Schiedamsevest

Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-555 Schiedamse Vest vanuit het zuiden. In het midden molen de Arend, links ervan de zwem- en badinrichting aan de Baan. 1880. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029

De Schiedamse Vest werd eind zestiende eeuw gegraven en kreeg haar naam naar analogie van de nabijgelegen Schiedamsedijk. De Schiedamsedijk vormt een onderdeel van Schielands Hoge Zeedijk, aangelegd in het midden van de dertiende eeuw. Een strook grond langs dit gedeelte van de dijk werd in 1598 als bouwgrond uitgegeven. In oude bronnen komt de straat afwisselend voor als Hoogstraat en Schiedamsedijk. In 1610 werd dit gedeelte van de dijk bestraat. Over de Schiedamsedijk en verder over de Schielands Hoge Zeedijk (de latere Westzeedijk) liep de weg naar Schiedam. Het zuidelijke gedeelte van de Schiedamsedijk heette in de zeventiende en achttiende  eeuw ook heel vaak Schotschedijk vanwege het grote aantal Schotten dat zich daar had gevestigd. Eveneens in het laatst van de zestiende eeuw werd begonnen met het graven van de stadsvest, van de Binnenweg naar het Vasteland. In 1608 werd ten westen van de vest een weg aangelegd en met bomen beplant, die de Schiedamsesingel werd genoemd. De Schiedamsesingel tussen Binnenweg en Witte de Withstraat werd rond 1900 gedempt. Tot 1930 heette dit gedeelte Schiedamsevest, daarna sprak men van Schiedamsesingel. De demping van het resterende gedeelte volgde in 1940. In 1949 werd de naam Schiedamse Vest gegeven aan de Schiedamsesingel tussen Binnenweg en Witte de Withstraat alsmede aan de in het verlengde aangelegde weg in zuidelijke richting. Het gedeelte tussen Binnenweg en Westblaak is thans een deel van de Coolsingel.

Schiedamschevest 6 – S. A. Vles & Zonen
Rond 1929 was het hoofdkantoor van deze Rotterdamse onderneming S. A. Vles & Zonen op dit adres gevestigd.

Schiedamschevest 7 – Dr. Kuyperschool
In 1928 was deze school op dit adres gevestigd. Onder leiding van Tine Marcus vond er van 11 tot 14 april een tentoonstelling plaats voor slechthorenden, waarvoor ook in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen geadverteerd werd.

Hoek van Knap, met vriendelijke toestemming van Loes Wijnbergen.

Schiedamse Vest 91-97 – Mozes Knap
Na de oorlog werd het ‘Eerste Rotterdamsch Verkoophuis’  in tweedehands meubels en brandkasten van de nazaten van Mozes Knap weer opgebouwd, waarna in 1953 de Schiedamse Vest 91-97 het nieuwe adres. werd. Het omvangrijke pand kreeg in de volksmond na korte tijd de bijnaam de ‘Hoek van Knap’. Op 9 maart 1979 verscheen in het Nieuw Israelietisch Weekblad de laatste advertentie vanaf de Hoek van Knap. In 1991 werd de zaak verkocht aan de Samas-groep. Twee jaar volgde een herstart van de aloude stiel van Mozes Knap onder de naam ABC-groep. Het bedrijf heet thans Schaffenburg Office Furniture en is gevestigd langs de A16 bij Zwijndrecht. De leiding is in handen van de zesde generatie nazaten van Mozes Knap.

Schiedamsevest 99 – Matthijs van Rees
Matthijs van Rees werd in 1941 door de bezetter aangesteld bij het Joodsch Lyceum.

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, straatnamendatabase (geraadpleegd 3 oktober 2021)
Frans Duivis, aanvulling Mozes Knap d.d. 3 oktober 2021
Slechthorenden, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 59, 1928, no 14, 04-04-1928. Geraadpleegd op Delpher op 07-10-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425066:00001
Vles & zonen, ZINK IN BLOKKEN. “De Maasbode”. Rotterdam, 11-10-1929. Geraadpleegd op Delpher op 11-11-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB04:000197788:mpeg21:p016

illustratie:
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid, PBK-555 Schiedamse Vest vanuit het zuiden. In het midden molen de Arend, links ervan de zwem- en badinrichting aan de Baan. 1880. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029
Hoek van Knap, met vriendelijke toestemming van Loes Wijnbergen.

gepubliceerd:
3 oktober 2021

laatst bijgewerkt:
11 november 2021