Van Alkemadestraat

De historicus Van Alkemade schreef in 1724  ‘Rotterdamse heldendaden onder de stad voogdij van den jongen Heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen oorlog’. Hij droeg dit werk op aan de burgemeesters van de stad en ontving daarvoor een verering, bestaande uit ‘een silver Lampet’ ter waarde van 280 gulden.
Vóór het bombardement in mei 1940 liep de Van Alkemadestraat van de Jan van Loonslaan naar de Goudsesingel. Ten noorden van deze straat lag een plein, dat de naam Van Alkemadeplein droeg. Thans is de naam Van Alkemadestraat gegeven aan een straat die op de Jonker Fransstraat en de Vondelweg uitkomt en ligt de huidige straat niet op de plek van de straat van voor het bombardement. Deze pagina gaat over de straat van voor 14 mei 1940.

Van Alkemadelaan – vondst matseiwah (grafsteen)
In 1875 stond in Het Vaderland een bericht dat er bij opgravingen een grafzerk was gevonden. De grafsteen behoorde toe aan de begraafplaats aan de huidige Jan van Loonslaan, de oudste Joodse begraafplaats van Rotterdam, die nog steeds te zien is. De steen was van Abraham de Oliveyra. Een afbeelding van deze steen is bewaard gebleven in een verslag uit 1930, dat aanwezig is bij het Stadsarchief Rotterdam. Abraham de Oliveyra werd in 1694 op deze begraafplaats begraven.

Van Alkemadestraat 9 – M. de Jong
Waarschijnlijk was M. de Jong in 1901 een hier gevestigde drogist die May’s Scheerpoeder verkocht.

Van Alkemadestraat 10 – Nieuwe Geldersche Vleeschhouwerij
Op dit adres was in 1901 deze koosjere slager gevestigd.

Van Alkemadestraat 11 – Centraal Depot L. I. Akker
Het centrale depot van dit bedrijf was rond 1905 op dit adres gevestigd. Akker was bekend van de ‘Akkertjes’, een pijnstiller.

Van Alkemadestraat 15a – gezin Prins
In mei 1924 woonde hier het gezin van Meijer Prins en Hester Walg. Zij vierden hun 25-jarig huwelijk en werden gefeliciteerd door hun kinderen Eduard, Samuel, Jacob, Aron en Klaartje.

Van Alkemadestraat 16a – I. M. Katan
Op 23 augustus 1914 overleed hier I. M. Katan op de leeftijd van 87 jaar.

Van Alkemadestraat 17a – Touras Chajjiem
Op dit adres was in 1926 het secretariaat van Touras Chajjiem gevestigd.

Van Alkemadestraat 17a – Mej. Gr. Slagter
In 1929 woonde mejuffrouw Gr. Slagter op dit adres en bij haar kon men De Haan’s Matzes bestellen.

Van Alkemadestraat 17a – Abraham Levie
In 1931 woonde godsdienstonderwijzer Abraham Levie (Amsterdam, – Amsterdam, ) op dit adres. Abraham was gehuwd met Sophia Hildesheim (Rotterdam, 29 augustus 1864 – Rotterdam, 30 december 1928). Abraham was meer dan dertig jaar eerste onderwijzer van de godsdienstschool in Rotterdam en plaatsvervangend hoofd. Hij werd begraven op de begraafplaats aan het Toepad in Rotterdam. Ten tijde van zijn overlijden woonde Abraham in de Joodsche Invalide in Amsterdam.

Van Alkemadestraat 18 – Rotstein en Segal
Rond 1919 verkochten Rotstein en Segal vanaf dit adres kippen en hanen. Vanwege de advertentie in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen is het aannemelijk dat dit koosjere waar was.

Van Alkemadestraat 22 – Vleeschhouwer N. Levie
In een advertentie van het rabbinaat uit 1901 werd dit als een van de koosjere en onder toezicht van het rabbinaat staande zaken genoemd.

Van Alkemadestraat 24 – Entre Nous
Op dit adres was rond 1907 het lokaal Entre Nous gevestigd. Het Bar Mitswah-feest van Louis Preger werd er gevierd. Louis speelde later een grote rol in het Joodse onderwijs in Rotterdam.

Van Alkemadestraat 26 – gezin Davids
Op 12 januari 1930 vierden Simon Davids en zijn vrouw Elisabeth Springer op dit adres hun 40-jarig huwelijk.

Van Alkemadestraat 29 – Louis Bril Leder- en Schoenfournituren
Deze zaak was hier rond 1918 gevestigd. Vermoedelijk was het de zaak van lederhandelaar Levie Bril (Rotterdam, 29 december 1870). Levie was gehuwd met Esther Witsenhuijsen (Amsterdam, – Monowitz, ) en zij hadden een zoon Isaac Levie (Rotterdam, – Auschwitz, ). Op de gezinskaart staan adressen als de Oppert 90, Proveniersstraat 58b, vanaf augustus 1921 Proveniersplein 8b en vanaf 1936 de Mathenesserlaan 250.

Van Alkemadestraat 30 – A. Keizer
Godsdienstonderwijzer A. Keizer verhuisde in 1906 naar dit adres.

Van Alkemadestraat 40 – Marcus de Vries
Op 26 december 1902 werd hier Marcus de Vries geboren, zoon van Salomon de Vries (Rotterdam, 7 juni 1859 – Rotterdam, 15 oktober 1904) en Geertruida Helena van Broek (Rotterdam, 22 oktober 1864). Marcus overleed in Utrecht in februari 1974.

 

 

bron:
Stadsarchief Rotterdam, straatnamendatabase (geraadpleegd 16 juli 2021)
Advertentie, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 36, 1905, no 7, 17-02-1905. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005416007:00001
Advertentie M. de Jong. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 25-10-1901, p. 4. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010874123:mpeg21:p004
Familiebericht Katan. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 28-08-1914, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859528:mpeg21:p003
De Joodsche courant; algemeen weekblad voor het Nederlandsche jodendom, jrg 1, 1903, no 17, 02-01-1903. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005786017:00001
Marcus de VriesDe Joodsche courant; algemeen weekblad voor het Nederlandsche jodendom, jrg 1, 1903, no 17, 02-01-1903. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005786017:00001
Slagerij, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 32, 1901, no 43, 25-10-1901. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005412043:00001
Keizer, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 37, 1906, no 1, 12-01-1906. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005417001:00005
Bril. Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 49, 1918, no 41, 11-10-1918. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005421041:00001
Rotstein en Segal, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 50, 1919, no 38, 19-09-1919. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005421090:00001
gezin Prins, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 55, 1924, no 19, 09-05-1924. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005423019:00001
Gr. Slagter, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 60, 1929, no 12, 22-03-1929. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005425116:00001
Davids, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 61, 1930, no 1, 03-01-1930. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426001:00009
Abraham Levie, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 62, 1931, no 40, 02-10-1931. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005426092:00001
Stadsarchief Rotterdam, Levie Bril, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-065, pagina 69922
www.joodsmonument.nl, lemmata gezin Bril (geraadpleegd 17 juli 2021).
Stadsarchief Rotterdam, Abraham Levie, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-296, pagina 314795
www.joodsmonument.nl, lemma Abraham Levie (geraadpleegd 17 juli 2021).
rabbinaat, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 32, 1901, no 11, 15-03-1901. Geraadpleegd op Delpher op 25-10-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005412011:00001.

illustratie:
Advertentie, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 36, 1905, no 7, 17-02-1905. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005416007:00001
Afbeelding grafsteen via Stadsarchief Rotterdam, https://rjb.x-cago.com/GARJB//1930/12/19301231/GARJB-19301231-0167/GARJB-19301231-0167.pdf (geraadpleegd 17 juli 2021).
Slagerij, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 32, 1901, no 43, 25-10-1901. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005412043:00001
Keizer, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 37, 1906, no 1, 12-01-1906. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005417001:00005
Bril. Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 49, 1918, no 41, 11-10-1918. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005421041:00001
Rotstein en Segal, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 50, 1919, no 38, 19-09-1919. Geraadpleegd op Delpher op 16-07-2021, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005421090:00001

gepubliceerd:
16 juli 2021

laatst bijgewerkt:
18 juli 2021