David Hirsch

davidhirschDavid Hirsch werd op 23 mei 1813 in Muntz in Duitsland geboren. Op 18-jarige leeftijd was hij al onderwijzer in zijn geboorteplaats nadat hij het onderwijzersexamen had afgelegd op het Koninklijk Seminarie te Brühl. In zijn eerste klas had hij twee doofstomme kinderen. Hij was zeer begaan met deze kinderen en ontwikkelde zijn eigen methode om deze kinderen les te geven. Hij was daarin zo succesvol dat hij de aandacht trok van de regering van Pruissen. Deze regering stuurde hem naar Keulen, waar hij een tweejarige cursus volgde aan het Doofstommeninstituut.

Collectie Beeldbank Stadsarchief Rotterdam 4080_1990-355

In 1847, toen hij al negen jaar werkzaam was in Aken, werd hij door de Rotterdamse arts Polano uitgenodigd om naar Rotterdam te komen. Polano had zelf twee doofstomme kinderen. Hirsch accepteerde deze uitnodiging omdat hij zo de Duitse lesmethode in Nederland in kon voeren. In 1847 begon hij in het woonhuis van Dr. Polano. De school ging zo goed dat in 1853 vestigde in een huurlokaal aan de Hoogstraat de de Inrichting voor Doofstommenonderwijs opgezet kon worden (tekening). Hij werd zelf directeur en hoofdonderwijzer. De ruimte werd al snel te klein en er werd een huis en een tuin aan de Coolsingel gekocht. In de tuin werd een nieuw gebouw opgericht, welk in 1862 werd geopend. De school had al snel 150 leerlingen.

Hirsch gebruikte de methode waarbij de kinderen zich verstaanbaar leren maken door te leren spreken en door te leren liplezen. De andere methode was de kinderen zich met gebaren verstaanbaar te leren maken. De inrichting die hij had opgericht werd wereldberoemd. Hij werd onderscheiden door de Koning in de orde van de Nederlandse Leeuw.
Hirsch was een actief lid van de Joodse gemeente. Lid van de kerkenraad, president van het schoolfonds en bestuurslid van de afdeling Rotterdam van de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland.
David Hirsch overleed op 1 februari 1895.

bron:
Wikipedia.
Pinkas, De Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland

laatst bijgewerkt:
7 september 2019