Joel Kropveld

Joël Kropveld werd geboren in ‘s-Gravenhage op 16 augustus 1897 en hij werd vermoord in Reichenbach op 22 februari 1945, 47 jaar oud. Reichenbach was een Außenlager van concentratiekamp Groß-Rosen.

Joel werd geboren in Den Haag als zoon van Mozes Kropveld en Catharina Hamme. Hij had een oudere broer, Samuel. Samuel overleed op de dag dat Joël geboren werd en was 1 jaar oud.
Joel trouwde op 29 april 1930 met Martha Milka Sara Marcus (Frankfurt am Main, 10 juni 1894). Ze gingen in Rotterdam op de Robert Fruinstraat 29b wonen. Martha overleed op 26 september 1934 en Joël hertrouwde op 10 februari 1936 met Martha Johanna Benjamin (Frankfurt am Main, 25 juli 1906). Martha Johanna overleefde de oorlog.

Het gezin Kropveld woonde in Rotterdam op de Frank van Borselenstraat 12a nabij de Heemraadssingel. Joël Kropveld was actief voor de Joodse gemeenschap, met name in Hillegersberg. Zo gaf hij samen met Lion Slagter, de chazan (voorzanger) van de sjoel van Tsofouno, Joodse lessen aan twee klassen kinderen op woensdagmiddagen en zondagen. De klaslokalen waar dit gebeurde waren op de hoek van de Willem van Hillegaersbergstraat en de Hillegondastraat. Deze lessen waren ter voorbereiding voor de Bar Mitswah.

Tijdens de bezetting werd Joel directeur van de Joodse Ambachtschool aan de Parallelweg 55, die na de zomervakantie van 1942 werd ingesteld. Deze school had in oktober 1942 nog maar vijf leerlingen, de anderen waren of weggevoerd of in het beste geval in onderduik.

 

bron:
joodsmonument.nl.
De Rotterdamse Joden tijdens de bezetting,
Een gedenkteken en een naam.
Stadsarchief Rotterdam, 999-09 Burgerlijke Stand Rotterdam, overlijdensakten, akte 1952.225
Stadsarchief Rotterdam, Joel Kropveld, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-247, pagina 291638.

gepubliceerd:
5 maart 2016

laatst bijgewerkt:
9 juni 2022