Privacy

De gegevens die we nodig hebben om deze nieuwsbrief aan u te zenden zijn tot een minimum beperkt. We weten uitsluitend het mailadres, naam en woonplaats. Deze gegevens worden  gebruikt om u de nieuwsbrief toe te zenden. Elke mail bevat de mogelijkheid om u af te melden (onderaan de mail) of om het mailadres te wijzigen wanneer dat nodig is (ook onderaan). Deze wijzigingen kunt u zelf regelen.
Een aantal van u volgt ons via Facebook of Twitter, dat geeft u aan binnen de betreffende sites en kunt u ook daar op elk moment beëindigen.

De gegevens die zijn opgeslagen worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat we uw mailadres mogen gebruiken voor het toezenden van de nieuwsbrief.
Verzoeken om een derde persoon op de verzendlijst te plaatsen kunnen niet in behandeling worden genomen.