Uit de Helmersstraat naar de bollen

Vijftig kinderen, waaronder 10 verpleegden van het Israëlitisch Weeshuis, zijn zondagmiddag per autobus, onder geleide van het bestuur der Amusements-vereeniging Helmersstraat, er op uitgetrokken, om een tocht naar de bloembollenvelden te ondernemen.

Doordat de kosten geheel door vrijwillige bijdragen waren gedekt, kon de autotocht gratis aan de kinderen worden aangeboden. Onderweg zijn zij onthaald op vele versnaperingen. Het bestuur hoopt in augustus met eenzelfde aantal kinderen een autotocht te maken naar het Westland, waaraan een bezoek aan de druivenkassen zal worden verbonden. Giften voor dit doel worden gaarne in ontvangst genomen door de heren A. Overkleeft, voorzitter, Helmersstraat 30, tel. 51606, A. de Haan, Penningmeester, Helmersstraat 27, tel. 51234 en L. Achttienribben, secretaris, Helmersstraat 46, telefoon 54162.

 

bron:
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 59, 1938, no 17, 29-04-1938. Geraadpleegd op Delpher op 09-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005429070:00001.

illustratie:
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 59, 1938, no 17, 29-04-1938. Geraadpleegd op Delpher op 09-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005429070:00001.

gepubliceerd:
9 april 2022

laatst bijgewerkt:
9 april 2022