Paddengang (Zandstraatbuurt)

paddengang
Beeldbank Stadsarchief Rotterdam, uitsnede 4202_XXV-274

De Kikkersteeg stelde al niet veel voor als straat, de Paddengang was een nog smallere slop. In de adresboeken komen er niet veel mensen voor, soms wordt zelf voor de hele gang vermeld dat de straat onbewoond is. Op de foto het Haagsche Veer. De smalle steeg is de Paddengang.

Bewoners
Frans Xaverius Bollee (17 mei 1847) heeft een koffiebranderij op nummer 16, op 18 is het pakhuis van Boerdam en 22-24 zijn de pakhuizen van W. F. de Bruin.
In de jaren erna blijken de pakhuizen van eigenaar te wisselen. In 1914 worden ze niet meer genoemd en is ook de koffiebranderij weg. Dan blijkt J. H. van Vliet in de paddengang een bakkerij te hebben. Twee jaar later wordt de bakkerij alleen nog maar als bergplaats omschreven.
In 1925 zit Van Vliet er nog steeds en heeft Johannes Welhelmus Albertus de Wild (15 september 1869 – 7 september 1940) er een ijzerhandel; maar in 1928 is de ijzerhandel verdwenen. Voor het bombardement zit alleen Van Vliet er nog.

1895 – diefstal van een rok
Op de voorpagina van het Rotterdams Nieuwsblad van 7 juni 1895 het volgende nieuwsbericht:
Gisteravond is door de politie gearresteerd een vrouw, die in beschonken toestand verkeerde en die reeds vroeger wegens dronkenschap en diefstal herhaaldelijk veroordeeld, gistermorgen in de Paddengang bij vrouw Lens, waschvrouw van beroep, de trap opliep, om op haren zolder gekomen een nog natten rok aan te trekken en zich met dit kleedingstuk uit de voeten te maken. Een andere vrouw had haar echter zien verwijderen, welke omstandigheid tot haar arrestatie leidde. Hoewel de dievegge de natten rok nog aanhad, ontkende zij alles en nam zij een brutale houding aan, voorgevende dat het haar geen sikkepitje kon schelen of zij in het Spinhuis kwam of niet.

bron:
familiesite van den dool,
rotterdamsch nieuwsblad 1 jan 1903,
joodsmonument.nl 
illustratie:
Beeldbank Stadsarchief Rotterdam, uitsnede 4202_XXV-274
laatst bijgewerkt:
29 maart 2020