Diergaardesingel

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-1993-1455 Gezicht op de Diergaardesingel, 1938. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029

De Diergaardesingel was vernoemd naar de in 1857 opgerichte Rotterdamsche Diergaarde, waarlangs deze singel liep. Deze dierentuin werd eind 1939 gesloten in verband met de bouw van een nieuwe diergaarde in de wijk Blijdorp die toen al deels gereed was. Daarna werd met de sloop begonnen; het restant van de diergaarde werd verwoest bij het bombardement in mei 1940. Zowel de Stationssingel als de Spoorsingel hebben in de 19e eeuw enige tijd Diergaardesingel geheten.

Diergaardesingel 19 – sociëteit diergaarde
Dit adres blijkt volgens een advertentie een ingang te zijn geweest van de diergaarde voor de auto’s. Op 13 november 1920 werd hier een feestavond georganiseerd ten behoeve van de Israëlitische Weldadigheids-vereeniging Ten Bate der Armen.

Diergaardesingel 61a – Ph. Hakker jr.
Op dit adres woonde in 1923 Ph. Hakker jr.

Diergaardesingel 76b – gezin Schönberg
Het gezin Schönberg woonde voor het overlijden van vader Elkan, de oppervoorzanger van de gemeente, op dit adres.

Diergaardesingel 83 – mej.  Marianna Schönberg
Mejuffrouw M. Schönberg woonde in 1910 op dit adres en zij was de secretaresse van de vereniging die de Israëlitische Gezondheidskolonie in Ter Heijde exploiteerde. Marianna Schönberg was onderwijzeres en werd in Haarlem geboren op 25 augustus 1869. Marianna werd vermoord in Sobibor op . Ze woonde op dit adres met haar drie zusters, Sara (Groningen, 9 juni 1872), Dina (Groningen, 7 oktober 1873 – Sobibor, ) en Sophia (Rotterdam, 5 januari 1877).

 

bron:
algemene informatie Stadsarchief Rotterdam, straatnamen
“Advertentie Schönberg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-07-1910. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872790:mpeg21:a0036
www.joodsmonument.nl, lemmata Schönberg (geraadpleegd 21 februari 2019)
“Advertentie Ten bate der Armen”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-07-1910. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872790:mpeg21:a0036

illustratie:
“Advertentie Schönberg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-07-1910. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872790:mpeg21:a0036
“Advertentie Ten bate der Armen”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-07-1910. Geraadpleegd op Delpher op 21-02-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872790:mpeg21:a0036
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-1993-1455 Gezicht op de Diergaardesingel, 1938. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029

laatst bijgewerkt:
18 oktober 2020