N.V. H. van Dam

In het voorjaar van 1938 opende de N.V. H. van Dam op de Hoogstraat 231-235 een zaak in damesstoffen en nouveautés. Het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland besteedde uitvoerig aandacht aan de zaak en schreef:

‘Aan de Hoogstraat 231/233/235 te Rotterdam is een nieuwe zaak opgetrokken van de ook te Amsterdam zo gunstig bekend staande N.V. H. van Dam. Eind februari is men begonnen met de amovering van de drie percelen, en trok men met alle macht aan de arbeid om zo spoedig mogelijk de nieuwe panden te kunnen opleveren. Dag en nacht werd gewerkt en 1 mei reeds kon de nieuwe zaak aan haar bestemming overgegeven. De firma Van Dam heeft nu twee zaken te Amsterdam, een te Bussum, een te Hilversum, een te Groningen en een te Rotterdam. De eerste zaak werd in 1923 in het Gooi opgericht, speciaal in Damesstoffen. De zaak te Rotterdam was oorspronkelijk in drie panden gevestigd, thans is ze in één pand ondergebracht, waardoor men een beter overzicht van de aanwezige voorraad heeft en de kopers en koopsters er een grote sortering vinden van alles, wat aan stoffen te verkrijgen is.

Aan de zaak is thans een nieuwe afdeling nouveautés verbonden. Iets nieuws is, dat de fluwelen stoffen in plaats van opgerold, opgehangen te zien zijn, hetgeen aan de stof slechts ten goede komt en vooral het pletten voorkomt. Voor Velours Chiffons zijn speciale ijzeren staven aangebracht. Bij de officiële opening heeft de heer Coppens namens de Directie het woord gevoerd, waarna het „Wilhelmus” werd gezongen. De heer P. Veerman vertolkte de gevoelens van het personeel, dat aan de Directie ten gebruike in het nieuwe gebouw een fraaie klok aanbood. De chef van het filiaal te Amsterdam, de heer Nabarro voerde tevens het woord.

Chef van het filiaal in Rotterdam is de heer P. Veerman, die zijn opleiding heeft genoten en verschillende grote industriesteden van Europa, onder andere te Lyon en Nottingham. Zijn deskundigheid op het gebied van stoffen waarborgt aan de clièntele een coulante en goede bediening. Zo is Rotterdam weer in het bezit gekomen van een geheel naar de eisen des tijds ingerichte zaak, waar het een lust zal zijn inkopen te doen.

Wij maken onze lezers en lezeressen er opmerkzaam, dat de N.V. H. van Dam aangesloten is bij de „Vaca”-winkeliers, die gratis ,Vaca”-kilometerbons verstrekken bij inkopen in hun zaken. Hierdoor kan men een groot aantal Kilometers sparen, die vrij reizen geven op alle trajecten der Nederlandse Spoorwegen, zowel in binnen- als buitenland. Ook wij wensen de ondernemende N.V. H. van Dam van harte geluk met deze belangrijke uitbreiding van haar zaken en wensen haar een stijgend succes. De schilderwerkzaamheden van het nieuwe pand, zowel in- als uitwendig, werden op keurige wijze verzorgd door de firma F. A. G. Blok, Klein Coolstraat 40a, Rotterdam. Door hun fleurige beschilderingen maken in het bijzonder de verkoopruimten een zeer prettige indruk, zodat het kopen hier een waar genot is. De firma Blok heeft eer van haar werk en wij kunnen haar bij onze lezers voor voorkomende schilderswerkzaamheden ten volle aanbevelen. De lood- en zinkwerken, alsmede de gasverwarming zijn uitgevoerd door den heer C. J. de Groot te Rotterdam, Bolkmakerstraat 62b. Ook deze firma heeft zich ten volle op deskundige wijze van de haar opgedragen taak gekweten. De vele markiezen zijn geleverd door den heer C. de Klerk, Goudscheweg 150 te Rotterdam. Markiezen zijn steeds aan de brandendste zon blootgesteld en het mag de firma de Klerk een voldoening zijn dat de door haar aan vele zaken geleverde markiezen jaren lang mee kunnen. Een firma, om rekening mee te houden.

De gehele nieuwbouw werd uitgevoerd door de firma H. Koornwinder te Rotterdam, Gerard Scholtenstraat 42. De aanneemster heeft zich tot volle tevredenheid, zowel aan de opdrachtgeefster als van den architect van haar taak gekweten. De Hoogstraat te Rotterdam is inderdaad een fraai winkelpand rijker geworden.

Reeds lange tijd bestond bij de N.V. H. van Dam te Rotterdam de behoefte haar drie oude zaken in een nieuw kleed te steken. Niet alleen was het, de zich steeds uitbreidende clientèle, doch ook het initiatief der directie om het Rotterdamsche publiek nieuwe artikelen te kunnen aanbieden. In de onmiddellijke omgeving der bestaande zaken viel het oog op een complex oude panden aan de Hoogstraat en werden de bouwplannen opgedragen aan den architect A. H. Stierman Pzn. te Rotterdam, welke met bekwame spoed de tekeningen klaar maakte. Zowel de gehele nieuwbouw van het complex als het interieur van de verkoopsruimte werd dezen architect, die op dit gebied een uitstekende naam heeft, opgedragen; en in de korte tijd, die hem ten dienste stond, het geheel op den juisten tijd heeft opgeleverd. De firma Van Dam beschikt thans over een verkoopruimte van 16 meter diep en een étalagefront van 13 meter en bijna 4 meter hoogte. Door een praktische indeling der bovengelegen flats, heeft de architect de verkoopruimte kunnen voorzien van grote lichtkappen, zodat in alle hoeken van deze ruimte met vol daglicht de stoffen aan het publiek kunnen worden getoond. Vooral door deze daglicht-toetreding onderscheidt zich dit interieur boven dat van vele andere zaken in Rotterdam. In de fraaie eikenhouten wandstellingen, etalages, toonbanken, vitrines, enz., door de firma Hülsmann te Amsterdam, Lijnbaansgracht 211/214 geleverd, liggen moderne, degelijke en aantrekkelijke stoffen; ook een artistieke collectie ceintuurs, sjaals, nouveautés, enz. voldoet aan de hoogst gestelde eisen van het publiek. Ten behoeve van het uitgebreide vakkundige personeel is een ruime koffiekamer, garderobe, toilets, enz. aangebracht. Behalve het interieur hetwelk geheel door den architect is verzorgd, heeft deze ook een forse moderne gevel ontworpen, welke door zijn kleurcombinaties, fraaie gevelsteen, enz. aller aandacht trekt.’

N.V. H. van Dam was een concern met verschillende vestigingen in Nederland. In 1924 was er een filiaal op de Bartiljorisstraat 3 in Haarlem. In 1934 waren er in Amsterdam vestigingen op de Nieuwendijk 169 en de Kalverstraat 165, in 1937 op de Hoofdstraat 131 in Apeldoorn, in 1949 op de Kerkstraat 21a in Hilversum.

 

bron:
“Een nieuwe zaak van de N.V. H. van Dam te Rotterdam.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1938/05/05 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 04-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580062:mpeg21:p00005
“Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1934 : jan.1934”. [PTT, 1934. Geraadpleegd op Delpher op 06-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMMVC01:000000030:00031
“Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1937 : jan.1937”. [PTT, 1937. Geraadpleegd op Delpher op 06-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMMVC01:000000030:00031
“Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1949 : sept.1949, dl.2: H-Z”. [PTT, 1949. Geraadpleegd op Delpher op 06-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMMVC01:000000042:00041

illustratie:
“Een nieuwe zaak van de N.V. H. van Dam te Rotterdam.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1938/05/05 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 04-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580062:mpeg21:p00005

gepubliceerd:
4 april 2021

laatst bijgewerkt:
4 april 2021