2e Lombardstraat

De Israëlitische Armenschool was gevestigd op de 2e Lombardstraat 96. De 2e Lombardstraat (foto) liep ongeveer op de plek van de huidige Binnenrotte.

De 2e Lombardstraat, in het centrum van de stad, behoorde met de Zandstraatbuurt en de buurt rond de Schiedamsedijk tot het ruige deel van de stad. De straat liep in het verlengde van de 1e Lombardstraat.
Ook hier was er sprake van een buurt met penoze en prostitutie. In deze straat was de Godsdienstig Israëlietische Armenschool gevestigd. De leerlingen gingen in dezelfde straat naar school als waar deze praktijken zich afspeelden. En de situatie was slecht. De prostituees moesten behoorlijk wat klanten hebben om uit de kosten van de kamerhuur en dergelijke te komen. Kwam een vrouw in zo’n situatie terecht, dan lukte het vaak niet om er uit te kunnen ontsnappen. Rotterdam had in die tijd meer buurten waar je liever niet gezien wilde worden. 

2e Lombardstraat 3c – P. Narwa
Pinkus Narwa woonde hier rond 1911, was kleermaker en adverteerde in het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

2e Lombardstraat 92 – Joods Tehuis
Op 4 december 1939 werd hier het Joods Tehuis geopend. Vroeger was er de godsdienstschool gevestigd en volgens een verslag in het Nieuw Israëlietisch Weekblad was er een tehuis voor Joodse werklozen en militairen ingericht. De opening werd verricht door mr. P. J. Oud, Burgemeester van Rotterdam, Kolonel P. W. Scharroo, commandant van het Depot Genietroepen, Opperrabbijn A. B. N. Davids, mr. A. Lührs, namens den Wethouder van Sociale Zaken, de heren M. Zilversmit, I. S. Cohen en Joz. Vromen, leden van het Dagelijks Bestuur der Gemeente, mr. H. Sanders, voorzitter van den Kerkenraad en vele anderen.
De officiële inwijdingsrede werd door Opperrabbijn A. B. N. Davids uitgesproken. Hij herinnerde eraan, dat het de vierde keer was dat er in Rotterdam een lokaal voor Joodsche werkloozen wordt geopend. Eerst was er een  particulier gebouw aan de Lange Torenstraat, later werden voor het doel door het Gemeentebestuur lokaliteiten in schoolgebouwen aan de Lijnbaanstraat en Goudsche Rijweg afgestaan en thans is men terechtgekomen in lokaliteiten van de Joodsche Gemeente.

2e Lombardstraat 94 – E. Italie
Rond 1896 woonde hoofdonderwijzer Enoch Italie op dit adres. Op 28 mei 1914 was het echtpaar Italie 25 jaar getrouwd en zij woonden toen op de 2e Lombardstraat 92c. Volgens een advertentie uit 1912 leverde Enoch ook grafzerken en onderhield ze.

2e Lombardstraat 96 – Godsdienstig Israëlietische Armenschool
Op dit adres was rond 1873 de Godsdienstig Israëlitische Armenschool gevestigd van hoofdonderwijzer B. Hildesheim. In 1923 werd de heer S. M. Slager, in 1939 eveneens voorzitter van het Joods Gemeentebelang, hoofd van deze school.

 

 

bron:
“Advertentie armenschool”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1873/09/05 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 25-09-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872857:mpeg21:p003
“Advertentie Italie”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1896/09/25 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 25-09-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000562104:mpeg21:p00004
“Advertentie Narwa”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1911/03/24 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 25-09-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872724:mpeg21:p006
“Familiebericht Italie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1914/05/22 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 26-09-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860311:mpeg21:p006
“Binnenland Slager”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1923/03/09 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 26-09-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000583001:mpeg21:p00006
“Uit de Residentie OPENING VAN HET JOODSCH TEHUIS”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1939/12/08 00:00:00, p. 13. Geraadpleegd op Delpher op 26-09-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874601:mpeg21:p013
grafzerken, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 43, 1912, no 36, 06-09-1912. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005419036:00001

illustratie:
“Advertentie Narwa”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1911/03/24 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 25-09-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872724:mpeg21:p006
“Familiebericht Italie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1914/05/22 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 26-09-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860311:mpeg21:p006

gepubliceerd:
25 september 2020

laatst bijgewerkt:
17 juli 2021