Delftsevaart

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. Prentbriefkaart PBK-1833 De Delftsevaart, gezien uit het zuiden vanaf de Raambrug, 1888. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam toegangsnummer 4029

Het was een van de slagaders van Rotterdam. De Delftsevaart, oftewel in de oude spelling de Delftschevaart. Deze gegraven waterweg gaf de haven van Rotterdam de aansluiting op het achterland ten noorden van de stad via de Schie. De grond die werd uitgegraven werd gebruikt om de kades te versterken en er ontstond een hoger gelegen straat, de Westewagenstraat. Die straat werd gebruikt om de binnenvaartschepen te bevoorraden. Het gebied tussen de Delftschevaart en de Coolvest, voor een groot deel de later Zandstraatbuurt, wordt aan het einde van de Middeleeuwen bebouwd. De lakenindustrie vond hier een plaats en het Sint Agathaklooster was er gevestigd. Aan de lakenindustrie herinneren de namen Raampoort, Raamstraat en Raamplein. De ‘ramen’ waren de frames waar de lakens op gespannen werden. De Zandstraatbuurt krijgt zijn karakter, veel sloppen en stegen, prostitutie en uitgaan, in de 19e eeuw en werd vervolgens stap voor stap vanaf het begin van de twintigste eeuw afgebroken.

Delfschevaart hoek Krattensteeg
Op Krattensteeg 3 was schoenmaker Frenk gevestigd. Meer via deze link.

Delftschevaart 14 – tentoonstellingsruimte “De Schakel
Voor de Tweede Wereldoorlog was dit de tentoonstellingsruimte van slagerszoon, kunstverzamelaar en oud-Spanjestrijder Isaac (Ies) van Creveld (Rotterdam, 14 januari 1898 – Bergen-Belsen, 24 februari 1945).

Delftschevaart 15 – Haalman
Enkele jaren voor de oorlog vestigde Salomon Haalman uit Breda hier zijn antiekzaak. Salomon woonde met zijn gezin op de Willem Buytewechstraat in Delfshaven.

Delftsevaart 18 – familie Meiler
Op 27 juli 1929 werd Isidor Meijer Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig) en het gezin woonde toen op dit adres. Vader Marcus Meiler, groothandelaar, werd geboren in Bergschenhoek op 20 mei 1882 en in Auschwitz vermoord op 15 oktober 1942. Hij was gehuwd met Selina Velleman (Leeuwarden, 9 november 1882 – Rotterdam, 20 april 1941) en zij hadden drie kinderen; Abraham (Rotterdam, 31 januari 1915 – Auschwitz, 30 september 1942), Isidoor (Rotterdam, 17 juli 1916 – Auschwitz, 30 september 1942) en Henri Karel (Rotterdam, 17 mei 1919 – Auschwitz, 30 september 1942). Na het bombardement woonde het gezin op de Sonoystraat 8c.

Delftsevaart 31a – L. van Leeuwen
L. van Leeuwen wenste in september 1922 in het Nieuw Israëlietisch Weekblad een gelukkig nieuwjaar aan de familie, vrienden en begunstigers. Het was een zaak in laken en leer. De zaak zat er tot aan het bombardement, in juni 1940 blijkt een nieuwe locatie gevonden, op de Provenierssingel 39. De zaak werd gedreven door Louis van Leeuwen (Rotterdam, 15 januari 1875 – Rotterdam, 6 januari 1941). Louis was gehuwd met Elisabeth Knap. Elisabeth overleed op jonge leeftijd in 1916 en daarna hertrouwde Louis met Celina Speelman (Rotterdam,, 27 mei 1877 – Auschwitz, 1 november 1942). Uit het eerste huwelijk had Louis een zoon Marcus (Rotterdam, 6 december 1899 – Sobibor, 28 mei 1943).

Delftsevaart 58 – Mikwe Jisroël
Op deze locatie was in 1909 de synagoge van de Vereniging Mikwe Jisroël gevestigd.

 

bron:
De historische omgeving van het Timmerhuis op www.rijnmond.nl (geraadpleegd 10 februari 2018)
“Mikwe Jisroël.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 19-02-1909. Geraadpleegd op Delpher op 10-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872679:mpeg21:a0041
“Advertentie van Leeuwen”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 08-06-1940. Geraadpleegd op Delpher op 10-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002408:mpeg21:a0062
“Familiebericht”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 19-07-1929. Geraadpleegd op Delpher op 10-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874373:mpeg21:a0086
“Advertentie Haalman”. “Bredasche courant”. Breda, 27-04-1937. Geraadpleegd op Delpher op 14-03-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSAB03:000066722:mpeg21:a0066

illustratie:
“Mikwe Jisroël.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 19-02-1909. Geraadpleegd op Delpher op 10-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872679:mpeg21:a0041
“Familiebericht”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 19-07-1929. Geraadpleegd op Delpher op 10-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874373:mpeg21:a0086
“Advertentie van Leeuwen”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 08-06-1940. Geraadpleegd op Delpher op 10-02-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002408:mpeg21:a0062
“Advertentie Haalman”. “Bredasche courant”. Breda, 27-04-1937. Geraadpleegd op Delpher op 14-03-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSAB03:000066722:mpeg21:a0066

laatst bijgewerkt:
18 oktober 2020