Rijstuin

De Kolk met rechts de Open Rijstuin. Op de achtergrond de Middensteiger. Collectie Stadsarchief Rotterdam beeldbank 4029_PBK-2005-518

Deze straatnaam herinnert aan de mandenmakers, die hier hun bedrijf uitoefenden. Zij sloegen hun rijshout op binnen een afgesloten ruimte, ’tuin’ genaamd. Tuin had vroeger de betekenis van heg of heining of van een ruimte die door een heg of heining was omgeven. In 1357 is reeds sprake van een huis, liggende in de latere Rijstuin. Aan het einde van de vijftiende eeuw komt de straat voor onder deze naam.
Het deel van de straat dat aan het water van de Kolk, een verlengde van de Oude Haven, grensde (het noordelijke deel) werd later Open Rijstuin genoemd. Het deel dat aan beide zijden bebouwd was kreeg de naam Toerijstuin. Ook de namen Gesloten Rijstuin en Rijstuinstraat of -steeg kwamen voor laatstgenoemde straat voor. Ten oosten van de straat lag de Hoofdsteeg. De Rijstuin is bij het bombardement in mei 1940 verdwenen. De huidige Rijstuin ligt iets oostelijker dan de vroegere straat.

Open Rijstuin 1 – Alexander Barnstijn
Rond 1925 was hier het atelier van fotograaf Alexander Barnstijn gevestigd.

Open Rijstuin 7 – gebroeders Samuel
zie nummer 34.

Open Rijstuin 7a – Hotel Austria
Dit landverhuizershotel van Simon Schanzer was hier in de jaren twintig van de vorige eeuw gevestigd.

Open Rijstuin 34 – gebroeders Samuel
De gebroeders Samuel waren de vertegenwoordigers voor Nederland en Belgie van de English Tea Company Ltd. rond 1888.

 

bron:
Algemene informatie via Stadsarchief Rotterdam.
Samuel, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 19, 1888, no 38, 26-09-1888. Geraadpleegd op Delpher op 15-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404037:00001.

illustratie:
kaart Rotterdam 1920, uitsnede.
De Kolk met rechts de Open Rijstuin. Op de achtergrond de Middensteiger. Collectie Stadsarchief Rotterdam beeldbank 4029_PBK-2005-518.
Samuel, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 19, 1888, no 38, 26-09-1888. Geraadpleegd op Delpher op 15-07-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404037:00001.

gepubliceerd:
15 juli 2022

laatst bijgewerkt:
15 juli 2022