Oostervantstraat

PBK-5097 Het stedelijk Armhuis aan de Oostervantstraat, vanuit het zuidwesten. 1910. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

De Oostervantstraat is een zijstraat van de Henegouwerlaan ten noorden van de 1e Middellandstraat. In de Oostervantstraat was het Stedelijk Armhuis gevestigd, later een huis voor Ouden van Dagen. De naam van de straat werd in 1905 bepaald en de straat werd vernoemd naar Willem van Oostervant den Henegouwer, die als Graaf Willem III door wijs beleid de verheffing van Rotterdam tot stad had voorbereid.

Oostervantstraat 40 – godsdienstonderwijs
Op 11 juli 1924 verscheen in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen een annonce van de Nederlands Israëlietische Schoolcommissie te Rotterdam met de mededelingen dat er godsdienstlessen gevolgd konden gaan worden in het schoolgebouw aan de Oostervantstraat 40 voor leerlingen vanaf zes jaar oud. Volgens een bericht uit november 1925 bedroeg het aantal leerlingen toen 58. De school was een gemeentelijk schoolgebouw, de godsdienstlessen werden  verzorgd door de schoolcommissie. Er werd in 1924 gerekend op circa 40 leerlingen.

 

 

bron:
godsdienstlessen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. Geraadpleegd op Delpher op 18-12-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423028:00001.
58 leerlingen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. Geraadpleegd op Delpher op 18-12-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423098:00001.
Nieuws straatnamen te Rottardam. “De courant”. Amsterdam; Amsterdam, 13-02-1905, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 18-12-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000968108:mpeg21:p00002.
JUBILEUM H. VLEESCHHOUWER.. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 12-09-1924, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 18-12-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000583080:mpeg21:p00008.

illustratie:
PBK-5097 Het stedelijk Armhuis aan de Oostervantstraat, vanuit het zuidwesten. 1910. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

gepubliceerd:
18 december 2022

laatst bijgewerkt:
18 december 2022