scholen – Molenwaterweg

Aan de Molenwaterweg, vlakbij het Hofplein, was voor de oorlog de enige Joodse basisschool van Rotterdam.
Tot de zomervakantie van 1941 konden de Joodse kinderen alle openbare scholen in Rotterdam bezoeken, maar toen de scholen na de zomervakantie weer begonnen mochten zij alleen nog naar Joodse scholen. De Joodse Raad en het gemeentebestuur hadden een korte periode om de Joodse scholen op te richten.
De gemeente stelde aan de Molenwaterweg twee schoolgebouwen ter beschikking. Dit was lagere school A 227, onder leiding van mejuffrouw Leentje Isaacs en lagere school A 229 onder leiding van de heer Louis Preger.
Verder werd er een Mulo opgericht – te vergelijken met een havo, waar de heer D. Levie de leiding had. Ook was er nog een Joodse school in Rotterdam Zuid onder leiding van de heer M. Frenk (school A 230, 22 leerlingen).
In de Jeruzalemstraat werd het gemeentelijk Joods Lyceum gevestigd. Daar gingen alle leerlingen van de HBS en het gymnasium heen. Hier was de heer Simon Wijnberg de rector.
J. Kropveld was directeur van de Joodse ambachtsschool en de Nijverheidsschool voor meisjes was onder leiding van mejuffrouw E. Vles en gevestigd op de Mauritsstraat 68.

Op school A 227 zaten op 22 oktober 1942 93 leerlingen in drie lokalen. Een groot deel van de Joodse bevolking was immers in 1942 al weggevoerd. Op school A 229 zaten 87 kinderen in zes lokalen.

gepubliceerd:
5 maart 2016

laatst bijgewerkt:
25 juni 2021