Lijnbaanstraat

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-3781 Kruiskade op de hoek van de Lijnbaanstraat, geheel rechts. Links bij de hoek met de Ammanstraat, bevindt zich de houten toegangspoort tot een achter de huizen gelegen scholencomplex. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029. 1903

Op 23 augustus 1666 werd door Jean Hennequin, koopman te Rotterdam, aan de Vroedschap het verzoek gericht om voor de bouw van een overdekte lijnbaan (touwslagerij) een stuk land van het Gasthuis te mogen overnemen. Door het Gasthuis werd op 14 maart 1667 een stuk land achter de molen ‘de Witte Leeuw ‘ voor dit doel afgestaan. Dit stuk land liep van de Coolscheweg of Binnenweg tot de Kruiskade. Het meest westelijke gedeelte daarvan maakte Hennequin tot een lijnbaan. In 1845 is het laatste gedeelte van die lijnbaan verkocht; het daarbij behorende garenpakhuis werd ingericht als woonruimte. Reeds in 1671 werd op deze plaats een laan aangelegd, die bekend stond als Lijnbaanslaan. Later werd deze laan omgedoopt tot Lijnbaanstraat. Deze straat ging verloren bij het bombardement van 14 mei 1940.
De huidige Lijnbaan ligt even ten westen van deze Lijnbaanstraat; laatstgenoemde straat kreeg bij besluit van B&W 26 juni 1951 de naam Hennekijnstraat. De Korte Lijnbaan heette van 1951 tot 1952 Crispijnlaan.

Lijnbaanstraat – Israëlitische kindervoeding
In 1928-1929 verkeerden Joodse gezinnen in Rotterdam in zo’n grote armoede dat er 3220 porties koosjere voeding voor de kinderen werden verstrekt. In 1929 – 1930 was het aantal teruggelopen tot 1615 porties, maar de vereniging vroeg zich af of dit wel kwam door een verbetering van de omstandigheden, of dat hiervoor andere oorzaken waren aan te merken. Een en ander kom ook liggen aan de ongunstige ligging van het distributielokaal aan de Hoogstraat. De voedselvoorziening werd vervolgens verplaatst naar het centraal gelegen lokaal van de Israëlitische spijsverzorging aan de Verlaatstraat. Ook die lokalen voldeden niet aan de eisen en de vereniging kreeg in 1932 met medewerking van het gemeentebestuur van Rotterdam de beschikking over twee lokalen in een school in deze straat.

Lijnbaanstraat 22 – Tilly van Bueren
In 1920 woonde Tilly van Bueren hier en zij verloofde zich op 30 september van dat jaar met Harry Walvis uit Breda. De huwelijksinzegening was op 14 oktober 1920 om 12.30 uur in de synagoge aan de Botersloot.

Lijnbaanstraat 26 – Mikweih Jisroeil
Deze vereniging had in 1936 een verenigingsgebouw in deze straat. Dit gebouw werd ook gebruikt door de afdeling Rotterdam van Sjemieres Sjabbos.

Lijnbaanstraat 33 – Esther Stahl – Vreeland
Op dit adres woonde tot aan het bombardement van 14 mei 1940 Esther Vreeland met haar gezin.

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, straatnamendatabase, verdwenen straatnamen (geraadpleegd 29 november 2020).
“Familiebericht Walvis van Bueren”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1920/10/01 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859803:mpeg21:p006
“ISRAËLIETISCHE KINDERVOEDING.”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1932/03/18 00:00:00, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874744:mpeg21:p011
“MIKWEIH JISROEIL”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1936/01/03 00:00:00, p. 10. Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871439:mpeg21:p010
“SJEMIERAS SJABBOS”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1936/07/03 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010871352:mpeg21:p006

illustraties:
“Familiebericht Walvis van Bueren”. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 1920/10/01 00:00:00, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 29-11-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859803:mpeg21:p006
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-3781 Kruiskade op de hoek van de Lijnbaanstraat, geheel rechts. Links bij de hoek met de Ammanstraat, bevindt zich de houten toegangspoort tot een achter de huizen gelegen scholencomplex. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029. 1903

laatst bijgewerkt:
29 november 2020