Gabriël Emile de Groot

Gabriël Emile de Groot (Rotterdam, – Midden-Europa,

Gabriël was een zoon van Sara Cats (Kralingen, – Auschwitz, ) en Emile de Groot (Tilburg, – Auschwitz, ), die administrateur was bij de Joodse Gemeente in Rotterdam. Gabriël had een zus Antje Margaretha (Rotterdam, – Extern kommando Venusberg, ) en en broer Emile Gabriël  (Ginneken, – Midden-Europa, ).

overlijden grootmoeder

Het gezin werd op 1 december 1928 in Rotterdam ingeschreven en kwam toen uit Ginneken. Vader Emile deed toen de technische controle bij Van den Bergh. Het eerste huis was op de Mathenesserdijk 48b, in 1929 verhuisden ze naar de Jacob Catsstraat 87a, vanaf 1933 woonden ze op de Pieter de Hoochstraat 21a. Ten tijde van de oorlog woonde het gezin in Schiedam, op de Lange Nieuwstraat 49a.

Er is niet veel over Gabriël te vinden. In oktober 1941 plaatste hij twee keer advertenties in Het Joodsche Weekblad waarin hij lessen Grieks en Latijn aanbood.
Verder laat zijn kaart van de Joodse Raad zien dat hij een strafgeval was en op 4 maart 1944 in Westerbork werd ingeschreven om vervolgens in de Strafbarak, barak 67, gehuisvest te worden. Tijdens de periode dat Gabriël op het Joods Lyceum werkte was hij vrijgesteld van deportatie en dat kan maximaal vanaf 1 september 1941 tot in het voorjaar van 1942 geduurd hebben, het Joods Lyceum heeft amper één schooljaar bestaan. Het is aannemelijk dat Gabriël in de onderduik is gegaan en dat deze onderduik langdurig was maar niet succesvol, hij werd opgepakt.

Gabriël ging mee in het transport van 23 maart 1944. Dit 91e transport uit Westerbork ging naar Auschwitz met 599 mensen. Gabriël werd niet direct vermoord en heeft nog enkele maanden geleefd tot 31 juli 1944.

Op 14 mei 2019 werden er op de Lange Nieuwstraat 49a vijf Stolpersteinen geplaatst voor het gezin De Groot.

 

Bron:
Stadsarchief Rotterdam, Emile de Groot, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-163, pagina 173096
Stolpersteinen via  https://schie.nu/tv/tag/geschiedenis (geraadpleegd 20 juni 2021)
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 48, 1917, no 30, 27-07-1917. Geraadpleegd op Delpher op 20-06-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005420135:00001
Het Joodsche weekblad; uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam, jrg 1, 1941, no 27, 10-10-1941. Geraadpleegd op Delpher op 20-06-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:020994027:00001

illustratie:
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 48, 1917, no 30, 27-07-1917. Geraadpleegd op Delpher op 20-06-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005420135:00001
Het Joodsche weekblad; uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam, jrg 1, 1941, no 27, 10-10-1941. Geraadpleegd op Delpher op 20-06-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA16:020994027:00001

gepubliceerd:
20 juni 2021

laatst bijgewerkt:
20 juni 2021