Parallelweg

Deze weg loopt evenwijdig met de Spoorweghaven. Vroeger was ze bekend onder de naam Moffendijk, misschien naar de vele keulenaars (Rijnschepen), die daar toen een ligplaats vonden. Een andere verklaring zou zijn dat de dijk door Duitsers of bovenlanders is aangelegd. De naam Moffendijk wordt reeds in 1780 vermeld.

Parallelweg 55 – Ambachtsschool
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd door de bezetter hier een Joodse school gevestigd voor de Joodse kinderen, toen zij niet meer naar reguliere scholen mochten.
Over deze school stond in Het Joodsche Weekblad van 25 september 1942:
De J.C.B.-cursussen in de school Parallelweg 55, zijn hervat. Ambachts en, U.L.T.-onderwijs in smeden-bankwerken, electrotechniek, timmeren, automontage, bouwkunde, boekbinden, optiek. Aanmeldingen bij de J.C.B., Persijnstraat 8, Rotterdam en bij den directeur der school, Ir. J. Kropveld, Parallelweg 55.

 

bron:
“Van den Joodschen Raad Rotterdam”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 25-09-1942. Geraadpleegd op Delpher op 23-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318338:mpeg21:a0007
Stadsarchief Rotterdam straatnamen.

gepubliceerd:
23 december 2017

laatst bijgewerkt:
9 juni 2022