Goudseweg

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-2234 Goudsesingel, vanuit het oosten. Op de achtergrond links een Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Goudsesingel nummer 53. in het midden de Goudseweg en op de voorgrond de Goudsebrug. Brug over den Singel bij den Goudscheweg (afgebroken bij de demping in 1886). Rotterdam. 1885. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029

De Goudse Rijweg, Goudseweg en de vooroorlogse Goudsewagenstraat vormden een onderdeel van de oude weg naar Gouda en was een van de oudste straten van Rotterdam. De Goudsewagenstraat wordt reeds in 1366 in bronnen vermeld.
De Goudsewagenstraat heette oorspronkelijke Oostwagenstraat, in tegenstelling tot de Westewagenstraat. De brug over de Goudsevest heette ook nog op het einde van de zeventiende eeuw Oostwagenbrug. In de achttiende eeuw zijn beide namen verdwenen.

De Goudsewagenstraat liep vóór het bombardement van mei 1940 van de Goudsesingel naar de Hoogstraat. Ze lag iets westelijker dan de huidige straat van die naam. Onder Goudse Rijweg verstond men in de zestiende eeuw ook de straat die thans Goudseweg heet. Tot 1900 droeg de westzijde van de Vlietlaan eveneens deze naam. De Goudsesingel was oorspronkelijk de buiten de stad gelegen vestkade. Na 1505 verstaat men onder Goudsesingel de weg van de Goudse Poort tot Couwenburghseiland (ter hoogte van het huidige Pompenburg). Ten oosten van de Goudse Poort heette hij Oostsingel. De Goudsesingel en Oostsingel waren de kaden ten noorden van de Goudsevest en de Oostvest. Het eerste gedeelte van de Oostvest werd in 1871 gedempt. Dit gedeelte heette sindsdien Gedempte Oostvest. In 1888 volgde de demping van het tweede gedeelte. Op deze plaats ontstond het Oostvestplein. Ook de Goudsevest en Luthersche Vest werden gedempt. Nadat de demping was voltooid, ontving de nieuw gevormde brede weg vanaf het Boschje tot aan het Oostplein de naam Goudsesingel.

Goudseweg 14b – Sara den Hartog – den Hartog
In het begin van de oorlog woonde hier Sara den Hartog – den Hartog (Heerjansdam, – Rotterdam, ). Zij was gehuwd met Salomon den Hartog (Zwijndrecht, – Rotterdam, ) en ze hadden drie kinderen; Jetje (Rotterdam, – Sobibor, ), Stijntje Elisabeth (Rotterdam, – Rotterdam, ) en Elisabeth (Rotterdam, – Auschwitz, ).

Goudseweg 23 – gezin Alter
Dit was een van de adressen waar het gezin van Nathan Alter en Johanna van Leeuwen woonde.

Goudseweg 32 – lamsslagerij en vleeschhouwerij S. den Hartog
Rond 1917 was hier deze zaak ORT (koosjer) gevestigd.

Goudseweg 47 – vleeshouwerij De Hoop
Rond 1896 was hier de koosjere vleeschhouwerij De Hoop gevestigd van Gazan & Co.

Goudseweg 49c – zuivel N. Beem
In 1913 was hier de zuivelhandel van N. Beem gevestigd. Vanaf 1914 werd de zaak gedreven door M. Hammelburg. Nathan Beem (Elburg, – Auschwitz, ) was gehuwd met Reintje Alida Kets de Vries (Rotterdam, 27 maart 1875 – Rotterdam, 14 december 1932) en zij hadden twee kinderen; Johanna Rosa (Rotterdam, – Sobibor, ) en Roossien (Rotterdam, – Dorohucza, ). Ten tijde van de oorlog woonde Nathan op de Schieweg 44b.
Mozes Hammelburg (Nijkerk, – Sobibor, ) was gehuwd met Beelo Buitenkant (Nijkerk, – Rotterdam, ). Mozes en Beelo hadden drie kinderen; Betje (Delft, – Auschwitz, ), Hartog (Delft, – Sobibor, ) en Izaak (Overschie, – Sobibor, ).

Goudseweg 50 – gezin Alter
Dit was een van de adressen waar het gezin van Nathan Alter en Johanna van Leeuwen woonde.

Goudseweg 64 – Jozef van Hachgenberg
Op 18 april 1923 overleed Jozef van Hachgenberg, 52 jaar oud. Hij woonde op dit adres en werd begraven op de begraafplaats aan het Toepad.

Goudseweg 123 – spiegelwinkel D. Polak
Rond 1902 was de spiegelwinkel van D. Polak, in spiegels, schilderijen en portretlijsten, op dit adres gevestigd. Nevenstaande sticker werd gevonden in 2022 op de achterzijde van een schilderijtje. Wie D. Polak was is nog niet achterhaald.

Goudseweg 124 – lokaal en bioscoop De Gezelligheid
Deze buurtbioscoop was hier in 1919 al gevestigd.

Goudseweg 124a – Jacob Mühlrad
Jacob Mühlrad, directielid van bioscoop De Gezelligheid op nummer 124, woonde hier van 1919 – 1923.

Goudseweg 140 – Beddenmagazijn ‘De Zwaan’
Deze zaak van E. Frank was hier rond 1926 gevestigd. Het was de zaak van Elkan Frank (Groningen, – Seibersdorf, ) en Marianna Cats (Gouda, – Auschwitz, ). Elkan en Marianna hadden vier kinderen;
Alexander Maurits (Rotterdam, – Seibersdorf, ), Maurits Alexander (Rotterdam, – Seibersdorf, ), Jonas (Rotterdam, – Seibersdorf, ) en Eduard (Rotterdam, – Auschwitz, ).

Goudseweg 150 – Markiezen C. de Klerk
Het bedrijf van C. de Klerk, dat in 1938 op dit adres gevestigd was, maakte markiezen (zonwering).

Goudseweg 164 – Confiseur – patissier M. de Wit
Deze zaak was hier rond 1914 gevestigd.

Goudseweg 172 – Abraham van Dam
Dit was een van de adressen waar Abraham van Dam opgroeide.

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, straatnamendatabase, Goudseweg (geraadpleegd 4 april 2021)
“Advertentie De Klerk”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1938/09/22 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 04-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000580082:mpeg21:p00023
“Advertentie Beem”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1913/06/06 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 04-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860261:mpeg21:p003
“Advertentie Hammelburg”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1914/03/27 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 04-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860303:mpeg21:p003
“Advertentie M. de Wit”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1914/04/10 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 04-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860305:mpeg21:p012
“Advertentie De Zwaan”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1926/09/08 00:00:00, p. 19. Geraadpleegd op Delpher op 04-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858142:mpeg21:p019
Stadsarchief Rotterdam, Nathan Beem, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-023, pagina 23562
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Beem (geraadpleegd 4 april 2021)
Stadsarchief Rotterdam, Reintje Alida Kets de Vries, 999-09 Burgerlijke Stand Rotterdam, overlijdensakten, aktenummer 1932.4859
Stadsarchief Rotterdam, Mozes Hammelburg, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer  851-173, pagina 184291
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Hammelburg (geraadpleegd 4 april 2021).
Hachgenberg, Familiebericht. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 19-04-1923, p. 22. Geraadpleegd op Delpher op 07-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010494550:mpeg21:p022.
D. Polak, Advertentie. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 04-11-1902, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 02-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010178519:mpeg21:p007
De Hoop, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 27, 1896, no 47, 20-11-1896. Geraadpleegd op Delpher op 02-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005408047:00001.
S. den Hartog, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 5 januari 1917. Geraadpleegd op Delpher op 01-12-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005420106:00001.

illustraties:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-2234 Goudsesingel, vanuit het oosten. Op de achtergrond links een Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Goudsesingel nummer 53. in het midden de Goudseweg en op de voorgrond de Goudsebrug. Brug over den Singel bij den Goudscheweg (afgebroken bij de demping in 1886). Rotterdam. 1885. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1913/06/06 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 04-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860261:mpeg21:p003.
Sticker D. Polak met dank aan C. van Marrewijk.
De Hoop, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 27, 1896, no 47, 20-11-1896. Geraadpleegd op Delpher op 02-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005408047:00001.
S. den Hartog, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 5 januari 1917. Geraadpleegd op Delpher op 01-12-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005420106:00001.

gepubliceerd:
4 april 2021

laatst bijgewerkt:
1 december 2023