Oppert

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-10736 Gezicht in de Oppert. 1900, toegangnummer 4088, Collectie Goeree

Deze straat heeft verschillende namen gekend zoals Nyepoorte, Nieupoort, Nupoort en Noppert. Uit dat laatste is waarschijnlijk ‘in den Oppert’ ontstaan en in de zeventiende en achttiende eeuw werd gesproken van Oppert of Nieuwpoort. Oorspronkelijk was de Nieuwpoort het nieuwe stadsgedeelte, dat waarschijnlijk in 1328 bij de oude stad werd getrokken en in ieder geval in 1339 al bestond (Nieuwpoort = Nieuwstad). Deze benaming van een stadsdeel ging over op de voornaamste straat. In 1343 kwam de Oppert voor als ‘strate in de Nieuwpoort’. De huidige Oppert ligt ten westen van de vroegere straat. Ze beslaat voor een deel het gebied dat voor het bombardement Lange Torenstraat heette.

Oppert 16 – vleeschhouwerij A. Hartog
Rond 1928 was hier de vleeschhouwerij ORT van Abraham Hartog (‘s-Gravendeel, – Sobibor, ) gevestigd. Deze onderneming werd op 3 juni 1926 geopend en Abraham bleef tot september 1937 hier wonen en verhuisde toen naar de Vliesridderstraat 3b. Abraham was gehuwd met Jeanette Mina Snatager (Zutphen, – Sobibor, ) en zij hadden twee dochters; Flora (‘s-Gravendeel, – Sobibor, ) en Gudula (‘s-Gravendeel, – Sobibor, ).
Gudula trouwde met Simon Azaria Waterman (Amsterdam, – Sobibor, ) en woonde met hem op de Tweede Boerhaavestraat 59hs in Amsterdam. Simon Azaria Waterman studeerde van 1929 tot en met 1931 klassieke taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Jacob Slier
Flora Blazer

Oppert 16 – Jacob Slier en Flora Blazer
Jacob Slier (Rotterdam, – Rotterdam, ) en Flora Blazer (Rotterdam, – Rotterdam, ) woonden hier in 1939 en vierden op 3 april van dat jaar hun 50-jarig huwelijk.

Oppert 32 – A. Boers
Waarschijnlijk was dit een drogisterij, in ieder geval was A. Boers in 1901 een wederverkoper voor het koosjere scheerpoeder van Maij. Met scheerpoeder kon men hetzelfde resultaat bereiken als met een voor de religie niet toegestaan scheermes.

Oppert 34 – restaurant Weduwe Blom
Vanaf 1904 was op deze locatie het koosjere restaurant van weduwe J. Blom gevestigd.

Oppert 35 – boekhandel M. van Pels & Co.
Deze boekhandel was hier gevestigd rond 1910. Ze kwam in een advertentie naar voren toen hier het Maandblad voor Leer en Leven des Jodendoms werd verkocht. Het blad was ook te koop bij E. den Hartog op de Goudschestraat 24b.

oppertvrijmetselaar
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, XVIII-420-02 Voorgevel van de Vrijmetselaarsloge “De Drie Kolommen” aan de Oppert. ca 1905, toegangsnummer 4080, collectie Prenten en tekeningen

Oppert 42 – D. Brodman (Broodman/Brodmann) & Co
Dawid Brodmann (Tijmowa, Polen, 9 januari 1888) had op dit adres een restaurant. Hij wenste op 30 september 1921 zijn clientèle een goed Joods Nieuwjaar toe. In 1920 plaatste D. Brodman & Co een advertentie in het Nieuw Israëlietisch Weekblad waarin hij mededeelde dat er koosjere conserven verkrijgbaar waren. Deze conserven werden verkocht onder het merk Zelad en stonden onder toezicht van opperrabbijn Dr. Ritter. Dawid was gehuwd met Feige Monderer (Ujacie, Polen, 25 september 1889- Rotterdam, 3 juli 1932).

Oppert 45a – Van der Heijm
Hier had Meijer van der Heijm zijn radiozaak.

Oppert 65c – Salo Landau
Hier woonde Salo Landau, de schaakgrootmeester.

Oppert 66 – Blitz & Co
Hier was de papierhandel van fabrikant Blitz & Co gevestigd.

Oppert 66a – gezin Vleeschhouwer
Leo Vleeschhouwer (Amsterdam, 24 mei 1902 – Amsterdam, 13 november 1918) had in april 1915 zijn Bar Mitswah en het gezin woonde toen op dit adres. Zijn vader was voorzanger Herman Vleeschhouwer (Nijmegen, 25 april 1868 – Rotterdam, 12 november 1935) en moeder was Rachel Fortuin (Lochem, – Bergen-Belsen, ). Naast Leo hadden Herman en Rachel de volgende kinderen: Juda Elisa (Deventer, 11 januari 1896 – Jeruzalem, 25 maart 1973), Elisabeth (Deventer, 30 mei 1897), Rosette (Deventer, 19 december 1898 – Auschwitz, 5 november 1942), Jacob (Amsterdam, 14 juli 1900), Izaak (Rotterdam, 22 augustus 1908 – Givatajim, 11 november 1970).

Oppert 69 – synagoge Oost-Joden
Hier was eerst het hotel ‘Het Blauwe Kruis’ gevestigd, rond 1930 verscheen in de krant een bericht dat het zou worden ingericht als synagoge voor de Oost-Joden (Joden afkomstig uit Oost-Europa) die in Rotterdam woonden.

Oppert 72 – vrijmetselaarsloge
Een opvallend gebouw aan de Oppert 72 was de loge van de vrijmetselaars “De drie Kolommen”, opgericht in 1767 (tekening rechts). Dit pand, opgeleverd in 1882, heeft bestaan tot het bombardement op 14 mei 1940. De conciërge was Andries Snijders (Numansdorp, 6 september 1858 – Rotterdam, 11 juli 1937), zijn zoon was chauffeur.

Oppert 74 – firma Wolf & Aanstoots
In 1912 was hier deze firma gevestigd. In de zaak kon men loten aanschaffen van ‘Lotisco’.

Oppert 78 – Sigarenhandel Monderer
In 1926 was Sigarenhandel Monderer hier gevestigd. Vermoedelijk was dit Mendel Monderer (Ujsce, Solne, 30 april 1894) en zijn vrouw Helene Feuer (Krakau, 27 maart 1902) die in 1922 naar Rotterdam kwamen. Mendel en Helena hadden drie kinderen; Rena (Rotterdam, 29 maart 1925), Olga (Rotterdam, 13 augustus 1926) en Lilian (Rotterdam, 2 februari 1932). Van 1927 tot 1932 woonde het gezin op Oppert 65c, daarna op de Hugo Molenaarstraat 43b.

Oppert 81 – Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Op dit adres was de Rotterdamse afdeling van deze instelling gevestigd. Het was een gebouw met meerdere zalen, ook Nutzaal genoemd. Er vonden tevens bijeenkomsten plaats van Joodse organisaties, zoals in 1891 een vergadering van het Algemeen Israëlitisch Verbond, waarvan de Rotterdamse afdeling toen onder voorzitterschap van Mr. G. Polak Daniëls stond.

Oppert 83a – B. de Beer
Op dit adres was de handel in wijnen en gedestilleerd van B. de Beer gevestigde.blitsoppert

Oppert 102 – slagerij Blauw
In het begin van de vorige eeuw zat hier de koosjere slagerij van Jacques Blauw.

Oppert 104 – Confiseur S. Koster jr.
S. Koster jr. was brood- en banketbakker en was hier rond 1905 gevestigd. Voor Pesach verkocht hij matzes ORT.

Oppert 106 – A. N. van Gelder
In 1910 werden de koosjere beschuiten van Beschuitfabriek A. A. Keizer op dit adres verkocht.

Oppert 111-113 – Godschalk
Op nummer 111 – 113 was in de jaren twintig en dertig de meubelfabriek van de gebroeders Godschalk gevestigd.

Oppert 114 – Koosjer restaurant Weduwe J. Blom
blomoppertIn 1899 was op dit adres het streng koosjere restaurant van de weduwe J. Blom gevestigd. In 1904 werd het restaurant op nummer 34 gevestigd. Op dit adres had de weduwe ook een zaal waar tal van Rotterdams-Joodse organisaties bijeenkomsten hadden.

Oppert 114 – Van Esso & Co.
Rond 1923 was op dit adres de firma Van Esso & Co gevestigd. Er waren daar kaarten verkrijgbaar voor het weldadigheidsfeest van ’ten bate der armen’.

Oppert 117 – Metz & Zonen
Op nummer 117 was de tapijthandel van G. Metz & Zonen gevestigd. Het was een van de drie zaken van dit bedrijf. Hoewel deze vestiging het bombardement niet doorkwam is het bedrijf de oorlog wel doorgekomen en vierde onlangs het 150-jarig bestaan.

Oppert 122 – opvang Montefiore
Op Oppert 122 werd in de Eerste Wereldoorlog een extra opvang voor vluchtelingen geregeld.

Oppert 129 – godsdienstige vereniging ‘Eendracht’
Deze godsdienstige vereniging was hier rond 1887 gevestigd.

Oppert 129 – Sint Franciscus Gasthuis
Het Sint Franciscus Gasthuis heeft zijn oorsprong aan de Oppert. Het startte daar op 26 mei 1892 op de 2e etage van een pand met twaalf bedden en vijf Augustinessenzusters. Het ziekenhuis werd opgericht door pater Hubertus Kusters van de Rosaliekerk in de Leeuwenstraat.

Oppert 129 – jeugdsynagoge Mikweih Jisroeil
Volgens een bericht van 16 maart 1923 in het Nieuw Israëlietisch Weekblad leidde de beroemde Hongaarse obercantor (opper-voorzanger) Farkas Grünfeld uit Boedapest rond 14 maart twee diensten in de jeugdsynagoge van Mikweih Jisroeil, die hier gevestigd was. De vereniging Mikweih Jisroeil was hier vanaf 1920 gevestigd, daarvoor op de Delftschevaart 58c.

Oppert 129 – Talmud Thora
Rond 1929 werden hier godsdienstvoeringen gehouden van de chewresjoel Talmud Thora.

Oppert 141 – Louis de Sterke & Co.
Op dit adres zat het kantoor van de manufacturenzaak / confectiebedrijf Louis de Sterke & Co.

Oppert 148b – Mohel S. de Haas
Rond 1912 was op dit adres mohel (besnijder) S. de Haas gevestigd.

Oppert 156 – Dr. Lehman Son
Rond 1917 was konden kunsttanden worden aangeschaft bij tandarts Dr. Lehman Son. Lehman Son werd in Amsterdam geboren op 20 december 1832 en hij huwde in 1858 met Marjanne Kapper. Zij kregen twee kinderen, Koosje (1855 – 1917) en Josephine (Amsterdam, 30 maart 1873 – Auschwitz, 5 oktober 1942). In 1946 werden herinneringen aan deze straat  door Ch. A. Cocheret opgetekend en hij meldde over Lehman Son dat hij naast de deur van zijn praktijk een kastje had opgehangen waarin enige meesterstukken van gebitten op rode pluche waren geëxposeerd.

Oppert 163b – Landau & Monderer
Hier was meubelgrossier Landau & Monderer gevestigd. In 1929 was er in Rotterdam een pyromaan aan het werk. Dit bedrijf was een van de bedrijven die hier onder te lijden heeft gehad. Op de 2e verdieping bleek in een kast een kist met stro en ander pakmateriaal in brand te staan, wat leidde tot een dichte rook. Dit brandje werd met een waterslang bestreden, maar de heer Landau bleef rook zien en op de 1e verdieping van het pand bleek een stoel omwonden te zijn met papier en stro en ook die stond in brand.

Oppert 165 – S. Schaap
Op Oppert 165 zat in 1930 de zaak van S. Schaap, kruidenier. Hij verkocht ook koosjere waar, ORT van A. B. N. Davids. De zaak had een filiaal op de Witte van Haemstedestraat 21.

Oppert 166 – Kristal Gasgloeilicht Maatschappij
Deze zaak had in Nederland in 1895 twee vestigingen, een op dit adres en de andere op Amstel 95 in Amsterdam.

Oppert 169 – Blitz
Hier had Jules Blitz zijn stempelfabriek en graveerinrichting.

Oppert 188 – gezin Van Biene
Op dit adres woonde een tijd de familie Van Biene. Auguste van Biene en Sophia van Biene waren kinderen in dit gezin.

Oppert 243 – Weeshuis weeshuisoppert
Tussen 1851 en 1898 was hier het Israëlitisch Weeshuis gevestigd. Daarna verhuisde dit weeshuis naar de Mathenesserlaan.

maart 1880

Oppert – synagoge Agoeda Agat
Deze synagoge was op verschillende achtereenvolgende plaatsen in de stad gevestigd, zoals op de Korte Wagenstraat, de Oppert (gewijd 27 april 1880) en de Binnenrotte. Eind 1891 werd L. E. Monasch leraar bij deze synagoge.

 

 

bron:
stadsarchief Rotterdam,

JHM, joodsmonument.nl, v
oorwaarts, sociaal democratisch dagblad van 20 juni 1929,

advertentie NIW 28 nov 1930,
Hausdorff D, Jizkor, platenatlas van drie en een halve eeuw geschiedenis van de joodse gemeente in Rotterdam van 1610 tot 1960 (Baarn 1978) 145

Nieuw Israëlietisch Weekblad, 30 sep 1921, advertentie restaurant D Brodman “Advertentie Blom”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 26-05-1899. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858743:mpeg21:a0008
“Advertentie Blits”. “Rotterdamsch nieuwsblad“. Rotterdam, 05-05-1913. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010222450:mpeg21:a0021
“Familiebericht Dr Lehman Son”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 12-09-1917. Geraadpleegd op Delpher op 18-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010296710:mpeg21:a0109 ”
Advertentie Monderer”. “De Maasbode”. Onbekend, 07-03-1926. Geraadpleegd op Delpher op 26-03-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000195227:mpeg21:a0117
www.joodsmonument.nl, lemma Josephine Ioung-Son
herinnering Cocheret op www.engelfriet.net lemma Lange Torenstraat werd Oppert (geraadpleegd 18 december 2017)
algemene informatie via https://www.stadsarchief.rotterdam.nl/straatnamen-overzicht/oppert
“Advertentie weduwe Blom”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 02-12-1904. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871660:mpeg21:a0012
“Advertentie Brodman”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1920/01/02 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 15-12-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859764:mpeg21:p004
“Binnenland Algemeen Israëlitisch Verbond.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1891/03/06 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000560048:mpeg21:p00005
“Binnenland chazzan.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1891/12/11 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000561036:mpeg21:p00002
“Advertentie A. Boers”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1901/11/08 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000568096:mpeg21:p00003
“Binnenland weduwe Blom.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1902/07/25 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000575021:mpeg21:p00005
“Advertentie boekhandel Van Pels”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1910/02/11 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000574112:mpeg21:p00003
“Advertentie Wolf & Aanstoots”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1912/01/05 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000570117:mpeg21:p00003
“Advertentie Vleeschhouwer”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1915/04/23 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000569008:mpeg21:p00003
Stadsarchief Rotterdam, Herman Vleeschhouwer, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-506, pagina 548360
“Advertentie Nutzaal”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1922/02/03 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000584049:mpeg21:p00012
“Advertentie Van Esso & Co”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1923/11/09 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000583036:mpeg21:p00012
“Advertentie A Hartog”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1928/09/14 00:00:00, p. 16. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858035:mpeg21:p016
“Advertentie D. Snijders”. “Nieuwe Rotterdamsche Courant”. Rotterdam, 1921/02/06 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010025295:mpeg21:p004
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. Koster. 31 maart 1905. Geraadpleegd op Delpher op 14-12-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005416013:00001
“Kerk en School, synagoge oppert – monasch”. “Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage”. ‘s-Gravenhage, 1891/11/04 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:003603117:mpeg21:p00003
“BINNENLAND OBERCANTOR FARKAS GRüNFELD UIT BOEDA-PEST IN DE SYNAGOGE VAN MIKWEIH JISROEIL.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1923/03/16 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874095:mpeg21:p005
“Een nieuwe synagoge.”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 1930/06/21 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011002114:mpeg21:p013
A. N. van Gelder, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 41, 1910, no 7, 18-02-1910. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005418060:00001
mohel De Haas, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 43, 1912, no 30, 26-07-1912. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005419030:00001
Eendracht, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 8, 1887, no 37, 16-09-1887. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005571037:00001
Stadsarchief Rotterdam, Mendel Monderer, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten , inventarisnummer 851-332.
Godschalk, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 55, 1924, no 44, 31-10-1924. Geraadpleegd op Delpher op 27-01-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423045:00001.
Zelad, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 09-04-1926, p. 8. Geraadpleegd op Delpher op 06-02-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871911:mpeg21:p008.
Dawid Brodmann, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-066.
Vleeschhouwerij Hartog, EEN NIEUWE VLEESCHHOUWERIJ.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-05-1926, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 17-02-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858127:mpeg21:p006.
Abraham Hartog, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-176.
Slier, Gouden huwelijksfeest.. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 24-03-1939, p. 21. Geraadpleegd op Delpher op 17-02-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB32:164700021:mpeg21:p00021.

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, XVIII-420-02 Voorgevel van de Vrijmetselaarsloge “De Drie Kolommen” aan de Oppert. ca 1905, toegangsnummer 4080, collectie Prenten en tekeningen
“Advertentie Blom”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 26-05-1899. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858743:mpeg21:a0008 “Advertentie Blits”.
Rotterdamsch nieuwsblad“. Rotterdam, 05-05-1913. Geraadpleegd op Delpher op 04-09-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010222450:mpeg21:a0021
“Familiebericht Dr Lehman Son”. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 12-09-1917. Geraadpleegd op Delpher op 18-12-2017, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010296710:mpeg21:a0109
“Advertentie Monderer”. “De Maasbode”. Onbekend, 07-03-1926. Geraadpleegd op Delpher op 26-03-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000195227:mpeg21:a0117
“Advertentie Brodman”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1920/01/02 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 15-12-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859764:mpeg21:p004
“Advertentie Nutzaal”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1922/02/03 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 30-04-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000584049:mpeg21:p00012
“Advertentie A Hartog”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1928/09/14 00:00:00, p. 16. Geraadpleegd op Delpher op 02-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010858035:mpeg21:p016
“Advertentie D. Snijders”. “Nieuwe Rotterdamsche Courant”. Rotterdam, 1921/02/06 00:00:00, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 24-07-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010025295:mpeg21:p004
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-10736 Gezicht in de Oppert. 1900, toegangnummer 4088, Collectie Goeree
“BINNENLAND. AMSTERDAM 18 Maart, synagoge oppert.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1880/03/19 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 14-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860685:mpeg21:p005
A. N. van Gelder, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 41, 1910, no 7, 18-02-1910. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005418060:00001
mohel De Haas, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 43, 1912, no 30, 26-07-1912. Geraadpleegd op Delpher op 18-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005419030:00001
Eendracht, Israëliet; wekelijksch orgaan gewijd aan de bevordering van joodsche belangen, jrg 8, 1887, no 37, 16-09-1887. Geraadpleegd op Delpher op 23-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005571037:00001.
Slier, Gouden huwelijksfeest.. “Rotterdamsch nieuwsblad”. Rotterdam, 24-03-1939, p. 21. Geraadpleegd op Delpher op 17-02-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB32:164700021:mpeg21:p00021.

gepubliceerd:
1 maart 2016

Laatste aanpassing:
17 februari 2024