Honingerdijk

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Prentbriefkaart PBK-3063 Honingerdijk, in oostelijke richting. Aan het eind van de straat bevindt zich de herberg “In den Rustwat”, 1906. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029

De Honingerdijk in Rotterdam-Kralingen ligt in het verlengde van de Oostzeedijk en loopt van west naar oost. De dijk komt bij de Maasboulevard uit. Tot 1895 heette dit deel van de waterkering de “Hoge Zeedijk’ en in dat jaar werd de dijk voortaan de Honingerdijk genoemd, vernoemd naar Slot Honingen van de heren van Cralingen dat in 1297 al genoemd werd. Van 1905 tot 1984 had Tram 1 zijn keerlus aan het einde van deze dijk bij de Maasboulevard.

Honingerdijk – In den Rustwat
Een bekende uitspanning vanaf het einde van de negentiende eeuw was ‘In den Rustwat’, aan het einde van Lijn 1 op de Honingerdijk. Door hun advertenties in de Joodse media richtte deze zaak zich mede op de Joodse Rotterdammers. Het huidige In den Rustwat, IDRW genoemd, bevindt zich in een historisch pand naast Aboretum Trompenburg. Dit pand werd in 1959 verplaatst van de locatie aan de Honingerdijk naar die plek.

Een huisje aan de Honingerdijk en de toegang tot de begraafplaats
In 1896 werd aan het Dagelijkse Bestuur van de Kerkeraad van de Nederlands  Israëlietische Gemeente in Rotterdam een ‘bill of indemnity’ uitgereikt voor het bedrag van ƒ 986,55 voor de kosten en de notariele overdrachtskosten voor de aankoop van een huisje aan de Honingerdijk. Dit in het belang van een goede rijweg en toegangspoort naar de Joodse begraafplaats aan het Toepad. Dat er aan de toegang iets moest gebeuren komt in 1908 naar voren in een ingezonden stuk. Hierin was te lezen: ‘De Begraafplaats Toepad ontoegankelijk. De weg van den Honingerdijk tot aan de Isr. Begraafplaats, het z.g. „Toepad”, die bij droog weder ternauwernood begaanbaar is, bevindt zich op dit oogenblik in een ergerlijken toestand. De begraafplaats is door een moeras van het verkeer afgesloten. Heden Zondag ontmoette ik weder eenige gemeenteleden, die van een voorgenomen bezoek (?) moesten afzien. Verbetering is dringend noodig.’
Ook de afrit van de Honingerdijk naar het Toepad was een bron van zorg, waarover zelfs nog in 1939 melding van werd gemaakt.

Honingerdijk-Oostzeedijk –  textielfabriek Brandel
Op de overgang van de Oostzeedijk naar de Honingerdijk stond de textielfabriek van Aron Brandel.

Maas- en Scheldebode, 10 januari 1923

Honingerdijk 34 – André Morisco
André Morisco was sigarenfabrikant en werd in Numansdorp geboren op 15 september 1875. Hij werd in Auschwitz vermoord op 12 februari 1943. In oktober 1941 zocht André Morisco nog een huishoudster. Via de link meer over André Morisco.

Honingerdijk 92 – gezin Fuldauer
De heer en mevrouw R. Ph. Fuldauer gaven in het Nieuw Israëlietisch Weekblad op 13 maart 1933 met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon Salomon Henri. Salomon Henri overleed op 19 januari 1981 in Vancouver. Zijn moeder was Rachel Berthe Lubetski (Parijs, 19 oktober 1901 – 1944), zijn vader Rubart Philip Fuldauer (Doetinchem, 18 januari 1887 – Bergen-Belsen, 7 december 1944). Zijn ouders trouwden op 11 februari 1930 in Parijs. In februari 1942 woonde het gezin in Hilversum, op de Vermeerlaan 44. Salomon Henri had een oudere zus Johanna (Rotterdam, 23 november 1930).

Honingerdijk 92 – Rosy Goldsteen
Samen met mejuffrouw F. Slagter, Aert van Nesstraat 128b, voerde Rosy Goldsteen rond 1938 het Rotterdamse afdelingssecretariaat van de Agoedistische Jeugdbeweging. Rosy (Bentheim, – Auschwitz, ) was in 1937 naar Rotterdam gevlucht vanuit Duitsland. Rosy was een dochter van verpleegster Lina Köning (Münden, – Auschwitz, ) en Levie Goldsteen (Meppel, – Auschwitz, ) die vanaf hun woning op de Joost van Geelstraat 54b tijdens de oorlog voor de Joodsche Raad ziekenverplegingsartikelen leverden.

Honingerdijk 97a – M. van Groeningen
Rond 1932 kon men bij M. van Groeningen terecht voor pedagogische en psychologische adviezen. De Rooms-katholieke Maria van Groeningen (Rotterdam, 15 januari 1885) was opvoedkundige en adverteerde mede in de Joodse media, zoals in de Joodsche jeugdkrant “Betsalel”.

 

Bron:
www.joodsmonument.nl, lemma André Morisco (geraadpleegd 3 maart 2018)
“Advertentie huishoudster”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 31-10-1941. Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318179:mpeg21:a0058
“Familiebericht”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 17-03-1933. Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874821:mpeg21:a0084
GAR, gezinskaart Rubart Philip Fuldauer
Huisje aan de Honingerdijk, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 17, 1896, no 50, 11-12-1896. Geraadpleegd op Delpher op 20-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005580050:00001.
toegang begraafplaats, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 39, 1908, no 6, 07-02-1908. Geraadpleegd op Delpher op 20-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005417109:00001.
In den rustwat, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 58, 1927, no 22, 03-06-1927. Geraadpleegd op Delpher op 20-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425022:00001.
Fuldauer, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 61, 1930, no 5, 31-01-1930. Geraadpleegd op Delpher op 20-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426005:00001.
Maria van Groeningen, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-162.
Maria van Groeningen, De Joodsche jeugdkrant; “Betsalel”, jrg 5, 1932-1933, no 5, 05-05-1932. Geraadpleegd op Delpher op 20-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=OBA01:022971005:00001.
Goldsteen, Bene haaguda; maandblad der Agoedistische Jeugdbeweging in Nederland, jrg 1, 1938, no 1, 1938. Geraadpleegd op Delpher op 20-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB16:002311001:00001.
Rosy Goldsteen, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-152.
afrit, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 70, 1939, no 28, 14-07-1939. Geraadpleegd op Delpher op 20-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005424028:00001.

Illustraties:
Moriscana sigaren, Maas en Scheldebode, 10 januari 1923
“Advertentie huishoudster”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 31-10-1941. Geraadpleegd op Delpher op 10-03-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318179:mpeg21:a0058
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, Prentbriefkaart PBK-3063 Honingerdijk, in oostelijke richting. Aan het eind van de straat bevindt zich de herberg “In den Rustwat”, 1906. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.
Fuldauer, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 61, 1930, no 5, 31-01-1930. Geraadpleegd op Delpher op 20-05-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426005:00001.

gepubliceerd:
3 maart 2018

laatst bijgewerkt:
20 mei 2022