Julius de Vries

Julius de Vries was arts en bekleedde tal van functies in Joods Rotterdam. Zo was hij geneesheer van het Burgerlijk Armbestuur, was 10 jaar lang lid van het kerkbestuur (hij werd in 1906 met 95 van de 104 stemmen verkozen), lid van het Israelitische armbestuur, rond 1905 voorzitter van de Centrale Vereniging tot verbetering van de Armenzorg in de Israëlietische Gemeente in Rotterdam’, secretaris van de Godsdienstige Israëlietische Schoolcommissie ten Rotterdam, bestuurslid van de Joodse Territorialistische Organisatie en bestuurslid van het oudelieden- en ziekengesticht. Hij overleed in Rotterdam op 10 juni 1916. Wie was Julius?

Julius de Vries werd in Sneek geboren op 1 oktober 1863 en studeerde geneeskunde. Hij werd arts. Op 2 april 1895 trouwde Julius met Rosa Meijer (Amsterdam, 13 oktober 1867) en Rosa en Julius kregen twee kinderen, Elisabeth Evaline (Rotterdam, 19 januari 1896 – Auschwitz, 11 februari 1944) en Bernard Hendrik (Rotterdam, – Midden-Europa, ). Elisabeth Evaline werd later apotheker, Bernard Hendrik vertegenwoordiger. Elisabeth trouwde met apotheker Lodewijk Maurits Lansberg (Rotterdam, – Rotterdam, ).

In 1894 vestigde Julius zich in Rotterdam en ging wonen op de Weste Wagenstraat 37, gevolgd door onder andere de Hoogstraat 363, de Zuidblaak 66a en de Stationsweg 83a.

Julius overleed op jonge leeftijd van 53 jaar op 10 november 1916. Hij werd begraven op de Joodse begraafplaats aan het Toepad in Rotterdam, waar hij volgens het verslag in de krant eerst in het ‘Metaarhuis’ geplaatst werd. Er werden toespraken gehouden, onder andere door A. Sanders van de Grote Kerkenraad, wethouder mr. S. J. L. van Aalten, I. van Cleeff – namens leraren en leerlingen van het Israëlietische Armbestuur en wethouder H. Stulemeijer namens het Burgerlijk Armbestuur. Ook zette Julius bij leven zich in voor de Vereniging Montefiore, en de armlastige passanten die door Rotterdam trokken. Als medicus had hij zich 20 jaar voor deze vereniging ingezet.

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, gezinskaart Julius de Vries, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-516, pagina 559540
database Joods Biografisch Woordenboek, De Vries, Julius – 1916 via http://www.jodeninnederland.nl/id/P-6369
“Binnenland.”. “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 1905/05/26 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000571062:mpeg21:p00005
“Handwerkers Eendracht.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1906/05/25 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871839:mpeg21:p005
“BINNENLAND.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1906/06/22 00:00:00, p. 5. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871843:mpeg21:p005
“lewaaije.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1916/11/17 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860480:mpeg21:p002
Ito, juli 1913. Geraadpleegd op Delpher op 21-05-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005656030:00001

gepubliceerd:
20 mei 2021

laatst bijgewerkt:
9 juni 2021