Siegfried Salomon Wijsenbeek

Siegfried Salomon Wijsenbeek, © familiearchief Wijsenbeek

Siegfried (Siep) Salomon Wijsenbeek (Culemborg 2 februari 1879 – Haarlem 8 juli 1968) trouwde in 1911 met Rosa van den Bergh (Oss 26 juli 1887 – Haarlem 29 januari 1968). De ouders van Rosa hadden een matrassen en tapijtfabriek in Oss (Bergoss) en waren familie van de Van den Bergh’s van de margarinefabriek (later Unilever). Siegfried en Rosa kregen drie kinderen; Mr. Louis Jacob Florus  (Rotterdam, 21 april 1912 – München, 17 juni 1985), Henricus (Rotterdam, 28 mei 1916 – Tel Aviv, 2010) en Frederika Wilhelmina (Rotterdam, 28 juli 1919 – Bloemendaal, 10 april 1993).

Siep werd in 1917 tot notaris benoemd in Rotterdam. Daarvoor was hij op verschillende plekken kandidaat notaris geweest als onderdeel van zijn opleiding, onder andere in Harlingen, maar ook in Rotterdam bij W. J. Drooglever Fortuyn en E. Suermondt . Unilever was een van zijn klanten, net als vele andere Joodse ondernemingen in Rotterdam. Ook Joodse particulieren ging naar hem als zij een notaris nodig hadden, bijvoorbeeld voor een huwelijkse akte. Achterkleinzoon Siep: ‘Toen wij in ons huidige huis kwamen wonen in 2006, kwam een oude buurman op mij af en vertelde dat hij zijn huwelijkse voorwaarden door Siep Wijsenbeek had laten opmaken en of ik soms familie was?’

Bij de benoeming in Rotterdam besteedde het Nieuw Israëlietisch Weekblad hier aandacht aan:
De Staatscourant vermeldde dezer dagen de benoeming van den heer S. S. Wijsenbeek, tot Notaris te Rotterdam. Voorzeker zullen onze geloofsgenoten op deze promotie van den heer Wijsenbeek prijs stellen, nu er na lange jaren, sedert den dood van den heer Andriesse, weder een Jood in de Maasstad tot notaris is benoemd. De heer Wijsenbeek is geen onbekende in deze Joodsche gemeente; als secretaris van de Rotterdamsche afdeeling der Joodsche Land- en Tuinbouw Vereeniging heeft hij reeds lang zijn sporen op Joodsch sociaal terrein verdiend. Wij twijfelen er dan ook niet aan, of Notaris Wijsenbeek zal zich spoedig in ’n uitgebreide kring van clientèle verheugen.’

Het notariskantoor had twee vennoten, de samenwerking kwam al voor de oorlog tot stand. De tweede vennoot was katholiek en heette L. J. Hioolen. Wellicht had het te maken met Unilever, dat was immers ook een half Joods, half katholiek bedrijf.
Het notariskantoor was gevestigd op de Diergaardelaan 44, de Mauritsweg 11 (1928) en Heemraadssingel 233 (1954).

Als notabele in de Rotterdamse gemeenschap bekleedde hij diverse functies, zoals het bestuur van het Joodse weeshuis. Hij was ook een tijd Parnas (bestuurder) van de Joodse Gemeente.

 

bron:
informatie met dank aan Siep Wijsenbeek (email, 12 juli 2021)
Uit de Provinciën. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 20-07-1917, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 12-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569140:mpeg21:p00003
adres Mauritsweg Advertentie. “De Telegraaf”. Amsterdam, 29-04-1928, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 12-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110566083:mpeg21:p012
adres Heemraadssingel Advertentie. “Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad”. Rotterdam, 12-06-1954, p. 13. Geraadpleegd op Delpher op 12-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010951923:mpeg21:p014

illustratie:
foto S. S. Wijsenbeek met dank aan Siep Wijsenbeek
H. P. van den Aardweg (red), Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in Woord en Beeld (1938) 1747

gepubliceerd:
12 juli 2021

laatst bijgewerkt:
12 juli 2021