Beijerlandselaan

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-1993-122 Beijerlandselaan vanuit het zuiden, 1935. Toegangsnummer 4029, Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam

In de jaren twintig werden de eerste winkels gevestigd op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Vanaf die tijd werd dit een winkelboulevard waar men graag de inkopen deed. De stoomtram vanaf de Zuid-Hollandse eilanden stopte er zelfs om dit mogelijk te maken.  Juist deze stoomtram, in de volksmond ’t Moordenaartje genoemd, was essentieel voor de ontwikkeling van de middenstand. In de jaren zeventig van de vorige eeuw verloor men hier een deel van de klanten aan het toen geopende Zuidplein en werd er een nieuwe tramlijn aangelegd, waardoor de winkels jaren onbereikbaar werden. Er moest worden geknokt om de klanten weer terug te krijgen maar deze laan en de Groene Hilledijk zijn tegenwoordig weer belangrijke straten voor de middenstand.

Beijerlandselaan 80 – Colosseum Theater
Vanaf 1929 stond hier het Colosseum Theater. Op 23 april 1931 werd hier in de foyer een eerste openbare vergadering gehouden voor de oprichting van een Joodse vereniging voor dit stadskwartier. De rede daartoe werd uitgesproken door de heer Meijer Melamed. De initiatiefnemers voor deze vereniging waren de heren D. Davidson, Nathan van Engers (zie nummer 104b), E. Kosman en Ph. de Leef.

Beijerlandselaan 80a – Carel van Zwanenburg
Hier woonde tot zijn overlijden het gezin Van Zwanenburg. Carel was de bouwer en exploitant van het Colosseum theater.

Beijerlandselaan 104b – Het Zuider Modehuis
Hier was ‘Het Zuider Modehuis‘ van Nathan Mozes van Engers en Josephina Katan gevestigd.

Beijerlandselaan 114 – Modehuis Camo
Modehuis Camo was hier gevestigd rond 1965 – 1975 en was het eigendom van de heer en mevrouw Mozes-Campignon. Zij woonden zelf op de Schieweg 89c.

Beijerlandselaan 144 – gezin Van Rangelrooij
In dit huis was Jettie Cohen, de zus van Joseph Samuel Cohen, in de oorlog ondergedoken.

 

bron:
Kom shoppen – ouderwets gezellig, Groene Hilledijk en Beijerlandselaan zijn Winkelboulevard-Zuid in de Oud-Rotterdammer, de krant voor de 50-plusser (10 november 2015), p. 23.
“JOODSCH LEVEN AAN DEN LINKER MAASOEVER.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 17-04-1931. Geraadpleegd op Delpher op 13-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858665:mpeg21:a0130

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-1993-122 Beijerlandselaan vanuit het zuiden, 1935. Toegangsnummer 4029, Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam

laatst bijgewerkt:
29 maart 2020