Hoogstraat – Schiedam

Schiedam kreeg in 1275 stadsrechten van Gravin Aleida van Henegouwen. De restanten van haar kasteel Huis te Riviere liggen direct ten oosten van de Broersvest. In de directe nabijheid staan zowel de Sint Liduina Basiliek uit de 19e eeuw als het Proveniershuis uit de 18e eeuw waarvan het binnenhof nog toegankelijk is. Enkele van de oudste straten van Schiedam zijn de Boterstraat en de Hoogstraat. De Hoogstraat is een lange winkelstraat met halverwege het Stedelijk Museum Schiedam. Parallel aan de Hoogstraat loopt de Lange Haven. Deze vormde samen met de Korte Haven de drukke aan- en afvoerhaven voor onder meer de jeneverindustrie en daarvoor de visserij.

Hoogstraat – slagerij J. Hijmans
In 1887 was op deze straat de koosjere slagerij van J. Hijmans gevestigd.

Hoogstraat 15 – galanterieën Hijmans
Michiel Hijmans (Culemborg, 14 april 1876 – Auschwitz, 19 oktober 1942), eigenaar van een zaak in galanterieën, zocht in 1921 een winkeljuffrouw. Tijden de oorlog was het hier een zaak in huishoudelijke artikelen en speelgoed. Michiel was gehuwd met Marianna Sanders (Ouderkerk aan den IJssel, – Auschwitz, ). Michiel en Marianna hadden twee kinderen, Samuel (Schiedam, – Gemeente niet bekend, ) en David Herman (29 oktober 1918). David Herman overleefde de oorlog.

Hoogstraat 55 – Sal Hijman
Sal Hijman was in 1897 de persoon waar men prijzen die waren gevallen bij de Schiedamse Weldadigheidsloterij kon afhalen.

Hoogstraat 130 – Mantelmagazijn M. Brücker
Bij het bombardement in 1940 op Rotterdam ging de zaak van M. Brücker verloren en maakte op dit adres een doorstart.

Hoogstraat 151 – mevrouw Naarden
In 1942 zocht mevrouw E. Naarden een hulp. Mevrouw Naarden was Jacomijn Frankfort (Amsterdam, – Auschwitz,

Hoogstraat 158 – magazijn ‘De Vlinder’
Deze zaak in herenmode adverteerde in 1924 in het Nieuw Israëlietisch Weekblad en zocht een winkeljuffrouw.

 

bron:
“Advertentie slagerij Hijmans”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1887/12/09 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 07-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000558034:mpeg21:p00004
“Advertentie Sal Hijman”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1887/12/09 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 07-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000558034:mpeg21:p00004
“Advertentie M. Hijmans”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1921/08/26 00:00:00, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 07-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860170:mpeg21:p008
“Advertentie De Vlinder”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1924/06/27 00:00:00, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 07-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010872487:mpeg21:p007
“Advertentie Naarden”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam”. Amsterdam, 1942/02/27 00:00:00, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 07-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318307:mpeg21:p012
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Michiel Hijman (geraadpleegd 7 november 2020)

illustratie:
“Advertentie slagerij Hijmans”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1887/12/09 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 07-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000558034:mpeg21:p00004

laatst bijgewerkt:
25 januari 2021