Mozes de Leao Laguna

Mozes Lopes de Leao Laguna (Amsterdam, 3 juni 1840 – Curaçao, 31 december 1917) was lid van de kleine groep Sefardische Joden in Rotterdam. Hij kwam uit Amsterdam en woonde in zijn jeugd op de Jodenbreestraat 58 in het Portugese Weeshuis. In een weeshuis kon een kind ook worden geplaatst indien de overlevende ouder niet voor het kind kon zorgen en Mozes was een zoon van apotheker Baruch Lopes de Leao Laguna (1808 – 1849) en Hana Rachel de la Mar (1811 – 1888). Mozes werd in 1868 in Rotterdam ingeschreven en hij was gehuwd met Catharina Ouds (Antwerpen, 29 mei 1842), dochter van diamantsnijder Eliazer Ouds (Amsterdam, 1808) en Jetje Onderwater (Leiden, 1810) en zij woonden onder andere op de Schiedamsedijk en het Haagseveer.

Hoewel Catharina in Antwerpen werd geboren was zij afkomstig uit een Amsterdams gezin. Waarschijnlijk waren de financiële mogelijkheden in de diamantindustrie rond de tijd dat Catharina geboren werd in Antwerpen beter, en het gezin woonde in die periode in de Scheldestad. De adressen waarop Catharina voor haar huwelijk in Amsterdam woonde geven aan dat ze het niet breed had.

Hoewel er weinig is terug te vinden over Mozes en Catharina plaatste het Nieuw Israëlietisch Weekblad op 2 juni 1869 een verslag van het huwelijk: ‘ROTTERDAM, 28 Junij. Zaturdag-namiddag ten 6 ure werd alhier in de godsdienstige vereeniging Eendragt (Korte Wagenstraat) de volgende plegtigheid gevierd. Ter gelegenheid van het voltrokken huwelijk tusschen den heer M. L. de L. Laguna en mej. Catharina Ouds, werden bruid en bruidegom, de bloedverwanten en eenige genoodigden in het locaal der vereeniging ontvangen door het kinderkoor onder leiding van genoemden heer Laguna. Bij liet binnentreden van bruid en bruidegom stonden de 12 meisjes, in het wit gekleed benevens de 12 jongens, geschaard en hieven het Baruch Haba aan, terwijl bruid en bruidegom door 4 meisjes werden bestrooid. Vervolgens bragt de jongeheer Josef Slagter, oud 6 jaren, den bruidegom hulde in eene korte aanspraak, en werd hem een prachtig geschenk overhandigd, bestaande in een zilveren kidoesj-kelk en twee zilveren zoutvaatjes. Hierop hieven de kinderen wederom het Baruch Haba aan werd hun door den bruidegom in korte woorden dank toegebragt voor het bewijs hunner kinderlijke liefde en gehechtheid en ten slotte Gods beste zegen afgesmeekt voor hen en hunne dierbare ouders. Een en ander maakte op de aanwezigen een diepen indruk.’
Het was een bijzonder huwelijk. Mozes kwam uit een Sefardisch geslacht, Catharina uit een Asjkenazisch.

Op 12 september 1881 lijkt het echtpaar in Amsterdam te wonen wanneer er een advertentie wordt geplaatst voor de geboorte van een dochter. De archiefkaart van Mozes laat zien welke kinderen er waren; Rachel (Rotterdam, 26 mei 1871 – Rotterdam, 23 november 1871), Henriëtte (Etterbeek, 14 juni 1877 – Curaçao, 4 april 1923) en Ester Regina (Amsterdam, 12 september 1881 – Curaçao, 28 oktober 1913).
Mozes was in Amsterdam directeur van het Israëlietische Hospitaal en het gezin woonde in de hoofdstad op de chique Plantage Badlaan 6, de Boerhaavestraat 5 en de Boerhaavestraat 20.

In zijn Rotterdamse tijd speelde Mozes een belangrijke rol in de Sefardische gemeenschap, hij was bestuurslid van de Synagoge Beth Tephila.

 

bron:
Mozes Lopes de Leao Laguna, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 17.
Mozes Laguna, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 168.
BINNENLANDSCHE BERIGTEN. AMSTERDAM, 1 Julij.. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 02-07-1869, p. 195. Geraadpleegd op Delpher op 28-10-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010873107:mpeg21:p003.
Familiebericht. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 14-09-1881, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 28-10-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010101777:mpeg21:p007.
Catharina Ouds, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1853-1863, archiefnummer 5000, inventarisnummer 558.
Catharina Ouds, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1851-1853, archiefnummer 5000, inventarisnummer 556, blad pagina 253.
Mozes Lopes de Leao Laguna, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 2456.
Mozes Lopes de Leao Laguna, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893, archiefnummer 5000, inventarisnummer 1610.
Mozes Lopes de Leao Laguna, Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 1851-1853, archiefnummer 5000, inventarisnummer 482, blad pagina 314.

illustratie:
Familiebericht. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 14-09-1881, p. 7. Geraadpleegd op Delpher op 28-10-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010101777:mpeg21:p007.

gepubliceerd:
28 oktober 2022

laatst bijgewerkt:
28 oktober 2022