Victor Silberberg

Victor Silberberg was ondernemer en werd op 19 februari 1885 in Hohenlimburg, Pruisen, geboren als zoon van Lehmann Silberberg en Amalie Voos. Victor had een zus Rika (Hohenlimburg, 1880 – Bussum, 11 maart 1959) en twee broers, Ferdinand (Hohenlimburg, 8 maart 1881 – Auschwitz, 12 oktober 1944) en Oscar (Hohenlimburg, 30 december 1891). Hohenlimburg ligt bij de stad Hagen in Duitsland.
In september 1909 trouwde Victor met Daatje van Leeuwen (Rotterdam, 16 juli 1889) en op 17 mei 1911 kregen zij hun zoon Victor (werd bekend onder de naam Bob Uschi) gevolgd door Siegfried op 7 augustus 1912 en een doodgeboren kind op 18 februari 1915.

Victor
Victor was koopman in zilverwerken. In oktober 1913 opende hij op Coolsingel 42 zijn zaak, Maison Silberberg. Hij verkocht er luxe verzilverde en koperen en bronzen artikelen, zoals metalen theeserviezen e.d. Hij was hoofdagent voor de Duitse firma August Wellner Söhne, Aue in Sachsen. Zijn vrouw Daatje werkte in de zaak mee en in 1914 was het mogelijk een dienstbode aan te nemen in hun huis aan de Vierambachtstraat 83a. Voor de zaak zelf werd ook personeel aangetrokken, zoals in 1916 een loopjongen. De zaak bleef op de Coolsingel gevestigd tot maart 1917, toen verhuisde het bedrijf naar de Van Oldenbarneveltstraat 80. Het gezin woonde boven de zaak op de Van Oldenbarneveltstraat 80b. Het grootste deel van deze straat werd bij het bombardement van 14 mei 1940 verwoest, ook de woning en de zaak op 80b. Waarschijnlijk was Victor met zijn gezin al vertrokken vlak voor het bombardement en woonde vanaf 12 januari 1940 op de Fokke Simonszstraat 50hs in Amsterdam.

deel envelop

Oscar Silberberg
Zijn broer Oscar was ook ondernemer. Hij huwde in 1919 met de Duitse Flora Salomon (Wetzlar, 9 juni 1895) en zij hadden twee kinderen, Rolf (Rotterdam, 13 augustus 1921) en Flori Amelie Annie (Rotterdam, 22 november 1928). Het gezin woonde op de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 51 in Hillegersberg en werd bij wet van 4 maart 1935 genaturaliseerd tot Nederlander.

Flory

Dochter Flory overleed op 6 januari 2016 in de Verenigde Staten  op 87 jarige leeftijd.
Over haar waren ook nog wat gegevens. In 1942 werd Flory door het Duitse leger naar Westerbork gebracht en vandaar kwam ze terecht in Theresienstadt. Door geluk en doorzettingsvermogen ging ze door en was in de vaste overetuiging dat ze vrij zou komen. Dat gebeurde in 1945.

Na haar bevrijding bleef ze nog een paar jaar in Nederland om haar leven op te bouwen, ging daarna naar Engeland, maakte haar opleiding af en ging in de winkel van haar ouders werken, Au Gout Artistique. Halverwege de jaren 50 ging ze naar de VS met haar later mane, Martin Gerber. Met hem kreeg ze twee dochters en in 1958 werd ze genaturaliseerd tot Amerikaanse.

Op de Coolsingel 43b had Oscar zijn winkel, “Au Gout Artistique”, een zaak in porselein en kristal met een filiaal op de Lange Poten in Den Haag. De eerste advertentie van de zaak dateert van 1923. Deze zaak ging verloren bij het bombardement van 14 mei 1940. Oscar kon zijn zaak voortzetten in een van de noodwinkels aan de Coolsingel voor het ziekenhuis en hij verplaatste later de zaak naar de Nieuwe Binnenweg. In 1952 lukte het om de zaak weer op de Coolsingel te vestigen, in de Beurs naast de ingang van de Cineac, onder de naam “Au Gout Artistique”. Binnenhuisarchitect H. Hofstede richtte daar een uiterst modern magazijn in. De beschikbare ruimte van 100 vierkant meter werd herschapen in een fraaie showroom, waar de grote verscheidenheid van goederen zowel in vitrines als in etalages kon worden geëxposeerd. Het bleef echter niet bij de zaak in Rotterdam. Er werden andere filialen Den Haag, Haarlem en Hilversum geopend, zoals blijkt uit de adresaanduiding op de envelop. Verder was er ook nog een vestiging op de Botermarkt in Leiden.

dozen vestiging Den Haag

Richard Heinz Silberberg
In Hilversum werd de zaak geleid door Richard Heinz Silberberg (Frankfurt am Main, 5 juli 1909 – onderweg van Auschwitz naar Mauthausen, 31 januari 1945), de neef van Victor en zoon van Ferdinand en Lilly Betty Schmitt (Frankfurt am Main, 14 februari 1884  – Auschwitz, 12 oktober 1944). Richard Heinz vestigde zich in oktober 1931 in Rotterdam. Hij kwam niet direct vanuit Duitsland, maar had ervoor in Baltimore gewoond. In 1934 vertrok hij uit Rotterdam en ging naar Hilversum waar hij zich op de Kerkstraat 45 vestigde. Dat was het adres van de zaak in Hilversum die hij leidde en daarna ging hij de zaak in Den Haag op de Lange Poten leiden. Tijdens de oorlog ging Richard Heinz in onderduik, maar hij werd ontdekt. Voor zijn ouders, Ferdinand en Lilly Betty, liggen voor hun huis op de Kattensingel 44b in Gouda Stolpersteinen.

 

 

bron:
“Advertentie opening”. “De Maasbode”. Onbekend, 24-10-1913. Geraadpleegd op Delpher op 21-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000185310:mpeg21:a0039
“Advertentie”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 22-06-1914. Geraadpleegd op Delpher op 21-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010295541:mpeg21:a0162
“Advertentie”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 09-08-1916. Geraadpleegd op Delpher op 21-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010296459:mpeg21:a0078
stadsarchief Amsterdam, persoonskaarten 1939 – 1994, Victor Silberberg 1885
ibidem, Victor Silberberg 1911
Koninklijke Bibliotheek, Zitting 1966 – 1967, 8990, Naturalisatie van Bene, Antal Miklos en 21 anderen, memorie van toelichting nummer 3 (Siegfried)
stadsarchief Rotterdam, verschillende gezinskaarten familie Silberberg
stadsarchief Rotterdam, gezinskaart Richard Heinz Silberberg
J van Baar en G Valk, Alkmaar 1940 – 1945. Kroniek van de bezettingsjaren (Schoorl 1995), informatie onderduik Richard Heinz
stadsarchief Rotterdam, bombardement en brandgrens Van Oldenbarneveltstraat (met dank aan Wolf van den Hoek, per email 14 augustus 2018)
informatie Leiden met dank aan R. Klein (bron Leids Dagblad, 10 aug. 1948, pag. 4)
bron Flory: https://obittree.com/obituary/us/arizona/oro-valley/avalon-chapel/flory-bourne/2339462/ (geraadpleegd 5 november 2018)

illustraties:
“Advertentie opening”. “De Maasbode”. Onbekend, 24-10-1913. Geraadpleegd op Delpher op 21-07-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000185310:mpeg21:a0039
envelop Au Gout Artistique met dank aan W van den Hoek
dozen vestiging Den Haag met dank aan H. Pieper – Theeboom.

gepubliceerd:
20 juli 2018

laatst bijgewerkt:
27 juni 2023