Recensies

Spiegelmoeders, een verzwegen familiegeschiedenis

Na het lezen van Spiegelmoeders, een verzwegen familiegeschiedenis van Judith van der Wel, rest het gevoel van bewondering voor haar prestatie.  Het boek is extreem goed gekoppeld aan de bronnen en de research die Van der Wel deed was uitermate grondig. Van der Wel studeerde psychologie en theologie en met name haar kennis van de psychologie is waardevol voor dit boek, waar de Joodse tweeling Judy en Selly (1927) hun Joods-zijn als geheim bewaren. Zij hebben na het overleven van negen concentratiekampen geleerd dat ze beter geen mens kunnen vertrouwen.

De tweede helft van de titel, een verzwegen familiegeschiedenis, is minstens zo belangrijk. Van der Wel gaat in op de familierelaties, op de rollen die men speelt. Persoonlijk vervreemde mij dat toen de focus van het verhaal steeds meer van Judy en Selly naar de familie ging. Van der Wel zorgt dat je als lezer een band voelt met de tweeling waardoor je nog meer wilt weten over deze vrouwen. Maar de familie is belangrijk binnen het verhaal over Judy en Selly, ook vanwege het effect dat de Sjoa op een familie heeft.

Van der Wel gaat tevens in op de politiek van de afgelopen decennia. Ze doet dat uitgebreid, soms wel eens te gedetailleerd. Het maakt echter ook duidelijk dat het zwijgen van de tweeling ook nu nog actueel is.

Spiegelmoeders, een verzwegen familiegeschiedenis is te koop bij de betere boekhandel.