Rebecca Frenkel

Rebecca Frenkel (Amsterdam, – Auschwitz, ) woonde in het begin van de oorlog op de Zaagmolenkade 45a in Rotterdam. Rebecca was niet gehuwd. Rebecca werd gearresteerd op 13 maart 1942 wegens ‘verdacht van asociale handelingen en het voorhanden hebben van anti Duitsche geschriften’. Rebecca zat waarschijnlijk op de een of andere manier in het verzet. Rebecca werd verhoord en verbleef tot 9 juni 1942 in gevangenschap in Rotterdam. Op die datum werd ze overgebracht naar de strafgevangenis in Scheveningen.

In Scheveningen zat Rebecca tot het moment dat ze op 14 augustus 1942, vermoedelijk via Westerbork hoewel de gegevens daarvan ontbreken, doorgestuurd werd naar Ravensbrück, een concentratiekamp voor vrouwen, 85 km ten noorden van Berlijn. In Ravensbrück hebben 900 Nederlandse vrouwen gevangen gezeten, waaronder vijfenzeventig Joodse vrouwen. De vrouwen werden er gebruikt als dwangarbeiders, onder andere voor Siemens.

Wanneer Rebecca in Ravensbrück was gebleven had ze een kleine kans gehad dit te overleven. Maar Rebecca was Joods en werd op 5 oktober 1942 doorgestuurd naar Auschwitz. Daar werd ze enkele dagen nadat ze aankwam vermoord, op 9 oktober 1942.

Rebecca Frenkel was een dochter van koopman Wolf Frenkel (Leeuwarden, 31 januari 1851 – Rotterdam, 11 mei 1937) en Vroukje Bierschenk (Leeuwarden, 10 maart 1849 – Rotterdam, 25 maart 1917), die huwden op 24 maart 1878 en die zich op 23 december 1896 in Rotterdam vestigden en op Zandstraat 20 gingen wonen, middenin de Zandstraatbuurt.
Rebecca was een van de jongste kinderen in het gezin en had de volgende broers en zussen: Betje (Leeuwarden, – Sobibor, ), Hartog (Leeuwarden, 1 mei 1879), Hessel (Leeuwarden, – Auschwitz, ), Abraham (Leeuwarden, – Auschwitz, ), Roosje (Amsterdam, – Auschwitz, ), Judith (Amsterdam, – Auschwitz, ) en Leentje (Amsterdam, – Auschwitz, ). Rebecca was in het begin van de oorlog alleenstaand maar woonde een tijd in bij haar zus Leentje en haar man Nathan Kloot (Amsterdam, – Midden-Europa, ).

Moeder Vroukje had al een kind voor het huwelijk met Wolf. Ze was ongehuwd toen ze in 1874 een zoon Hartog kreeg. Dit kind overleed in 1876. Bij het huwelijk van Wolf en Vroukje was alleen de vader van Wolf aanwezig, parapluiemaker Hartog Frenkel. De moeder van Wolf en de ouders van Vroukje waren al overleden. Dochter Betje werd bij dit huwelijk erkend. Naast de acht kinderen die eerder werden genoemd werden er nog twee geboren die jong overleden. Nathan werd twee jaar en werd geboren na Betje en voor Hartog, het andere kind, Abraham, werd geboren na Hartog in 1881 en werd slechts vijf dagen oud.

Rebecca werd op 27 april 1892 geboren in Amsterdam om zes uur ’s morgens op de Ridderstraat 64.  De vader en de getuigen, Simon Frenkel, werkman 38 jaar, wonende Jonkerstraat 57, en Joseph de Magtige, sigarenmaker, 26 jaar, wonende Joden Houttuinen 106, verklaarden de geboorteakte.

Verder
Een zus van Rebecca was Roosje die trouwde met Gerardus Johannes Theodorus Anthonius van de Runstraat (‘s-Hertogenbosch, – Rotterdam, ). Ze was in het begin van de oorlog de enige Joodse bewoner van Hellevoetsluis en voor haar werd daar een Stolperstein gelegd. Haar verhaal staat hier.

 

 

bron:
Rebecca Frenkel, kaart Joodsche Raad, Arolsen Archives, 130288921 (Rebecca FRENKEL).
Rebecca Frenkel, Stadsarchief Rotterdam, 63 Archief van de Gemeentepolitie Rotterdam, inventarisnummer 3749.
Rebecca Frenkel, Stadsarchief Rotterdam, 63 Archief van de Gemeentepolitie Rotterdam, inventarisnummer 3486.
Ravensbruck via Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ravensbr%C3%BCck (geraadpleegd 5 maart 2023).
Rebecca Frenkel, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851- 250.
Rebecca Frenkel, Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen delen, archiefnummer 5416, inventarisnummer 161.
Familiebericht, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. Geraadpleegd op Delpher op 05-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005420118:00001.
Met dank aan Elise Wensvoort-Oranje (email 5 maart 2023).

illustratie:
Familiebericht, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. Geraadpleegd op Delpher op 05-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005420118:00001.

gepubliceerd:
5 maart 2023

laatst bijgewerkt:
6 maart 2023