Synagoge Kleiweg hoek Straatweg

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. PBK-1993-200 Straatweg in de richting van de Bergweg. Rechts de Kleiweg. 1920. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

Een onverwachte vondst binnen de Joodse geschiedenis van Rotterdam was een krantenbericht in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 8 september 1933. In die periode groeide de Joodse bevolking van Hillegersberg en het artikel repte over een gebouw dat gebruikt werd als synagoge tijdens de Hoge Feestdagen:

‘Door de Vereeniging ter behartiging van de Joodsche Belangen der Inwoners van Hillegersberg en Noord-Rotterdam worden met de aanstaande Hooge Feestdagen Synagogediensten georganiseerd, welke gehouden zullen worden in een speciaal voor dit doel in orde gebracht houten gebouw aan de Kleiweg hoek Straatweg te Hillegersberg. Den talrijken Joodschen inwoners aldaar wordt hierdoor de gelegenheid geboden om hun godsdienstplichten waar te nemen in een voor ieder gemakkelijk te bereiken centrum.

Het bestuur streeft er naar om, indien voldoende animo hiertoe bestaat, op elken Sjabbos sjoeldiensten in te richten. Reeds werden vele zitplaatsen verhuurd. Aanvragen voor het huren van zitplaatsen kunnen worden ingediend bij de heeren S. S. Slagter, Graaf Jan v. Nassaustraat 6 en M. Frank, Straatweg 130 te Hillegersberg’.

De vereniging was de vereniging Tsofouno. S. S. Slagter was chazzan (voorzanger) Simon Salomon Slagter (Rotterdam, – Auschwitz, ). M. Frank was koopman in mode-artikelen Maurits Frank (Nijmegen, 13 oktober 1902).
Het betreffende kruispunt is te zien op de foto in de situatie van 1920. Hoe lang deze tijdelijke synagoge er was gevestigd is vooralsnog niet bekend. Het laatste krantenbericht over de synagoge op deze locatie stamt uit 1937.

 

 

bron:
JOODSCH LEVEN TE HILLEGERSBERG.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 08-09-1933, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 26-03-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874862:mpeg21:p009
1937, “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 03-09-1937, p. 21. Geraadpleegd op Delpher op 26-03-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580027:mpeg21:p00021
Maurits Frank, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 1325.

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. PBK-1993-200 Straatweg in de richting van de Bergweg. Rechts de Kleiweg. 1920. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.

gepubliceerd:
26 maart 2022

laatst bijgewerkt:
21 juni 2023