Pino & Hellendall

In het begin van de vorige eeuw bestond in Rotterdam deze onderneming die gericht was op bakkerijgereedschap en etalages. Het bedrijf was gevestigd op de Nieuwehaven Zuidzijde 32. Hoewel de telefoongids van 1915 aangeeft dat het bedrijf in bakkerijgereedschap handelde laat een advertentie uit 1917 zien dat men gespecialiseerd was in koperwerk.

In 1903 was het bedrijf nog gevestigd op de Nieuwehaven 103 en adverteerde met de toevoeging bakkerijgereedschappen en machinerieën. Een jaar later deed het bedrijf mee met de Internationale Tentoonstelling van Kookkunst, Hotelwezen en Industrie in Den Haag en het bedrijf won bij een verkiezing op deze tentoonstelling een verguld zilveren medaille.
In 1905 vroeg de onderneming bij Burgemeester & Wethouders een vergunning aan om een smederij de vestigen op de Nieuwehaven 88. In 1906 werd dit adres aangehouden in een advertentie.
Rond 1908 was dit nog steeds het adres van de onderneming en werd er steeds meer geadverteerd met de toevoeging ‘fabriek van koperwerken’, terwijl in advertenties uit 1909 blijkt dat de bakkerijgereedschappen ook nog steeds een activiteit van de onderneming is.
In 1915 blijkt de onderneming verhuisd te zijn en was toen gevestigd op de Nieuwehaven Zuidzijde 32. De technische afdeling van het bedrijf was in 1916 gevestigd op de Houttuin 6, waarschijnlijk was dit de achterzijde van het bedrijf op de Nieuwehaven.
Vanaf 1918 werd geadverteerd met de naam ‘Centrale Installatie Maatschappij v/h Pino & Hellendall’, het adres van de onderneming blijft ongewijzigd. In 1922 werd de onderneming opgeheven.

De ondernemers van het bedrijf waren Maurits Hellendall (Maastricht, 4 december 1870 – Amsterdam, 16 februari 1951). Maurits was gehuwd met Paulina Wesly (Maastricht, 12 februari 1871 – Maastricht, 14 oktober 1933) en zij hadden een zoon Willy (Maastricht, 6 augustus 1903 – New York, 6 november 1965). Het gezin woonde onder andere op de Boezemsingel 92b, 138 en 148b. Wie de vennoot was is nog niet geheel duidelijk. Het zou kunnen zijn dat dit de Nederlands-hervormde Jan Pino (Zierikzee, 5 mei 1866) was.

 

bron:
Telefoongids 1915
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1917/09/14 00:00:00, p. 14. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860523:mpeg21:p014
“Advertentie Nieuwe Haven 103”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 1903/09/11 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010179233:mpeg21:p007
“Zilveren medaille wed. Cayron, Brussel.”. “Het vaderland”. ‘s-Gravenhage; ‘s-Gravenhage, 1904/12/13 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001466282:mpeg21:p00002
“Bekroond.”. “Limburger koerier”. Heerlen, 1904/12/17 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001150174:mpeg21:p00003
Stadsarchief Rotterdam, Maurits Hellendall, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-183, pagina 195770.
Stadsarchief Rotterdam, Jan Pino, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-372, pagina 397624 .

“Stadsnieuws. KENNISGEVING smederij.”. “De Maasbode”. Rotterdam, 1905/11/21 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000188359:mpeg21:p006
“Advertentie Nieuwe Haven 88”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 1906/08/01 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010213857:mpeg21:p007
“Advertentie fabriek van koperwerken”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 1908/10/31 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010197269:mpeg21:p007
“Advertentie nieuwe haven 32”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 1915/01/04 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBDDD02:000202473:mpeg21:p023
“Advertentie Houttuin”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 1916/01/10 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010296209:mpeg21:p014
“Advertentie Centrale Installatie Maatschappij”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 1918/05/14 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010297009:mpeg21:p009
“Advertentie”. “Nieuwsblad van het Noorden”. Groningen, 1922/03/28 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010669457:mpeg21:p006

illustratie:
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1917/09/14 00:00:00, p. 14. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860523:mpeg21:p014
“Advertentie nieuwe haven 32”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 1915/01/04 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBDDD02:000202473:mpeg21:p023.

gepubliceerd
16 juli 2020

laatst bijgewerkt:
11 december 2022