1e Lombardstraat

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. PBK-4008 Een groep mensen voor de St. Sebastiaanskapel aan de 1e Lombardstraat bij de hoek van de Meent. Uit het westen. 1900. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam Toegangsnummer 4029.

Een van de opvallende gebouwen in de 1e Lombardstraat was de Oude Schotse kerk op de hoek met de Meent. De 1e Lombardstraat liep tussen de Kaasmarkt en de Meent, parallel aan de Gedempte Binnenrotte. In het verlengde, richting noordnoordwesten, liep de 2e Lombardstraat.

1e Lombardstraat 34 – E. Walg
E. Walg, in koosjere boter en kaas, verzorgde in 1915 ook export orders voor zijn producten.

1e Lombardstraat 42 – S. Kalker
S. Kalker nam rond 1888 bestellingen aan voor de koosjere Eerste Gelderse Worst- en Rookvleesfabriek van J. A. Wijsenbeek uit Culemburg aan.

1e Lombardstraat 45 – Dr. Lehman Son
Rond 1886 was Dr. Lehman Son, een bekende tandarts uit de tandartsenfamilie Lehman Son, hier gevestigd.

1e Lombardstraat 45 – Raphaël Stokvis
Rond 1889 was Raphaël Stokvis (Rotterdam, 4 augustus 1842 – Rotterdam, 8 december 1924) op dit adres gevestigd. Raphaël was gehuwd met Rebecca Wessel (1 november 1843 – Rotterdam, 29 juni 1917).

1e Lombardstraat 45 – E. J. Levie
E. J. Levie en echtgenote wensten in september 1892 hun kennissen en de bestuurders van Montefiore een goed Joods nieuwjaar.

1e Lombardstraat 50 – receptie ondertrouw Levie Levie en Sara Stad
Op 5 mei 1877 hielden Levie Levie en Sara Stad op dit adres de receptie van hun ondertrouw die op 3 mei 1877 werd gesloten.

1e Lombardstraat 59 – horlogemaker Simon Hildesheim
Horlogemaker Simon Hildesheim was rond 1889 in het bovenhuis van dit adres gevestigd.

1e Lombardstraat 60 – vleeschhouwerij B. Wolf
In december 1894 werd hier de koosjere vleeschhouwerij van B. Wolf gevestigd.

1e Lombardstraat 64 – godsdienstschool
Rond 1893 was hier de Israëlietische  godsdienstschool van A. R. Hofsteede gevestigd. Asser Hofsteede (Rotterdam, 1 april 1836) adverteerde in 1887 in de Israëliet, wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen en uit deze advertentie blijkt dat hij, naast onderwijzer, ook assistent-voorzanger was.
In 1890 verscheen er een advertentie van Hofsteede waaruit blijkt dat hij ook in de papierhandel zat en waarschijnlijk ook boekbinder was.
In 1891 vestigde Hofsteede op dit adres de Eerste Israëlietische Tussenschool.
Hofsteede was gehuwd met Mijntje Schaap (Lienden, 1829 – Rotterdam, 7 augustus 1907). Daarnaast had hij een pleegzoon, Jakob Goldsmid (Zutphen, – Sobibor, ), die op 3 mei 1890 zijn Bar Mitswah (kerkelijk meerderjarig) vierde. Jacob, zoon van Willem Goldsmid en Johanna Schaap, werd later, net zoals zijn pleegvader, godsdienstleraar en chazzan (voorzanger) in Oss.

1e Lombardstraat 67 – koosjer restaurant Van Dam
Op 20 april 1890 opende H. J. van Dam hier zijn koosjere restaurant. Later in dat jaar verscheen er een advertentie waaruit blijkt dat Van Dam ook een hotel had op deze locatie.

1e Lombardstraat 92 – grafzerken Italie
In 1899 verscheen er een advertentie in het Weekblad voor Israelietische Huisgezinnen waarin E. Italie vanaf dit adres grafzerken aanbood. Dit was een advertentie van de bekende godsdienstleraar Enoch Italie (Lemmer, 16 januari 1867) die gehuwd was met Heintje ’t Hart (Amsterdam, 8 maart 1869). Het is niet aannemelijk dat Enoch deze stenen maakte, wel dat hij ze leverde. Italie woonde met zijn gezin op de 2e Lombardstraat 92, de vermelding op de 1e Lombardstraat 92 zal een fout zijn in de advertentie.

 

 

 

 

bron:
godsdienstschool, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 24, 1893, no 47, 24-11-1893. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005407047:00001.
Levie Levie en Sara Stad, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 8, 1877, no 15, 04-05-1877. Geraadpleegd op Delpher op 18-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005394067:00001.
Hofsteede, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 8, 1887, no 37, 16-09-1887. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005571037:00001.
S. Kalker, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 19, 1888, no 48, 07-12-1888. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404047:00001.
Hildesheim, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 20, 1889, no 4, 01-02-1889. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005405004:00001.
Raphael Stokvis, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 504.
Raphael Stokvis, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 10, 1889, no 39, 26-09-1889. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005573039:00001.
Hofsteede, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 11, 1890, no 6, 07-02-1890. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005574006:00001.
Van Dam, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 21, 1890, no 15, 18-04-1890. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005405067:00001.
Jakob Goldsmid, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 21, 1890, no 16, 25-04-1890. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005405068:00001.
Van Dam, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 11, 1890, no 19, 09-05-1890. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005574019:00001.
Tussenschool, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 12, 1891, no 9, 27-02-1891. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005575009:00001.
E. J. Levie, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 23, 1892, no 38, 21-09-1892. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005406090:00001.
Wolf, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 25, 1894, no 52, 28-12-1894. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005407104:00001.
Walg, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 46, 1915, no 53, 31-12-1915. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005420053:00001.
Enoch Italie, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 18 augustus 1898. Geraadpleegd op Delpher op 26-07-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005410032:00001.

illustratie:
godsdienstschool, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 24, 1893, no 47, 24-11-1893. Geraadpleegd op Delpher op 07-04-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005407047:00001.
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. PBK-4008 Een groep mensen voor de St. Sebastiaanskapel aan de 1e Lombardstraat bij de hoek van de Meent. Uit het westen. 1900. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam Toegangsnummer 4029.
Hofsteede, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 11, 1890, no 6, 07-02-1890. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005574006:00001.
Van Dam, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 21, 1890, no 15, 18-04-1890. Geraadpleegd op Delpher op 19-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005405067:00001.

gepubliceerd:
19 mei 2022

laatst bijgewerkt:
26 juli 2023