Boezemsingel

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Prentbriefkaart PBK-1993-356 Boezemsingel, vanuit het noorden. Rechts de Veemark. Op de achtergrond molen De Noord aan het Oostplein, 1907. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029

De Boezemsingel en de Crooswijksesingel werden in 1859 aangelegd en waren een onderdeel van het Waterproject van stadsarchitect Rose. De singels helpen de waterkwaliteit van de stad te verbeteren. Besmettelijke ziekten als cholera werden hiermee uitgebannen.

Boezemsingel 19b – Nefesj Jehoedi
In 1934 kwam er een werkgroep bijeen die een Joods toneelgezelschap wilde gaan oprichten onder de naam ‘Nefesj Jehoedi’ (de Joodse ziel). Het repertoire zou bestaan uit specifiek Joodse stukken. De artistieke leiding van het ensemble berustte bij de heren I. J. Cohen en de voordrachtskunstenaar M. Zoest, die op dit adres woonde.
Leraar Maurits Simon Zoest (Rotterdam, – Seibersdorf, ) woonde tot 1935 op dit adres met zijn vrouw Belia Maritz (Gorinchem, – Auschwitz, ) en hun kinderen Izaak (Rotterdam, – Auschwitz, ) en Bernard (Rotterdam, – Auschwitz, ). In het begin van de oorlog woonde dit gezin op de Walenburgerweg 20a.

Boezemsingel 25a – gezin De Wolf
In het begin van de oorlog woonden hier, al vanaf 1927, handelsagent en de latere procuratiehouder David Marcus de Wolf (Zutphen, – Auschwitz, ) met zijn vrouw Spransje Norden (Groningen, – Auschwitz, ). Spransje en David hadden twee zoons; Marinus (Zutphen, 28 juni 1904 – 29 januari 1971) en Carel David (Zutphen, 12 april 1907 – 27 december 2001).

Boezemsingel 63 – huisarts Meijer Pool
Tijdens de oorlog was hier huisarts Meijer Pool gevestigd.

Boezemsingel 67 – Alex Reens
In 1913 probeerde Alex Reens in de kerkenraad van de Nederlands Israëlitische Gemeente in Rotterdam te komen. De verkiezingen zouden dat jaar op 15 juni plaatsvinden.
Alexander Reens (Arnhem, 20 april 1875 – Wassenaar, 17 januari 1943) was koopman in vleeswaren. Hij was gehuwd met Rozetta de Vries (Londen, 26 september 1873 – Rotterdam, 29 oktober 1918) en kreeg met haar drie kinderen; Herman Isidoor (Rotterdam, 27 mei 1903 – 1976), Reina (Rotterdam, 7 november 1905) en Abraham (Rotterdam, 8 mei 1908). Alexander hertrouwde met Saartje Davidson (Rotterdam, – Auschwitz, ).

Boezemsingel 71 – Willem Philip
Willem Philip adverteerde in 1915 in het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Hij zocht een baan in de vleesindustrie.
Willem Philip (Middelharnis, 3 januari 1869 – Zevenbergen, 21 februari 1923) was gehuwd met Eva Debora van Dijk (Rotterdam, 2 oktober 1877). Willem en Eva hadden drie zoons; Hartog Jonas (Rotterdam, 25 september 1896), Levie (Rotterdam, 27 oktober 1897 – Vlaardingen, 4 oktober 1958) en Jonas (Rotterdam, 30 mei 1908). Willem was niet alleen vleeshouwer, maar ook theater agent, impresario en cabaretier.

Boezemsingel 92b – Maurits Hellendall
Dit was een van de woonadressen van Maurits Hellendall, ondernemer van Pino & Hellendall.

Boezemsingel 128 – L. A. Goudsmit
In 1912 woonde op dit adres het gezin van L. A. Goudsmit. In september wensten zij ieder een goed nieuwjaar.

Boezemsingel 130a – Salomon de Vries
Salomon de Vries adverteerde in 1941 in Het Joodsch Weekblad en bood zich aan als jazz-pianist. In 1942 verscheen vanaf Boezemsingel 130 een advertentie van schoonmaakbedrijf Correct.
Veehandelaar en grossier in vleeswaren Izaak de Vries (Aengwirden, – Auschwitz, ) woonde op dit adres met zijn vrouw Jeannette van der Borg (Rotterdam, – Auschwitz, ). Zij hadden een zoon Benjamin (Rotterdam, – Auschwitz, ), een dochter Grietje (Rotterdam, 3 maart 1917 – Breda, 6 juli 1971) en een zoon Salomon (Rotterdam, 2 maart 1924). Zoon Salomon was waarschijnlijk de pianist.

Boezemsingel 130b – huisarts Sylvain Winkel
Hier woonde huisarts Sylvain Winkel (Den Haag, – Sobibor, ) en zijn vrouw Saartje Rippe (Rotterdam, – Sobibor, ). Sylvain en Saartje hadden twee kinderen; Siegfried (Termunten, – Auschwitz, ) en apotheker Hendrina (Termunten, – Lublin, ). Henderina had een apotheek op Statenweg 189c.

Boezemsingel 210b – gezin Jacob Elias van Klaveren
Hier woonde rond 1930 het gezin van Jacob Elias van Klaveren, ondernemer van Van Klaveren’s Huidenhandel.

\

 

bron:
“Advertentie Goudsmit”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1912/09/11 00:00:00, p. 18. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860223:mpeg21:p018
“Advertentie Reens”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1913/05/23 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860259:mpeg21:p004
Stadsarchief Rotterdam, Alexander Reens, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-388, pagina 415100
www.joodsmonument.nl, lemmate gezin Reens (geraadpleegd 2 juli 2020).
“Advertentie W. Philip”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1915/06/25 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859570:mpeg21:p008
Stadsarchief Rotterdam, Willem Philip, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-371, pagina 395823
“BINNENLAND JOODSCH TOONEELENSEMBLE”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1934/06/15 00:00:00, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874523:mpeg21:p011
Stadsarchief Rotterdam, Mauritz Simon Zoest, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-552, pagina 602603
“Advertentie S de Vries”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1941/12/12 00:00:00, p. 17. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318185:mpeg21:p017
Stadsarchief Rotterdam, Izaak de Vries, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-515, pagina 599063.
www.joodsmonument.nl, lemmata Van Zoest en Winkel (geraadpleegd 2 juli 2020).
“ROTTERDAM S. Winkel”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1942/07/17 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318327:mpeg21:p001
“Rotterdam, M. Pool”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1942/12/11 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318347:mpeg21:p003
Stadsarchief Rotterdam, gezin Wolf, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-542.

illustratie:
“Advertentie Reens”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1913/05/23 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860259:mpeg21:p004
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1915/06/25 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859570:mpeg21:p008
“ROTTERDAM S. Winkel”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1942/07/17 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318327:mpeg21:p001
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Prentbriefkaart PBK-1993-356 Boezemsingel, vanuit het noorden. Rechts de Veemark. Op de achtergrond molen De Noord aan het Oostplein, 1907. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029.

gepubliceerd:
2 juli 2020

laatst bijgewerkt:
11 december 2022