Grote Draaisteeg

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. VERHEUL-NR-442 De onderpui van het winkelhuis aan de Groote Draaisteeg nummer 1. Gebouwd 1746. 1937. Collectie J. Verheul, toegangsnummer 4081.

De Grote Draaisteeg was een straat tussen de Boompjes en de Scheepmakershaven, parallel aan de Rederijstraat.

Grote Draaisteeg 4 – L. Franco – Mendes
Mejuffrouw L. Franco – Mendes was in 1895 lid van de subcommissie van de Centrale Vereniging tot Verbetering van de Armenzorg aan de Nederlands-Israëlietische Gemeente te Rotterdam.

Grote Draaisteeg 6 – Margaretha Elze – Van Dantzich.
Margaretha Elze (Noordwijk, ca 1835 – Rotterdam, 3 juni 1919) verhuisde in 1887 naar dit adres en was badvrouw bij de Israëlitische Gemeente in Rotterdam. Zij was dus verantwoordelijk voor het gebruik van het mikwe (ritueel bad). Haar man Leon Elias Elze (Rotterdam, ca 1836 – Rotterdam, 21 februari 1901) verkocht in 1888 loelavs en etrogs.
Op 4 mei 1889 vierde hun zoon Emanuel Barend Elze (Rotterdam, 8 april 1876 – Den Haag, 6 mei 1918) zijn Bar Mitswah (kerkelijk meerderjarig). Emanuel had de volgende broers/zussen: Kaatje (Rotterdam, 19 december 1870 – Rotterdam, 6 februari 1871), Simon Isaac (Rotterdam, 17 januari 1872 – Rotterdam, 18 december 1878), Sara Sabine (Rotterdam, 28 maart 1874) en Mozes Bernard (Rotterdam, 29 juli 1878 – Auschwitz, 31 augustus 1942). Mozes Bernard vierde zijn Bar Mitswah op 15 augustus 1891).

Grote Draaisteeg 8 – sjochet Eisenstein
In 1886 verhuisde ritueel slachter Eisenstein naar dit adres. Hirsch Eisenstein (Kalisch, Polen, 15 februari 1847 – Rotterdam, 16 juli 1903) was gehuwd met Helena Horn (Kobilagora, Polen, 1840). Zij hadden de volgende kinderen: Elias (1866), Ernestina (1868), Simon (17 februari 1870) en Leo (1873).

Grote Draaisteeg 13 – Rachel Witstein
Op 25 december 1909 werd hier Rachel Witstein geboren, dochter van Samuel Jacob Witstein en Hendrika Boesman.

Grote Draaisteeg 20 – Sara Sabine Elze
Sara Sabine Elze, dochter van Margaretha van Dantzich en Leon Elias Elze van nummer 6, verstigde zich in 1896 als verloskundige op dit adres.

 

bron:
Hirsch Eisenstein, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 7, 1886, no 16, 16-04-1886. Geraadpleegd op Delpher op 01-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005570016:00001
Hirsch Eisenstein, Stadsarchief Rotterdam,494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-122.
Margaretha Elze, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 8, 1887, no 35, 02-09-1887. Geraadpleegd op Delpher op 01-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005571035:00001.
Leon Elze, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 19, 1888, no 34, 31-08-1888. Geraadpleegd op Delpher op 01-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404034:00001.
Margaretha van Dantzich, Stadsarchief Rotterdam, 999-06 Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten, aktenummer 1870.144.
Leon Elze, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 19, 1888, no 34, 31-08-1888. Geraadpleegd op Delpher op 01-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404034:00001.
Emanuel Barend Elze, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 10, 1889, no 17, 26-04-1889. Geraadpleegd op Delpher op 01-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005573017:00001.
Mozes Bernard Elze, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 12, 1891, no 32, 14-08-1891. Geraadpleegd op Delpher op 01-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005575029:00001.
Franco – Mendes, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 16, 1895, no 51, 20-12-1895. Geraadpleegd op Delpher op 01-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005579047:00001.
Sara Elze, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 17, 1896, no 29, 17-07-1896. Geraadpleegd op Delpher op 01-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005580029:00001.
Rachel Witstein, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 40, 1909, no 53, 31-12-1909. Geraadpleegd op Delpher op 01-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005418053:00001.

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. VERHEUL-NR-442 De onderpui van het winkelhuis aan de Groote Draaisteeg nummer 1. Gebouwd 1746. 1937. Collectie J. Verheul, toegangsnummer 4081.
Leon Elze, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 19, 1888, no 34, 31-08-1888. Geraadpleegd op Delpher op 01-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404034:00001.
Leon Elze, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 19, 1888, no 34, 31-08-1888. Geraadpleegd op Delpher op 01-06-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404034:00001.

gepubliceerd:
1 juni 2022

laatst bijgewerkt:
1 juni 2022