Mathenesserweg

Op 1 juni 1921 kreeg architect M. Brinkman de opdracht om de Mathenesserweg te realiseren. Hij begon eraan te werken tot hij in 1925 overleed. Toen bestonden er nog maar twee blokken met woningen. Architect L. C. van de Vlugt, de architect van de Van Nellefabriek, tekende de rest. Bij de Mathenesserweg wilde men een architectonische eenheid hebben met goede, lichte, huizen.

Mathenesserweg 10 – Mathenesser Apotheek
Hier was de Mathenesser Apotheek gevestigd van Dr. Hendrik Cohen.

carryulreich

Mathenesserweg 28c – Carry Ulreich
Carry Ulreich was 14 jaar oud toen ze op dit adres bij een katholieke familie in onderduik ging. Zij hield een dagboek bij dat in de herfst van 2016 uitkwam. Dit dagboek geeft volgens historicus dr. Bart Wallet een unieke inkijk in Joods Rotterdam in de oorlog.

Voor de onderduik was Carry leerling van het Joods Lyceum in Rotterdam. In het dagboek is te lezen dat het in 1942 via de Engelse radio al bekend was dat de weggevoerde Joden in Polen massaal uitgemoord werden. De familie Ulreich maakte zich weinig illusies over het lot van degenen die werden opgepakt en weggevoerd. Ook Anne Frank meldde in haar dagboek dat via de Engelse radio het lot van de Joden bekend was.

Waarschijnlijk hoorde Carry op 17 oktober 1942 de toespraak van Koningin Wilhelmina op radio Oranje: “Ik deel van harte uw verontwaardiging en smart over het lot onzer Joodsche landgenooten. En met mijn geheele volk voel ik de onmenschelijke behandeling, ja het stelselmatig uitroeien van deze landgenooten, die eeuwig met ons samen woonden in ons gezegend vaderland, als ons persoonlijk aangedaan”.

Carry maakte na de oorlog alijah (emigreerde naar Israël) en heette daar Carmela Mass. Ze huwde op 30 juni 1946 met Jonathan Mass, een soldaat van de Jewish Brigade die Nederland had bevrijd, in de synagoge aan de Joost van Geelstraat. Carry overleed op 31 januari 2019 in Israël.

Gerelateerd:
Iskar Aribo,

rahaMathenesserweg 40 – RAHA
Hoe dicht Joodse onderduikers en ‘foute’ Nederlanders bij elkaar woonden blijkt wel uit deze advertentie uit ‘De Misthoorn’, de meest antisemitische krant die tijdens de oorlog verscheen.

Mathesserweg 42c – Branko Fürst
Rond 1933 woonde hier het gezin van Branko Fürst.

neubergerMathenesserweg 48b – Dr. J. Neuberger
Op dit adres was de praktijk van Dr. J. Neuberger gevestigd.
Jakob Neuberger (Antwerpen, 25 mei 1899 – Auschwitz, 18 januari 1943) kwam rond 1915 vanuit Polen via Duitsland naar Nederland. Hij studeerde geneeskunde in Leiden. Hij was assistent in Wenen en ging daarna naar Semarang in Nederlands-Indië. Op 23 november 1926 vestigde hij zich op de Mathenesserweg 48b.
Jakob trouwde met Bertha Leuvenberg (Gouda, 14 juni 1902 – Auschwitz, 18 januari 1943) en het echtpaar kreeg een zoon Theo (Rotterdam, 29 juli 1928 – Auschwitz, 18 januari 1943) en een dochter Conny (Rotterdam, 20 juni 1931 – Auschwitz, 18 januari 1943).
Rond oktober 1942 probeerde het gezin te vluchten (er werd een opsporingsbericht uitgevaardigd) maar ze werden opgepakt en vermoord in Auschwitz. Op www.joodsmonument.nl staan foto’s van Conny en Theo.

Mathenesserweg 61 – Kurt Baruch
In de oorlog woonde Kurt Baruch op dit adres. Hij zat in het verzet in Rotterdam.

gelderenMathenesserweg 75b – Van Gelderen
L. van Gelderen had zijn zaak, ook gedurende de oorlog, op dit nummer.

Mathenesserweg 115 – S. Eliasar
Na de oorlog was hier het sigarenmagazijn van S. Eliasar gevestigd.

Mathenesserweg 171a – Willem Frederik Lion
Dit was een van de adressen van koopman Willem Frederik Lion.

 

bron:
Carry Ulreich – artikel NIK, 9 augustus 2016 op www.nik.nl (geraadpleegd 10 augustus 2016)
“Advertentie RAHA”. “De misthoorn : onafhankelijk en onpolitiek orgaan tot wering van den joodschen invloed : officieel orgaan van het Comité tot Bestudeering van het Joodsche Vraagstuk“. Driebergen, 18-01-1941. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010448282:mpeg21:a0008
“Advertentie Van Gelderen”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 25-07-1941. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318165:mpeg21:a0057
“Artsen ROTTERDAM”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 24-07-1942. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318328:mpeg21:a0010
www.joodsmonument.nl, lemma’s gezin Neuberger (geraadpleegd 10 augustus 2016)
stadsarchief Rotterdam, gezinskaart Jakob Neuberger
“Advertentie Eliasar”. “Nieuw Israelietisch weekblad“. Amsterdam, 21-12-1951. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873321:mpeg21:a0026
geschiedenis Mathenesserweg op https://mathenesserweg.wordpress.com/geschiedenis/ (geraadpleegd 15 januari 2018)
overlijden Carry Ulreich, obituary website uitgeverij Mozaïek https://www.uitgeverijmozaiek.nl/nieuws/overlijden-carry-ulreich/ (geraadpleegd 3 september 2020)

illustratie:
“Advertentie Van Gelderen”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 25-07-1941. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318165:mpeg21:a0057
“Artsen ROTTERDAM”. “Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam“. Amsterdam, 24-07-1942. Geraadpleegd op Delpher op 10-08-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010318328:mpeg21:a0010

gepubliceerd:
10 augustus 2016

laatst bijgewerkt:
21 juni 2021