Hofplein

“Foto AVIODROME, Lelystad”. Toestemming gebruik op deze site d.d. 22 januari 2019

Het huidige Hofplein ligt niet op de locatie van voor het bombardement van 14 mei 1940, maar meer naar het westen. De naam heeft direct te maken met de ridderhofstad Weena, al genoemd in 1306. Deze lag ten noordoosten van het huidige Hofplein. Daar ligt ook de Hofdijk, die al in 1397 wordt genoemd. De Hofdijk komt al in 1397 in bronnen voor. Het Hofplein ontstond in de eerste helft van de negentiende eeuw. De kolk tussen de Delftse Poort en de Hofpoort werd toen gedempt. Het plein dat toen ontstond werd Hofpoortplein genoemd naar de Hofpoort die er stond en in 1833 werd afgebroken. Van 1853 tot 1875 was het plein als veemarkt ingericht. In 1908 werd aan het plein het station van de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij, de lijn Rotterdam-Scheveningen, geopend. Bij besluit van Burgemeester & Wethouders van 13 september 1949 ontving het verkeersplein op het kruispunt Coolsingel, Weena, Schiekade, Pompenburg de naam Hofplein.

Hofplein – bloemenkraam Aaron Groenteman
Aaron Groenteman (Amsterdam, 2 augustus 1879 – Rotterdam, ), die op de Helmersstraat 41 woonde, had in 1913 zijn bloemenkraam op het Hofplein. Aaron was gehuwd met Vrouwtje Naarden (Amsterdam, 15 juni 1879 – Rotterdam, ) en zij hadden zeker negen kinderen. Aan het begin van de oorlog woonde weduwe Vrouwtje Groenteman – Naarden op Helmersstraat 28b.

Hofplein – bloemenmagazijn Rosa
Emanuel Digtmaker (Amsterdam, – Auschwitz, ) had in 1930 zijn bloemenmagazijn aan het Hofplein. Emanuel was gehuwd met Esther Velleman (Amsterdam, 28 oktober 1885 – Auschwitz, ). Zij hadden drie kinderen; Lena (Amsterdam, – Auschwitz, ), Levie (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Salomon (Rotterdam, – Auschwitz, ) en woonden voor de oorlog op de Franciscastraat.  Ten tijde van de oorlog woonde het gezin op de Straatweg 83-2 in Hillegersberg.
In mei 1930 werd over Emanuel in het Nieuw Israëlitisch Weekblad het volgende geschreven:

E. DIGTMAKER

— De bekende bloemist. Hofplein, alhier, heeft de schitterende plantenversiering in de Synagoge Botersloot verzorgd bij de installatie van Opperrabbijn Davids. Bij voorkomende gelegenheden is dit adres zeer aan te bevelen.

In 1931 haalde Emanuel een onderscheiding:

ROTTERDAM. De heer E. Digtmaker, Bloemist, Hofplein alhier, behaalde op de Intern. Bloemen- en Plantententoonstelling een verguld zilveren medaille voor een decoratieve plantenversiering. Voor de zooveelste maal heeft de heer Digtmaker bewezen, uitstekend voor zijn vak berekend te zijn. Onze lezers zullen zeker wel met bovenstaand feit rekening houden. De heer Digtmaker van harte geluk gewenscht.

In een krant die later in dat jaar verscheen bleek Emanuel zijn kwekerij in Hillegersberg te hebben.

Hofplein 4a – Israëlitische Burgerschool
Vanaf ca. 1917 was de Israëlitische Burgerschool hier gevestigd.

Hofplein 6 – clubhuis Oost Joods Verbond
Het Oost-Joods Verbond had in 1939 zijn clubhuis op dit adres.

Hofplein 15b – Gezin Zurel
In april 1942 woonden hier Aaltje Walvis (Amsterdam, – Auschwitz, ) en haar man Isaac Zurel (Amsterdam, – Rotterdam, ). Zij hadden de volgende kinderen: Joachim Benedictus (Rotterdam, – Sobibor, ), Leo (Amsterdam, – Auschwitz, ), Maurice (Amsterdam, – Auschwitz, ), Samuel (Rotterdam, – Auschwitz, ), Abraham (Rotterdam, – Auschwitz, ) en Bloeme (Rotterdam, – Auschwitz, ). Alleen de oudste twee kinderen woonden elders, de anderen op dit adres.

Hofplein 16 – Café Centraal
In Café Centraal op dit adres werden voor de oorlog regelmatig bijeenkomsten gehouden door Joodse organisaties.

 

bron:
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-10-1913. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860278:mpeg21:a0072
“Fasoy-Fair Mikwch Jisroell.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 16-03-1917. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860497:mpeg21:a0039
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 11-04-1930. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874411:mpeg21:a0012
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Digtmaker (geraadpleegd 24 januari 2019).
“E. DIGTMAKER”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 02-05-1930. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874414:mpeg21:a0069
“VERGULD ZILVEREN MEDAILLE.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 24-04-1931. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858666:mpeg21:a0122
“KWEEKERIJ E. DIGTMAKER.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 08-05-1931. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858668:mpeg21:a0046
“OOST-JOODSCH VERBOND”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-12-1939. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874600:mpeg21:a0131
Stadsarchief Rotterdam, straatnamendatabase, lemma Hofplein
www.joodsmonument.nl, lemma Hofplein 15b (geraadpleegd 22 april 2020).
godsdienstschool, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 52, 1921, no 43, 28-10-1921. Geraadpleegd op Delpher op 20-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005422042:00001

Illustratie:
Luchtfoto Hofplein Foto AVIODROME, Lelystad”. Toestemming d.d. 22 januari 2019
“Advertentie”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 11-04-1930. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874411:mpeg21:a0012

gepubliceerd:
6 maart 2016

laatst bijgewerkt:
2 april 2022