Saul Mozes Slagter

Saul Mozes Slagter (Rotterdam, 24 augustus 1882 – Rotterdam, 20 augustus 1930) was een zoon van Mozes Barend Slagter (Gouda, – Poortugaal, ) en Rosetta Zoest (Rotterdam, – Rotterdam, ). In het gezin van Mozes en Rosetta waren er naast Saul de volgende kinderen: Barend Mozes (Rotterdam, 17 april 1881), Barend Mozes, Elizabeth (Rotterdam, – Auschwitz, ) en Grietje (Rotterdam, – Auschwitz, ).
Saul trouwde met Helene Dzialowski (Kempen, – Schilda, ) en kreeg met haar een dochter Esther (Antwerpen, – Rotterdam, ) en een zoon Mozes Wolf (Rotterdam, – Bergen-Belsen, ). Het gezin woonde sinds 1923 op de Walenburgerweg 20b. Na het overlijden van Saul woonde het gezin vanaf 1930 op de Adrien Milderstraat 30a en vanaf 1936 op de Schietbaanlaan 60b.

Saul was een actief man, vooral op religieus gebied. Hij gaf dertig jaar lang godsdienstonderwijs, grotendeels in Rotterdam. Verder was hij de opvolger van A. J. Haagens als hoofdredacteur van het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen en zat in het hoofdbestuur van Agoedas Jisroeil. Volgens opperrabbijn Onderwijzer stelde de Agoeda zich ten doel de Joodse traditie te handhaven en het Joodse broederschap. Daarnaast was de opbouw van het Joodse land en de bevordering van emigratie, handel en nijverheid een speerpunt.
In 1913 werd Saul benoemd tot Hoofd van de Israëlietische Burgerschool in Rotterdam, een benoeming die hij toen niet aannam, maar wel een jaar later. In 1916 werd hij bestuurslid van ‘Mikwei Jisroeil’. Rond 1920 verhuisde het gezin naar Antwerpen en in augustus 1922 werd Saul benoemd tot Hoofd van de Israëlietische Godsdienstschool aan het Hofplein 4a te Rotterdam.

 

bron:
Database Joods Biografisch Woordenboek, Slagter, Saul Mozes 1882 – 1930 via http://www.jodeninnederland.nl/id/P-1172 (geraadpleegd 14 juli 2021)
Stadsarchief Rotterdam, Mozes Barend Slagter, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-437, pagina 468816
Stadsarchief Rotterdam, Saul Mozes Slagter, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-437, pagina 468821
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Slagter (geraadpleegd 14 juli 2021)
benoeming. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 16-01-1914, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 14-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860293:mpeg21:p006
vacature godsdienstschool “Centraal blad voor Israëlieten in Nederland”. Amsterdam, 27-03-1914, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 14-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000573139:mpeg21:p00003
Israël. Kerk.. “Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad”. ‘s-Gravenhage, 26-08-1922, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 14-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010008017:mpeg21:p009
Agoeda, De joodsche wachter; halfmaandelijksch orgaan voor Groot-Nederlands jodendom, jrg 19, 1923, no 12, 15-06-1923. Geraadpleegd op Delpher op 20-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005439012:00001
godsdienstschool, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 52, 1921, no 43, 28-10-1921. Geraadpleegd op Delpher op 20-08-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005422042:00001

gepubliceerd:
14 juli 2021

laatst bijgewerkt:
15 december 2021