Nieuwsteeg (Zandstraatbuurt)

De Nieuwsteeg was een straat aan de rand van de Zandstraatbuurt. Ze liep ten zuiden van en in het verlengde van de Schavensteeg ten oosten van de Coolvest.

Nieuwsteeg 5 – Izaak van der Sluis en Sara Been
Izaak van der Sluis en Sara Been vierden op 30 augustus 1884 hun 50-jarig huwelijk. Volgens het bevolkingsregister was Isaac Schuitenvoerder van der Sluis (Amsterdam, 5 mei 1812) met Sara Been (Rotterdam, 6 mei 1812). Zij hadden in ieder geval een dochter Engeltje Schuitenvoerder van der Sluis (Rotterdam, 20 april 1855).
Op de kaart bij het bevolkingsregister staat aangetekend dat Isaac volgens het bevolkingsregister Amsterdam ‘van der Sluis’ heette, zijn dochter volgens de huwelijksakte van haar ouders ‘Schuitenvoerder van der Sluis’.
Engeltje was echter niet het enige kind, de andere kinderen in het gezin waren: Cornelia (Rotterdam, 5 februari 1836), Moses (Rotterdam, 25 april 1837 – Rotterdam, 13 april 1927), Neeltje (Rotterdam, 13 november 1839 – Rotterdam, 18 september 1841), Jacob (Rotterdam, 14 september 1841 – Veenhuizen, 2 juni 1843), Sara (Rotterdam, 16 juli 1847 – Rotterdam, 11 maart 1916), Naatje (Rotterdam, 19 november 1849 – Rotterdam, 3 april 1858), Levie (Rotterdam, 16 januari 1852 – Rotterdam, 1 mei 1852) en Heintje (Rotterdam, 27 juli 1857 – Rotterdam, 27 oktober 1858).

Nieuwsteeg 14 – Bouwen Notenboom
Een kennisgeving van het overlijden van Bouwen Notenboom op 27 juli 1888 in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen is bijzonder voor deze man, die niet Joods was. Hij was Nederlands-hervormd en werd in Simonshaven geboren op 27 februari 1816. Ook zijn vrouw, Annigje van Dam (7 december 1817) was Nederlands-hervormd.
De reden voor het plaatsen van deze kennisgeving in een Joods weekblad wordt duidelijk in een advertentie uit 1891, waarin de gebroeders Notenboom – wagenverhuurders – hun cliënten een goed Joods nieuwjaar wensen. Het Joodse karakter van deze buurt zorgde ervoor dat niet-Joodse ondernemers hier rekening mee hielden.

 

 

bron:
Isaac van der Sluis, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 483.
Parenteel Levie van der Sluis via http://www.familie-vanderlinden.nl/overz-parenteel/parenteel-sluis.htm#p1157111005 (geraadpleegd 10 september 2022).
Izaak van der Sluis, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 15, 1884, no 33, 29-08-1884. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005400033:00001.
Bouwen Notenboom, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 19, 1888, no 30, 03-08-1888. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404030:00001.
Gebroeders Notenboom, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 22, 1891, no 39, 02-10-1891. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005406039:00001
Bouwen Notenboom, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 157.

illustratie:
Izaak van der Sluis, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 15, 1884, no 33, 29-08-1884. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005400033:00001.
Bouwen Notenboom, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 19, 1888, no 30, 03-08-1888. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005404030:00001.
Gebroeders Notenboom, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 22, 1891, no 39, 02-10-1891. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005406039:00001.

gepubliceerd:
10 september 2022

laatst bijgewerkt:
10 september 2022