Michel Solser

Michel Louis Solser was als Michel Solser een van de beroemdste komieken van de 19e eeuw. Hij trad op in vele theaters, zowel in Rotterdam als Amsterdam. Een talentvol man, die waarschijnlijk vanwege zijn vroege overlijden in de vergetelheid is geraakt. Wie was Michel Solser?

Michel Louis Solser werd op 24 april 1865 in Dordrecht geboren. Zijn vader was Johannes Solser (Groningen, ca. 22 juni 1833 – Amsterdam, 18 juni 1893) en zijn moeder was Engelina Florina Hartlooper (Breda, ca.11 december 1835 – Amsterdam, 13 oktober 1920).

Moeder Engelina was toneelspeelster en het talent gaf ze door aan een aantal van haar kinderen. Verder reisde het gezin door het hele land en werden de kinderen op verschillende plaatsen geboren.
Jeannette Johanna was het eerste kind en zij werd geboren in Kampen op 15 december 1855. Zij werd zangeres van beroep.
Josephina was het tweede kind en zij werd geboren in Smallingerland op 26 mei 1863.
Michiel Louis was het derde kind, geboren in Dordrecht op 24 april 1865.
Daarna kwam Louis Johan op 15 augustus 1868 te Beverwijk. Louis werd diamantslijper én komiek van beroep.
Engelina Adriana werd als vijfde kind geboren op 18 februari 1873 te Rotterdam en werd een gevierd actrice.
Het laatste kind was Abraham Lion, cabaretier en regisseur, geboren te Rotterdam op 6 februari 1877.

Carrière
Over de jeugd van Michel is niet veel bekend. Hij trouwde met Emilie Jacques, zij moet rond 1865 geboren zijn.

De carrière van Michel verliep zeer snel. Hij trad overal in het land op, maar werd vooral bekend en gevierd door zijn rol van “Flipje” in de “Revue Artistique” in de Amsterdamse Nes. Hij speelde daar tussen 1888 (hij was toen nog maar 23 jaar oud) en 1892 meer dan duizend maal deze rol. De voorstelling begon ’s avonds om half 12 en eindigde om 3 uur. Deze revue is in 1926 verfilmd door regisseur Alex Benno onder de naam “De Artisten-Revue“.
Michel werd omschreven als intelligent, tenger, hoekig, een gelaat als van caoutchouc (rubber).
Met zijn imitaties en improvisaties wist hij droogkomische effecten te sorteren, enigszins vergelijkbaar met wat later Buziau bereikte. Naast deze rol stond Michel in operettes.

Verder wordt Solser nog genoemd in “Amsterdam, die groote stad” van Henri Polak. Een citaat:
“Victoria (was) in de Nes bij de Damstraat. De eigenaar, Gerson geheeten, een dikke Duitscher, troonde achter het buffet; zijn zoon Nico dirigeerde het orkest. Er traden goede artisten op, doch de groote aantrekkingskracht was Michel Solser, een komisch talent van den eersten rang; hij is jong gestorven, waardoor ons tooneel werd beroofd van een waarlijk genialen acteur. Zoolang Solser in Victoria optrad, stroomde het publiek er heen. Entree werd niet geheven, was begrepen in den prijs der dranken. Dit leidde er toe, dat velen den geheelen avond bleven „op één glas bier,” zooals men dit noemde, hetgeen de directie noopte tot den volgenden maatregel: ongeveer half tien daverde ’s heeren Gersons stem door de zaal: „Tien minoeten pauze, tweede consoemptie!” waarop sommigen den aftocht bliezen, anderen het offer van dertig centen op het altaar der kunst brachten. Solser ging later aan het tooneel, hetgeen voor Victoria een nekslag was. Na eenigen tijd moest Gerson het opgeven. Gedurende een poos diende het gebouw tot hippodróme. Thans zijn er kantoren gevestigd.”

Overlijden
Michel werd ziek, hij kreeg een longontsteking en overleed op 28 augustus 1893 te Amsterdam, 28 jaar oud.

bron:
www.theaterencyclopedie.nl
database Joods Biografisch Woordenboek
http://genea.pedete.net/schagen/5935.htm
Endt, E (ed), Herman Gorter documentatie 1864-1897 [299]
Polak, Henri, Amsterdam, die groote stad, 1936 [201]

laatst bijgewerkt:
10 september 2019