op Delpher op 02-03-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318323:mpeg21:a0003

laatst bijgewerkt:
11 september 2019