Vierwindenstraat (Zandstraatbuurt)

Stadsarchief Rotterdam, Beeld en Geluid, XXV-670-01 De Vierwindenstraat, op de achtergrond de Westewagenstraat, 12 mei 1937, gemeentearchief Rotterdam, Fototechnische Dienst Rotterdam (Gemeentewerken, Openbare Werken) toegangsnummer 4202

De Vierwindenstraat dankt haar naam aan het huis “De Vier Winden” aan de Westewagenstraat en was een belangrijke straat in de Zandstraatbuurt.
De Zandstraatbuurt was een buurt van criminelen, prostitutie en arme Rotterdammers waaronder veel Joodse inwoners. Dat de buurt “pittig” was bewijst dit artikel uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 14 augustus 1906.

‘Bloedig drama
In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft wederom een bloedig drama plaats gehad in de omgeving van de Zandstraat, een drama, dat bijna een menschenleven had gekost.
In de rumoerige Zandstraat en omgeving te midden van zeelieden van alle natiën, o.a. marinematrozen van het Duitsche oorlogsschip “Stein”, zat de kermisstemming er al danig in. Verschillende kleine schermutselingen, meerendeels uitgelokt door opgeschoten jongens van zeer verdacht allooi, hadden reeds plaats gehad, toen de 17-jarige Willem Van Vliet, heier van beroep, wonende Warmoeziersstraat 94, twist kreeg met zijn meisje op den hoek van de Vierwindenstraat en Weste Wagenstraat.
Van Vliet sloeg zijn meisje, er ontstond allengs een oploop en verschillende omstanders mengden zich in den twist, o.m. de 19-jarige Wilhelmina Le Cier, geboortig uit Leiden en wonende Noorderstraat 21, en de 22-jarige los-werkman Fritsch.

Van Vliet trok daarop een soort dolkmes, vlijmscherp, en zwaaide er als een wildeman mee in het rond. Fritsch kreeg een messteek in den rug, een andere man een steek in de borst, doch het mes stootte af op het vest, zonder edele deelen te raken, daarop stiet de geweldenaar het mes met groote kracht Wilhelmina Le Cier in de rechterzijde van den buik, zoodat ‘t wel 6 c.M. naar binnen drong en in het lichaam bleef zitten. Toen koos de dader het hazenpad, terwijl Wilhelmina Le Cier de Vierwindenstraat doorliep, de Zandstraat in en zij daar het mes uit de wond trok, toen zij een paar politieagenten tegemoet liep en hun het bebloede mes ter hand stelde.

De agenten en burgers droegen haar naar het Ziekenhuis, waar haar toestand hoogst bedenkelijk werd geacht: de ingewanden waren doorboord. Onmiddellijk werd zij in behandeling genomen en geopereerd, ter voorkoming van infectie der afgrijselijke buikwond. Dank zij de spoedige opname, hoopt men haar in het leven te behouden.
Ook Fritsch werd naar het Ziekenhuis gebracht. De dader was spoedig gegrepen op de Boerenvischmarkt en overgebracht naar het politiebureau aan de Groote Pauwensteeg’.

Vierwindenstraat 29 – Friezer
Juffrouw Friezer had in 1897 op dit adres een “gelegenheid tot het verbruik van drink- en eetwaren” (café – logement). Ze ontving een boete omdat er regelmatig klanten aanwezig waren ná sluitingstijd.

Een jaar later komt dit gezin weer in de krant. J. Friezer, barbier, 21 jaar oud kreeg twist met de 20-jarige steenhouwer W. B. Heerdink van de Delftschevaart 58. Heerdink had zich beledigend over de moeder van Friezer uitgelaten. Friezer gaf een mep waarop Heedink zijn knipmes trok en Friezer in de onderbuik stak. De ingewanden puilden eruit, volgens het artikel in de krant.

bron:
Rotterdamsch Nieuwsblad 14 aug 1906.
Nieuwe Tilburgsche Courant, 7 nov 1897, Friezer, nummer 29
Tilburgsche Courant, 14 juli 1898, Friezer, nummer 29
Hazelet, Rotterdam zoals wij het kenden – (Rotterdam 1947)
Stadsarchief Rotterdam, adresboek 1898, D Friezer, nummer 29-31

Laatst bijgewerkt:
18 oktober 2020