Crooswijksestraat

Deze naam is op 30 mei 1883 vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. De Crooswijksestraat is een straat in de wijk oud-Crooswijk.

Crooswijksestraat – Linker Rottekade
Op deze hoek was de behangselpapierfabriek van Jac. Cohen gevestigd.

Crooswijksestraat 5a – gezin Van der Sluijs
Tot aan het bombardement woonde het gezin van Marcus van der Sluijs op dit adres. Lees het verhaal over dochter en zangeres Rebecca van der Sluijs.

Crooswijksestraat 118 – slagerij Arend Philip
Op dit adres was de runderslagerij van Arend Philip gevestigd.